Společnost


ENVONA s.r.o.

Počet nahlášených stížností:139
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

25%
75%
Toto skore je založeno na 4 stížnostech.

#22640Nekalé obchodní praktiky firmy ENVONA s.r.o.

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 11 dnů 7 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
01.04.2018, před 6 lety

Filip Pšenička

Znění stížnosti

Dne 27.7.2017 jsem byl kontaktován podomním zástupcem firmy ENVONA. Jsem důchodce a je mi 75 let. Zástupce mi nabídl, že mi zajistí přehled jiných dodavatelů energie, abych si z nich případně mohl vybrat. Přihlášku jsem mu podepsal. Text byl velmi malým písmem. Po nějaké době mi přišla závazná smlouva s firmou Centropol Energy, kterou jsem vypověděl. Ihned jsem odstoupil od smlouvy (přihlášky) s Envonou. Následoval dopis od f.Envona požadující zaplacení pokuty 6000 Kč (2 odběrná místa) za maření Přihlášky. Pokutu jsem nakonec zaplatil, po několika telefonátech s f. Envona jsem podal žádost o neprolongaci přihlášky a nezařazení do dalších výběrových řízení. Envona mě ujistila, že tím vše končí. K mému překvapení přišla další smlouva s f. Maxim Energy, kterou jsem také vypověděl. Telefonicky mě Envona ujistila, že žádná pokuta už nebude. 23.3.2018 však přišel požadavek zaplatit dalších 6000 Kč.Telefonicky se mi zástupce f. Envona vysmál s tím, že vše je obnoveno a že se musím připojit k novému dodavateli, jinak to neskončí. Na radu dTest nyní píšu Výpověď smlouvy, odvolávám svou plnou moc, podávám trestní oznámení, píšu stížnost na Energetický úřad a ČOI (pro nekalé obch.praktiky). Všem radím totéž. Je to nepřípustný nátlak na spotřebitele a podvod.


Produkt

dodávka elektřiny od nového dodavatele


Požadované řešení

Chci se provždy zbavit firmy Envona. Nechci už žádné nabídky a pokuty. Je mi 75 let a žiju jen z důchodu. Styďte se. Dál vše budu řešit už s policií a obchodní inspekcí. Nic jiného na vás neplatí.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
1.4.2018 16:23, před 6 lety

Pokud poskytovatel aukcí energií užívá při poskytování služeb nekalé obchodní praktiky, doporučujeme spotřebiteli, aby takové jednání společnosti nahlásil na Českou obchodní inspekci. Adresy jednotlivých inspektorátů lze najít na www.coi.cz. Podnět lze podat i elektronicky přes elektronickou podatelnu ČOI na adrese www.coi.cz.

Dle § 448 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zmocnění zanikne vykonáním právního jednání, na které bylo zastoupení omezeno; zmocnění zanikne i v případě, že je zmocnitel odvolá nebo zmocněnec vypoví. To znamená, že plná moc, kterou spotřebitel poskytl společnosti zanikne při odvolání takové plné moci. Odvolání plné moci doporučujeme spotřebiteli zaslat společnosti doporučeně a s dodejkou, takové odeslání poskytne spotřebiteli velmi dobré důkazní postavení vůči společnosti.

Co se týče smluvní pokuty při ukončení závazku tak platí dle nálezu Ústavního soudu, sp. zn. I. ÚS 3512/11, že v rámci spotřebitelských smluv ujednání zakládající smluvní pokutu zásadně nemohou být součástí tzv. všeobecných obchodních podmínek, nýbrž toliko spotřebitelské smlouvy samotné (listiny, na niž spotřebitel připojuje svůj podpis). Pokud je ujednání o smluvní pokutě pouze součástí obchodních podmínek, tak je ve vztahu ke spotřebiteli překvapivé a pro něj neúčinné.

Odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena mimo obchodní prostory společnosti (bez ohledu na to, zda si návštěvu obchodníka spotřebitel vyžádal či nikoliv), je možné ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy. Pokud však spotřebitel o tomto svém právu nebyl poučen nebo neobdržel-li formulář pro odstoupení od smlouvy, může od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dní od uzavření smlouvy.

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.7.2018 20:43, před 5 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitel má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.