Společnost


BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.

Počet nahlášených stížností:95
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

58%
42%
Toto skore je založeno na 43 stížnostech.

#22401LED žárovky a nekalé praktiky

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 13 dnů 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
20.03.2018, před rokem

Lukáš Kaputa

Znění stížnosti

Dne 5. 7. 2017 ke mě domů přišel obchodník Bohemia Energy, pan Robert Koziel s tím, že patří pod ČEZ, a že se přišel podívat jestli mám už tu ''levnější elektřinu'', vpustil jsem ho tedy dovnitř, protože jsem si myslel, že je od ČEZu. Stalo se tak v Třinci, kde je od roku 2015 zakázán podomní prodej, kdybych věděl, že pan Koziel není od ČEZu, do domu bych ho nevpustil.

Poté z něj vylezlo, že mi musí kvůli levnější elektřině a plynu změnit dodavatele na Bohemia energy, že ale jinak všechno zůstane stejné jak doposud, a že pořád budu moct všechno řešit s ČEZem, podpsali jsme tedy smlouvu a byly mi nabídnuty žárovky.

o žárovky jsem zájem neměl, nicméně mě p. Koziel 3x upozornil, že jsou skoro zdarma za symbolický poplatek 1 KČ a při odchodu mě ještě poprosil, abych ho v hovoru s Bohemia energy, příchozím v následujicích dnech vychválil a sdělil, že mi všechno vysvětlil ... že z toho bude mít prémie. A tak jsem udělal.

Dodávky měly začít v roce 2020, ale jelikož jsem se přestěhoval, rozhodl jsem se zrušit smlouvu s Bohemia energy a tady jsem teprve zjistil, jak to s žárovkama je.

Trochu jsem se o tom poinformoval a poslal jsem jim odstoupení od smlouvy o sdružených službách dodávky společně s žárovkama, kde 1 byla využitá.
Přiložil jsem taky list, kde jsem je informoval o tom, že jsem ochotný zaplatit tžní cenu žárovek, ať mi zašlou číslo účtu.

Poté jsem odeslal ještě email v podobném duchu, kde jsem Bohemia Energy informoval o nekalých praktikách a o tom, že odmítám 2 tisíce za žárovky zaplatit, nicméně že jsem ochoten zaplatit tržní cenu za 1 použitou žárovku (ostatní byly v pořádku nerozbalené)

Z jejich strany mi přišlo toto:

Dovoluji si Vás informovat, že smlouva číslo BMA50397820 není závislá

na smlouvě k LED žárovkám, jedna se o samostatné smlouvy.

Při sjednání smlouvy číslo BMA50397820, odběr elektrické energie, byla podepsaná též kupní smlouva na LED žárovky. Dle podmínek sjednané kupní smlouvy byste se stal majitelem LED žárovek až v případě zahájení dodávek od naší společnosti.

Avšak na základě ukončení smlouvy číslo BMA50397820, k původně plánovanému datu zahájení dodávek, nebyla tato podmínka splněna, a proto jsme oprávněni vystavit fakturu k uhrazení plné ceny ve výši 2 000 Kč, avšak pouze

za předpokladu, že bychom neobdrželi zásilku s LED žárovkami ve stanovené lhůtě pro vrácení, která je 30 dnů od podpisu.

Zásilku s LED žárovkami jsme však obdrželi až dne 8.3.2018, tj. po možném datu bezplatného vrácení, a proto byla vystavena výše zmíněná faktura. LED žárovky bylo možné vrátit nejpozději do data 5.8.2017.

Na základě výše uvedené skutečnosti je vystavená faktura (i upomínky) oprávněná, a proto Vás vyzýváme k uhrazení, aby nebyly vystavené další zpoplatněné upomínky, nebo nedošlo k předání inkasní společnosti k vymáhání.

Zákaz podomního prodeje neznamená, že je smlouva neplatná. Smlouva byla Vámi dobrovolně podepsaná a v ověřovacím hovoru odsouhlasena. V ověřovacím hovoru bylo uvedeno, že se jedná o změnu dodavatele a též byla tato skutečnost uvedena v dokumentech, které jste podepsal.

__

Odmítám 2 tisíce za žárovky zaplatit, protože byla smlouva sjednána podvodem a v místě, kde je zakázán podomní prodej a za plné informovanosti prodejcem bych jej do bytu ani nevpustil.

Prosím o radu. Děkuji


Požadované řešení

Domluvit se rozumnou cestou, nepožadovat zaplacení 2 tisíc za žárovky a nechat si proplatit tržní cenu za 1 využitou.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.4.2018 11:38, před rokem

Jakmile spotřebitel od smlouvy o sdružených dodávkách energií odstoupí (popřípadě smlouvu vypoví), dle ustanovení § 1727 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se automaticky zruší i smlouva, která je s ní provázaná, tedy smlouva kupní. Obě strany pak mají povinnost vrátit vše, co plnily. Spotřebitel je povinen vrátit žárovky.

Pokud by společnost deklarovala, že uzavřené smlouvy jsou na sobě nezávislé, nebylo by možné se zrušením smlouvy o sdružených službách spojovat změnu podmínek druhé kupní smlouvy. Takové jednání by v podstatě naplnilo definiční znaky postihu za zrušení smlouvy dle § 11a zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona, a jako k nepřiměřenému ujednání by se k němu nepřihlíželo. Spotřebitel má nárok na to, aby užil své zákonné právo od smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět do 15 dnů po zahájení dodávek energií bez jakékoliv sankce. Je zřejmé, že požadavek na doplacení ceny žárovek se snaží spotřebitele od užití jeho zákonného práva odradit.

Byl-li při nabízení služeb užit nepravdivý údaj (obchodník se prezentoval jako zástupce společnosti ČEZ), jedná se o nekalou obchodní praktiku, která je zákonem o ochraně spotřebitele zakázaná. Dozor nad dodržováním povinností uložených zákonem o ochraně spotřebitele na úseku podnikání v energetických odvětvích provádí Energetický regulační úřad. Má-li spotřebitelka důvodné podezření, že společnost porušila povinnost uloženou jí zákonem, je vhodné obrátit se na tento úřad.

Nebude-li možné se společností vyřešit spor smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.7.2018 15:45, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitel má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.