Společnost


X Energie, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:9
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#2257Podvodně uzavřená smlouva, agresivní jednání, porušení zák., zneužití osob. informací,

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 5 dnů 10 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
15.02.2014, před 10 lety

Lenka Vršecká

Znění stížnosti

3.4.2014 se agresivním mlácením na dveře mého bytu, v mé nepřítomnosti, vnutil agent X Energie -"Hičem"Z.Doma byla vyděšená 93letá matka, nemocná, bez dostatečných reflexů, neoprávněná k čemukoliv. Byt je můj,což mu řekla, ona není odběratel energie. Manipulativně z ní HZ vylákal moje faktury na el.Sám,aniž by se ptal, nebo řekl, vyplnil smlouvu na převod el. a plynu k firmě XE. Vnutil jí k podpisu pod záminkou 10% slevy za elektřinu.O plynu se nezmínil. Smlouvu jí neukázal, skryl pod papír, nedal jí přečíst, ani dost času, naléhal na podpis, Prý dostane, nepodal informace, nevěděla, co podepisuje + další skryté papíry, prý kopie. Faktury k plynu neměla, asi vnikl do bytu, plynoměr je za dveřmi bytu max. 5 vteřin tam a ven, stačí vyfotit. Senior ani nepostřehne. Matka neví, co podepsala. Vylákal z ní mobil, sám si v něm našel číslo. Výsledek - podvodná smlouva s mými údaji, podepsaná matkou(93), bez mého vědomí. Agent odmítl zrušit, dále agitoval (telefonický hovor). Napsala jsem firmě e-mail a dopis s tím, že vypovídám, ale vlastně nemohu, protože jsem smlouvu neuzavřela. Informovala původní dodavatele, podala trest.oznámení za podvod,policie prozatím neuznala, přeposlali ČOI. Postupně medializuji.


Produkt

Převod dodavatele energie protizák. způsobem, protizák. jednání, podvodná smlouva. Zneužití podpisu a osobních údajů.


Požadované řešení

1. Uznání podvodu, zrušení smlouvy, písemná omluva, informace o postupu firmy směrem k podvodníkovi. Vrácení originálů osob. dokumentů - Orig. smlouvy, všeho, co bylo matkou podepsáno.
2. Morální zadostiučinění, úhrada nákladů spojených s vyřizováním a morální újmou, psychic. šokem, následnými zdrav potížemi, depresemi, fobií z exekuce, morální újmou, pokuty, atd.
3. (Fin.škoda zatím nevznikla, reagovala jsem rychle.) Zabránění možné fin. škody. A jakémukoliv dalšímu psychickému týrání ze strany firmy. (Obvyklé vyhrožování exekucemi, zasílání vyúčtování atd.) Pokud oslovili původní dodavatele, ať to dají do pořádku.
4. Postih podvodníka i firmy, která toto jednání umožňuje, všemi možnými zákonnými prostředky. Cokoliv, aby byli před nimi chráněni již postižení a další možní postižení. Soustředí se hl. na seniory.
5. Zabránění dalšího zneužití mých osob. údajů, i pro nevyžádanou reklamu, předání call centrům, a dalšího obtěžování podomníky.
6.Úhrada všech možných vzniklých fin. nákladů podvodníkem. Informovat mě o tom. Fin. odškodnění za vzniklé újmy mě i matce.
(7. Medializovat problém, varovat další možné oběti, hl. seniory, všemi dostupnými prostředky.Asi částečně zvládnu sama, až přestanu zvracet.)


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.2.2014 11:09, před 10 lety

V případě, že smlouva byla podepsána neoprávněnou osobou, která má omezenou způsobilost k právům a povinnostem, nelze takovému jednání přiznat platnost. Doporučujeme kontaktovat současného dodavatele a informovat ho o situaci, aby byl informován o neplatném uzavření smlouvy a nezačal proces změny dodavatele. Zároveň doporučujeme obrátit se na Energetický regulační úřad, který je dozorovým orgánem nad dodavateli energií.

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.3.2014 09:08, před 10 lety

Doplňujeme, že dle § 11a energetického zákona je možné od smlouvy týkající se dodávek energií odstoupit ještě 5 dní před zahájením dodávek.

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.5.2014 21:32, před 9 lety

Stížnost uzavřena z důvodu dlouhodobé nereakce spotřebitelky.