Společnost


ARTOKNA s.r.o.

Počet nahlášených stížností:4
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#22314Dlouhodobě nevyřízená reklamace vady okna

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 13 dnů 20 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
16.03.2018, před 3 lety

Pavel Bohatý

Znění stížnosti

Tato firma nám namontovala plastová okna, ale jedno sklo je s mikroskopickými skvrnkami, rozptýlenými po velké ploše. Vzhledem k jejich miniaturní velikosti jsme je bohužel objevili až druhý den po montáži (a následném malování) při mytí oken, jsou totiž drsné, nechávají šmouhy a ničí stěrku. Původně jsem se domníval, že jde o nějaké zaschlé kapičky čehosi z výroby, ale posuzující technik je diagnostikoval jako jiskry z rozbrušovačky, zatavené do skla. Poškození skla je až do jeho úplných krajů, přesto těsnění i rám jsou v pořádku. Protože teplota tání plastu je několikanásobně nižší, než bod tání skla, je evidentní, že sklo bylo poškozeno dříve, než bylo osazeno do rámu. To uznal i technik dodavatele – i to, že jako laik bych neuměl sklo z rámu vyndat bez zjevných známek. I přes toto stanovisko svého pracovníka firma nechce závadu odstranit a nabízí mi jen placenou výměnu poškozeného skla.


Produkt

Plastová okna dodaná dle smlouvy o dílo ze dne 7.6.2017. Montáž proběhla v průběhu dne 3.7.2017, poškození zjištěno druhý den při mytí a dne 05.07.2017 v 8:39 jsem u firmy e-mailem reklamoval uvedený problém, a to včetně zaslání makrofotografií. Po mnoha urgencích technik dorazil až 22.11.2017 (po téměř pěti měsících!), a to možná ještě jen proto, že na oknech vznikla další závada (nefunkční žaluzie). Přes mnoho dalších urgencí díky průtahům ze strany firmy dodnes není situace vyřešena a kromě zcela neodůvodněného návrhu na placenou výměnu skla firma nevyjádřila jasně své stanovisko, nezodpověděla zcela konkrétní dotazy, proč i přes mou evidentní nevinu, potvrzenou několikrát (telefonicky i „z očí do očí“) jejich vlastním technikem, nechtějí uznat reklamaci


Požadované řešení

Výměna vadné skleněné výplně za bezvadnou nebo adekvátní sleva. Solidní firma by měla nabídnout i satisfakci a omluvu za velmi dlouhé průtahy, nedodržování jejích vlastních termínů a reklamačních podmínek, nutnost neustálých urgencí, uvádění nepravdivých informací, které pak neumí vysvětlit ani doložit, křivé obvinění z poškození mou vinou atd., ale v to už po zkušenostech s jednáním této firmy ani nedoufám, hlavně aby už konečně převzali zodpovědnost za vlastní vadnou dodávku (nebo pochybení pracovníků, pokud dříve sklo poškodili a jen ho přendali do jiného rámu).


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.4.2018 09:29, před 3 lety

Byla-li věc k provedení díla dodána (např.: okna) také zhotovitelem, je vůči této věci v postavení prodávajícího. V takovém případě má spotřebitel práva, která mu náleží při zakoupení věci v obchodě. Prodávající odpovídá za to, že věc nemá při převzetí vady. Za vadu se považuje zejména to, když věc nemá vlastnosti, které byly ve smlouvě sjednány nebo se dají očekávat. Věc musí také vyhovovat právním předpisům.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Spotřebitel může požadovat nápravu v podobě opravy věci, není-li to možné, má možnost požadovat dodání nové věci a není-li ani to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení peněžních prostředků.

Pokud spotřebitel uplatnil reklamaci, prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší. Nereaguje-li prodávající na elektronickou komunikaci, je vhodné vyzvat společnost písemně za pomoci poskytovatele poštovních služeb (ponechat si dodejku a kopii dopisu pro případné dokazování).

Nebude-li možné spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese: www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.6.2018 16:26, před 2 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.