Společnost


Ateli, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:560
Z toho za letošní rok:12
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

76%
24%
Toto skore je založeno na 112 stížnostech.

#22644Nedodání zboží

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 4 dny 13 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
01.04.2018, před 6 lety

Hana Šindelářová

Znění stížnosti

19.11.2017 Objednáno a zaplaceno zboží

3.12.2017 Zpráva, že zboží bylo odesláno, dodání do 1. 2. 2018

2.2.2018 Přišel e-mail "Ohodnoťte zakoupené zboží a získejte až 150 Kč na další nákup" - zboží ale nedorazilo,takže nebylo co hodnotit, což jsem jim napsala a požadovala zaslání zboží.

3.2.2018 přišel následující e-mail:
Dobrý den,je nám líto, že Vám objednaný produkt nedorazil. Pravděpodobně došlo ke ztrátě či zdržení zásilky v průběhu přepravy. Dovolím si Vám doporučit následující postup. Poprosíme Vás, abyste se osobně zastavila na Vaší poště a dotázala se, zda-li tam nemají Vaší zásilku někde založenou. Bohužel někdy dochází k tomu, že zákazníci nebývají vyrozuměni o uložení zásilky na poště a balíček se dohledá právě tam. Pokud balíček nebude ani na poště, prosím odpovězte na tuto zprávu, reklamaci ihned po Vašem vyjádření předáme k vyřízení. Budete si případně přát zboží opětovně zaslat, samozřejmě na naše náklady, nebo preferujete vrácení peněz? Děkujeme za informaci a omlouváme se za komplikace.

Na poště balíček na mé jméno nemají ani neznají číslo zásilky.


Produkt

Masivní proplétaný náhrdelník z drobných korálků


Požadované řešení

Preferuji zaslání zboží, které mají nyní na webu uvedené jako "skladovku" nebo vrácené peněz.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.4.2018 13:06, před 6 lety

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zároveň spotřebitelka může žádat zákonný úrok z prodlení.

Při využití služeb poštovního provozovatele se má zásilka za doručenou třetí den ode dne odeslání (§ 573 občanského zákoníku domněnka doby dojití). Zmaří-li vědomě druhá strana (příjemce výzvy k plnění, předžalobní výzvy) dojití, platí, že řádně došlo (§ 570 občanského zákoníku) a bude vůči prodejci takové právní jednání účinné.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost se obrátit na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Pokud podnikatel neposkytne České obchodní inspekci součinnost, má tento úřad možnost udělit podnikateli pokutu za přestupek. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese: www.adr.coi.cz

Reakce společnosti

Publikováno
4.4.2018 16:13, před 6 lety

Dobrý den,

požadavek na vrácení peněz jsme zadali do systému.

Peníze vracíme v zákonné lhůtě, tedy maximálně do 14 dní od zadání požadavku. Uděláme vše proto, abychom Vám je zaslali co nejdříve to bude možné.

Děkujeme za pochopení a přejeme Vám pěkný den.
Martina K.

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.5.2018 12:07, před 6 lety

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.6.2018 11:30, před 5 lety

Spotřebitelka již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.