Společnost


Zonky s.r.o.

Počet nahlášených stížností:1
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#22504Firma zasíla nevyžádanou poštu SPAM s nabídkou refinancování a úvěrů

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 rok 2 měsíce 16 dnů

Detail stížnosti

Publikováno
23.03.2018, před 6 lety

Štefan Vantroba

Znění stížnosti

Táto společnosti i po odhlášení po prvním mailu dál zasílá nevyžádanou nabídku refinancování a úvěrů. Nikdy jsem se do žádneho mailinglistu u společnosti Zonky neregistroval ani k odběru podobných nabídek úvěrů.


Produkt

Nabídka úvěrů


Požadované řešení

Nechci dostávat žádne nabídky úvěrů od této ani jiných společností.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.4.2018 11:00, před 6 lety

Za reklamu, která obtěžuje, se považuje reklama směřující ke konkrétnímu adresátovi za podmínky, že adresát dal předem jasně a srozumitelně najevo, že si nepřeje, aby vůči němu byla nevyžádaná reklama šířena.

Pokud spotřebitel dal společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů nebo tyto údaje byly získány z veřejného seznamu nebo v souvislosti s činností jakožto správce nebo zpracovatele, může spotřebitel vyslovit nesouhlas s dalším zpracováním těchto údajů. Zpracováním se mimo jiné rozumí i používání osobních údajů. Nesouhlas se zpracováním je nutné vyjádřit písemně. Bez souhlasu subjektu údajů nelze k uvedeným údajům přiřazovat další osobní údaje. Pokud lze z obsahu dopisu dovodit, že spotřebitel odejmul společnosti souhlas, společnost je povinna to respektovat.

V případě nerespektování vůle spotřebitele, je možné podat podnět k prošetření uvedeným dozorovým orgánům. Úřad pro ochranu osobních údajů provádí dozor nad dodržováním zákonem stanovených povinností při zpracování osobních údajů. Krajské živnostenské úřady vykonávají dozor v oblasti nevyžádané reklamy. V neposlední řadě by Česká obchodní inspekce mohla takové jednání vyhodnotit jako agresivní obchodní praktiku dle písm. c) přílohy č. 2 k zákonu č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele (Obchodní praktiky jsou vždy považovány za agresivní, pokud podnikatel opakovaně činí spotřebiteli nevyžádané nabídky prostřednictvím telefonu, faxu, elektronické pošty, nebo jiných prostředků přenosu na dálku, s výjimkou vymáhání splatných smluvních závazků způsobem, který je v souladu s příslušnými právními předpisy; tím nejsou dotčena ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 40/1995 Sb., v platném znění a příslušná ustanovení zákona č. 480/2004 Sb. a zákona č. 101/2000 Sb.)

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.7.2018 15:54, před 5 lety

Společnost nás kontaktovala, že by se ke stížnosti chtěla dodatečně vyjádřit. Stížnost proto znovu otevíráme a poskytujeme k vyjádření prostor.

Reakce společnosti

Publikováno
10.4.2019 16:56, před 5 lety

Vyjádření Zonky

V první polovině minulého roku jsme řešili případ s neoprávněným získáváním e-mailových adres jednoho z našich affiliate partnerů (člen partnerské sítě). Ten získával kontakty tak, že prošel volně dostupné adresy na internetu a na ně poslal nevyžádané obchodní sdělení. V době, kdy jsme zjistili, že se pravděpodobně jedná o neoprávněnou rozesílku, jsme od partnera vyžádali k věci vyjádření. Poté, co se potvrdilo, že skutečně používá tento způsob, který neodpovídá smluvním podmínkám, který s námi podepsal, jsme s ním okamžitě vypověděli spolupráci.

Dotčeným, kteří se nám v té době ozvali jakýmkoliv kanálem (jak facebook, e-mail, telefon), jsme odpověděli a informovali je o ukončení spolupráce s partnerem na základě porušení smluvních podmínek. Zároveň jsme přijali opatření, aby se taková situace neopakovala zpřísněním kontrol affiliate partnerů.

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.5.2019 09:22, před 5 lety

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.6.2019 20:44, před 4 lety

Spotřebitel již nevyužil možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.