Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:1696
Z toho za letošní rok:212
Stále v řešení:151
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

72%
28%
Toto skore je založeno na 434 stížnostech.

#22262ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

28 dnů 23 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
15.03.2018, před rokem

Tomáš Malina

Znění stížnosti

Dobrý den,

Dne 14.3.2018 jsem zaplatil částku 149 korun za zkušební prémium účet na portálu www.be2.cz.

Po seznámení se s portálem jsem se rozhodl ukončit smluvní vztah mezi mnou a be2. Který mají v jejich smluvní podmínkách.

Tudíž se na vás obracím s žádostí o zprostředkování kontaktu s BE2, který se mi nepodařilo navázat ani pomocí e-mailu. Z důvodu nutné výpovědní lhůty.
Po přečtení zdejších problému s firmou be2 byl odeslán email s řádně vyplněnym odstopením od smlouvy které bylo odesláno mailem a přiřazeno jako k emailu ve formatu PDF, a ne v "těle" emailu.

Zde zakládám svou stížnost pro ověření mého správného postupu a popřípadě k pomoci o odstoupení, aby se společnost BE2 nemohla nárokovat následující poplatky za jejich služby.

Beru za velice neseriózní jednaní to, že společnost neumožňuje ukončit smluvní vztah elektronickou cestou, ale umožňují navázat tuto smlouvu pomocí online cesty. Také se mi nelíbí jejich možnost manipulovat financemi z mého účtu, aniž bych jim to pro následné platby povolil, ačkoliv toto bylo z mé strany v jejich smluvních podmínkách přehlédnuto.Ve všeobecných podmínkách je toto:

Právo na odstoupení od smlouvy
Máte právo během čtrnácti dnů bez udání důvodů od této smlouvy odstoupit.
Lhůta pro odstoupení činí čtrnáct dnů ode dne uzavření smlouvy.
Pro výkon vašeho práva na odstoupení nás be2 S.à.r.l., zákaznický servis/odstoupení od smlouvy, 291, Route d'Arlon, L-1150 Luxemburg, Luxemburg (fax: +49 (0)89 - 95 46 41 05, e-mail: zakaznickyservis@be2.cz) musíte pomocí jednoznačného prohlášení (např. dopis zaslaný poštou, fax nebo e-mail) informovat o svém rozhodnutí od této smlouvy odstoupit. Můžete k tomu použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který však není předepsán.

Mé odstoupení od smlouvy vypadalo takto:

(osobní údaje spotřebitele)


be2 S.à.r.l.
13 rue du Commerce, L-1351 Luxemburg
LU 21536271


Ostrava 15.3.2018

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Vážení,
dne 14.3.2018 jsem prostřednictvím vašeho webu www.b2.cz s vámi uzavřela smlouvu, jejímž předmětem bylo poskytnutí zpoplatněného premiového člensví.
Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu , tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodla jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.


S pozdravem


..............................................
(vlastnoruční podpis)


Požadované řešení

Odstoupení od smlouvy a vrácení finančních prostředků


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.4.2018 10:27, před 12 měsíci

U smluv uzavřených prostřednictvím prostředku umožňující komunikaci na dálku (např. internet) má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy. Dle § 1837 písm. a) občanského zákoníku spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. Souhlas musí být výslovný (pouhý odkaz na obchodní podmínky je nedostačující) a musí být učiněn při uzavírání smlouvy. V případě sporu by musela společnost prokázat, že spotřebitele informovala a že souhlas byl ze strany spotřebitele vysloven.

Spotřebitel může odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, pokud ještě nedošlo k jejich splnění. Započala-li společnost s plněním služeb na základě výslovné žádosti spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí spotřebitel společnosti pouze poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí spotřebitel společnosti poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.

Pokud spotřebitel odstoupení od smlouvy ve stanovené 14 denní lhůtě zaslal prokazatelnou formou například prostřednictvím společností uváděné emailové adresy: zakaznickyservis@be2.cz či faxu, popřípadě se pokoušel zaslat, ale z důvodů na straně podnikatele mu to nebylo umožněno, stačí přeposlat společnosti znovu tento email, popřípadě fax, a tím prokázat snahu o včasné a řádné odstoupení od smlouvy v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti. Zkracuje-li společnost spotřebitele na jeho právech, k takovému jednání se nepřihlíží a jde to k tíži společnosti.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska. Evropské spotřebitelské centrum rovněž k problematice zpracovalo přehlednou příručku, kterou je možné nalézt zde: https://evropskyspotrebitel.cz/novinky/citite-se-podvedeni-seznamkou/.

Reakce společnosti

Publikováno
13.4.2018 10:58, před 12 měsíci

ID: 2FC3OE52


Dobrý den,

dle našich informací Vás již v uvedené záležitosti kontaktovalo Zákaznické centrum be2.


Tomáš Malina

Uzavření stížnosti

Publikováno
13.4.2018 11:21, před 12 měsíci

Hodnocení: