Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:2025
Z toho za letošní rok:543
Stále v řešení:128
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 459 stížnostech.

#22628Zrušení VIP účtu

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 18 dnů 8 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
31.03.2018, před rokem

Pavel Eret

Znění stížnosti

Při aktivaci VIP členství na 1 měsíc jsem si nevšiml, že bude automaticky prodlouženo na 3 měsíce. Podle mě vaše společnost chce vytáhnout z lidí peníze, ale rozhodně služby které nabízíte za tu částku nestojí. Registrace a aktivace VIP jde ihned a je během pár minut hotová, ale zrušení účtu a VIP skoro nejde. Je to neskutečně složitá situace. Prosím tedy o hladší průběh. Poslal jsem na zákaznický servis email s žádostí o zrušení. Odepsal, že odpověď dostanu do 3 dnů. Předtím než jsem se rozhodl podávat stížnost mi přišla poslední upomínka na zaplacení 2530, - Kč.. Nemám ale na zaplacení a tak není jiné řešení než to řešit takto. Děkuji předem za odpověď a snad se dočkám rychlého řešení.


Požadované řešení

Zrušení VIP účtu a úplné smazání účtu


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.4.2018 19:11, před rokem

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Pokud bylo mezi stranami sjednáno poskytování služeb v rámci placeného členství, mohla být sjednána i jejich automatická prolongace. Se sjednáním služby mohl spotřebitel souhlasit i s prováděním opětovné platby. Tyto skutečnosti je třeba si ověřit. Pokud budou naplněny, doporučujeme spotřebiteli smlouvu v souladu s obchodními podmínkami prokazatelně vypovědět. Smazání profilu samotným spotřebitelem není výpovědí, tím se jen spotřebitel zbavuje možnosti využívat placené služby.

Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti be2 S.a.r.l. je možné smluvní vztah vypovědět. Pro ukončení smlouvy je tedy vhodné zaslat společnosti výpověď. Výpověď je účinná jejím doručením a spotřebitel má v takovém případě právo na vrácení poměrné části zaplacených peněžních prostředků za dané období.

Žádat vrácení již zaplacených částek za minulá období by bylo možné pouze v případě, pokud by osoba, která uzavřela smlouvu, prokázala, že nebyla o automatickém prodloužení smlouvy informována, a že nebyla seznámena s cenou poskytované služby.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska. Evropské spotřebitelské centrum rovněž k problematice zpracovalo přehlednou příručku, kterou je možné nalézt zde: https://evropskyspotrebitel.cz/novinky/citite-se-podvedeni-seznamkou/.

Reakce společnosti

Publikováno
18.4.2018 12:36, před rokem

ID: CGOHMA16


Dobrý den.

Dle našich informací Vás již ve výše uvedené záležitosti kontaktovalo Oddělení pohledávek Academic singles.

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.5.2018 17:59, před rokem

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.6.2018 21:51, před rokem

Spotřebitel již nevyužil možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.