Společnost


BLUE OCEAN Management s.r.o.

Počet nahlášených stížností:83
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

90%
10%
Toto skore je založeno na 10 stížnostech.

#22297Nepřiměřená úhrada žárovek ve výši 3 630,-- Kč

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 12 dnů 12 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
16.03.2018, před 2 lety

Miloslav Pyszko

Znění stížnosti

Dobrý den,
uzavřel jsem v roce 2014 s firmou Lama Energy smlouvu na odběr energií, kterou jsem měl čerpat až po vypršení smlouvy s firmou Bohemia energie v roce 2019. Jako dárek jsem obdržel 2x balení 3 ks - 1x Philips LED (40W) E27 2700K a 1x Philips LED (25W) E14 2700K FR a 1x Philips LED 9,5W (60W) E27 2700K, 3000K - cituji dle dopisu k úhradě ze dne 14.3.2018 od firmy Blue OCEAN Management s.r.o.. Při podpisu smlouvy s Lama Energy na odběr energie jsem nepodepsal žádnou kupní smlouvu na Led žárovky, kde by bylo uvedeno, že v případě nedodržení závazků, mi bude vyfakturovaná částka z kupní smlouvy. Podepsal jsem pouze převzetí žárovek od podomního prodejce energií, jak mi bylo od něj řečeno. Neobdržel jsem na ně ani žádný doklad, který v případě kupní smlouvy měl podepsat prodávají a kupující, a každý by měl mít jedno vyhotovení kupní smlouvy, což nemám, bral jsem to opravdu jako dárek.
V měsíci únoru jsem vypověděl smlouvu s Lama Energy a 15.3.2018 jsem obdržel fakturu na úhradu těchto žárovek v přemrštěné ceně 3 630,-- Kč od firmy Blue Ocean Management s.r.o. Při telefonickém hovoru s Blue Ocean Management jsem řekl, že nepoužitý dárek vrátím (dle článku z dTestu 8-2017), ale bylo mi řečeno, že i když žárovky vrátím budou uloženy do depozit a částku budou stejně po mně vymáhat. Operátorka se kterou jsem mluvil, se odvolávala na to, že s firmou Lama Energy nemají nic společného a odkazovala se na kupní smlouvu, kterou jsem údajně podepsal při převzetí žárovek.
Chtěl bych poradit, jak mám dále postupovat, zda mám žárovky vrátit s tím, že na jejich vyhrožování nebudu reagovat nebo mám předražené žárovky uhradit? Vzhledem k tomu, že běží 14 denní lhůta k úhradě, prosím o brzkou odpověď, jak mám postupovat dále.
Děkuji, váš dlouholetý čtenář
Miloslav Pyszko


Produkt

2x balení 3 ks - 1x Philips LED (40W) E27 2700K a 1x Philips LED (25W) E14 2700K FR a 1x Philips LED 9,5W (60W) E27 2700K, 3000K


Požadované řešení

Chtěl bych poradit, jak mám dále postupovat, zda mám žárovky vrátit s tím, že na jejich vyhrožování nebudu reagovat nebo mám předražené žárovky uhradit? Vzhledem k tomu, že běží 14 denní lhůta k úhradě, prosím o brzkou odpověď, jak mám postupovat dále.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.3.2018 13:45, před 2 lety

Jakmile spotřebitel od smlouvy o sdružených dodávkách energií odstoupí (popřípadě smlouvu vypoví), dle ustanovení § 1727 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se automaticky zruší i smlouva, která je s ní provázaná, tedy smlouva kupní. Obě strany pak mají povinnost vrátit vše, co plnily. Spotřebitel je povinen vrátit žárovky. V opačném případě by musel jejich hodnotu nahradit. Doporučujeme žárovky vrátit oproti potvrzení a trvat na tom, že požadované částky platit nebude.

Pokud by společnost deklarovala, že uzavřené smlouvy jsou na sobě nezávislé, nebylo by možné se zrušením smlouvy o sdružených službách spojovat změnu podmínek druhé kupní smlouvy. Takové jednání by v podstatě naplnilo definiční znaky postihu za zrušení smlouvy dle § 11a zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona, a jako k nepřiměřenému ujednání by se k němu nepřihlíželo. Spotřebitel má nárok na to, aby užil své zákonné právo od smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět do 15 dnů po zahájení dodávek energií bez jakékoliv sankce. Je zřejmé, že požadavek na doplacení ceny žárovek se snaží spotřebitele od užití jeho zákonného práva odradit.

Není podstatné, zda je kupní smlouva na žárovky na jiné listině, uzavřená s jiným podnikatelem a třeba i s doložkou o nezávislosti na smlouvě o dodávkách energií, i tak zrušením změny dodavatele se bez dalšího zruší i práva a povinnosti z kupní smlouvy.

Pokud situace dospěje do stadia, že se spotřebitel bude muset domáhat svých práv občanskoprávní soudní cestou, doporučujeme obrátit se na advokáta a konzultovat s ním další postup.

Byl-li při nabízení služeb užit nepravdivý údaj (obchodník prezentoval zboží jako dárek), jedná se o nekalou obchodní praktiku, která je zákonem o ochraně spotřebitele zakázaná. Dozor nad dodržováním povinností uložených zákonem o ochraně spotřebitele na úseku podnikání v energetických odvětvích provádí Energetický regulační úřad. Má-li spotřebitel důvodné podezření, že společnost porušila povinnost uloženou jí zákonem, je vhodné obrátit se na tento úřad.

Nebude-li možné se společností BLUE OCEAN Management s.r.o. vyřešit spor smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.6.2018 23:28, před 2 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitel má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.