Společnost


BLUE OCEAN Management s.r.o.

Počet nahlášených stížností:83
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

90%
10%
Toto skore je založeno na 10 stížnostech.

#22666Faktura za žárovky

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 28 dnů 12 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
03.04.2018, před 2 lety

Marcela Zdražilová

Znění stížnosti

Dobrý den také mi teď přišla faktura na žárovky ve výši 3630 kč.Také jsem uzavřela smlouvu u lama energy ale nakonec mi vůbec nevyřídili žádný převod,jen mi jednou poslali dopis,že můj stávající dodavatel má nějaké problémy s ukončením smlouvy,takže smlouvu nedodržela lama energy,nakonec jsem po roce přešla k jiné společnosti,kde vše vyřídili i s mým stávajícím dodavatelem bez problémů.Děkuji Zdražilová


Požadované řešení

nechci a nebudu nic platit,jelikož jsem já od smlouvy nijak neodstoupila ani nezrušila.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.5.2018 15:08, před 2 lety

Jakmile dojde k ukončení smlouvy kteroukoliv ze stran (tj. spotřebitel či dodavatel od smlouvy odstoupí nebo ji vypoví), pak se dle ustanovení § 1727 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, automaticky zruší i smlouva, která je s ní provázaná, tedy smlouva kupní. Obě strany pak mají povinnost vrátit vše, co plnily. Spotřebitel je povinen vrátit žárovky. Pokud tedy došlo ke zrušení smlouvy o dodávce energií, zaniká i kupní smlouva na LED žárovky.

Pokud však nebyla smlouva zrušena (tj. nebylo od ní odstoupeno nebo nebyla vypovězena jednou ze smluvních stran), ale pouze nebyly doposud realizovány dodávky z důvodu, že ještě trvala smlouva u předchozího dodavatele, je možné, že se jedná o stále platný závazek (jak smlouva o dodávkách energií, tak i smlouva kupní na LED žárovky). Pokud kterákoliv ze stran nestojí o další realizaci závazku, je třeba jej vypovědět.

Pokud by společnost deklarovala, že uzavřené smlouvy jsou na sobě nezávislé, nebylo by možné se zrušením smlouvy o sdružených službách spojovat změnu podmínek druhé kupní smlouvy. Takové jednání by v podstatě naplnilo definiční znaky postihu za zrušení smlouvy dle § 11a zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona, a jako k nepřiměřenému ujednání by se k němu nepřihlíželo. Spotřebitel má nárok na to, aby užil své zákonné právo od smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět do 15 dnů po zahájení dodávek energií bez jakékoliv sankce. Je zřejmé, že požadavek na doplacení ceny žárovek se snaží spotřebitele od užití jeho zákonného práva odradit.

Pokud situace dospěje do stadia, že se spotřebitel bude muset domáhat svých práv občanskoprávní soudní cestou, doporučujeme obrátit se na advokáta a konzultovat s ním další postup.

Byl-li při nabízení služeb užit nepravdivý údaj (obchodník prezentoval zboží jako dárek), jedná se o nekalou obchodní praktiku, která je zákonem o ochraně spotřebitele zakázaná. Dozor nad dodržováním povinností uložených zákonem o ochraně spotřebitele na úseku podnikání v energetických odvětvích provádí Energetický regulační úřad. Má-li spotřebitel důvodné podezření, že společnost porušila povinnost uloženou jí zákonem, je vhodné obrátit se na tento úřad.

Nebude-li možné se společností BLUE OCEAN Management s.r.o. vyřešit spor smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
2.7.2018 00:22, před 2 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.