Společnost


KAZA - chimney s.r.o.

Počet nahlášených stížností:1
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#22234Neoprávněně naúčtovaný poplatek za velice nekvalitně provedené práce

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 18 dnů 11 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
14.03.2018, před 9 měsíci

Josef Brandejský

Znění stížnosti

S touto firmou se dohaduji od konce roku 2016.Této firmě jsem zaplatil 64000,/Kč.Jednalo se hlavně o montáž plyn.kotle.Firma mi kotel nadhodnotila,že patří mezi tři nejlepší.Což není pravda.Nepatří ani mezi dest nejlepších.Kotel je navíc svým průtokem slabý.Zde uvádím špatně(nekvalitně) provedené práce.Mimo střed zavěšená skříňka.Při vrtání praskla dlaždička.Závěsné WC špatně propojené.Po spláchnutí voda tekla na zem.Při montáži záchodového prkénka řemeslník vyštípl roh.Nové sedátko s poklopem se zpomalovacím mechanizmem stojí 2670,/Kč.Firma dodala rozlámaný komínek na odtah spalin.Otvor pro komínek vyříznutý velký a ještě čtvercový.Zmačklá přepadová hadice(vlnovec).Na tyto špatně provedené práce mi p.Šikula řekl.My jsme pojištěný!!!Ostatní práce už jsem nechtěl od této firmy provést.S touto firmou jsem ukončil veškerou spolupráci v průběhu roku 2017.Už mne nebavilo si s panem Šikulou psát nesmyslné imaily.Požádal jse proto o kontakt na jednatelku společnosti pi.Nězgodovou.Bohužel bez úspěchu.


Požadované řešení

Požaduji od této firmy částku 5000,/ Kč za škodu,kterou mi provedli na mém rodinném domě svou nekvalitní prací.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.3.2018 11:43, před 9 měsíci

Byla-li během provádění díla způsobena spotřebiteli škoda, je zhotovitel díla povinen tuto škodu nahradit. Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to možné nebo požádá-li o to poškozený, hradí se v penězích. Při určení výše škody na věci se vychází z její obvyklé ceny v době poškození a zohlední se, co poškozený musí k obnovení nebo nahrazení funkce věci účelně vynaložit.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů pří České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
14.3.2018 16:51, před 9 měsíci

Přes tento portál se nebudeme vyjadřovat. dTestu je úplně jedno zda pisatel má pravdu či ne. I když jsme již jednou dokázali dTestu že jde o lež stejně stížnost nezrušil.


Josef Brandejský

Reakce spotřebitele

Publikováno
15.3.2018 07:54, před 9 měsíci

Uvedenou stížnost jsem napsal velice zkráceně.Obsah stížnosti by byl daleko obsáhlejší.Také uvedená částka za škodu,která nám byla způsobena je v nejnižší možné hranici.Jestliže se žalovaná firma potažmo její jednatel nehodlá k dané žalobě vyjádřit,tak asi nemá čisté svědomí!Mě tato firma způsobila škodu,kterou budu vymáhat všemi dostepnými prostředky!Tato firma je podvodná a žádám Vás aby jste před touto firmou varovali všechny poctivé lidi!

Vyjádření dTestu

Publikováno
2.7.2018 22:45, před 6 měsíci

Společnost již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši spotřebitelskou poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitel má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.