Společnost


1-2Umobil s.r.o.

Počet nahlášených stížností:33
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 4 stížnostech.

#22678Neuznaná reklamace, špatně opravená reklamace, několikrát reklamované zboží se stejnou vadou

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 8 dnů 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
03.04.2018, před 3 lety

Barbora Josefiová

Znění stížnosti

Reklamování telefonu Sony Xperia M5

1. reklamace byla podána na odchlipující zadní kryt -> reklamace vyřízena opravením/zalepením

2. reklamace podána opět na stejnou vadu(odchlipování zadního krytu) + zkoušku voděodolnosti, špatná oprava a zároveň na chybný SW -> dle vyřízení reklamace stejná vada nebyla nalezena, voděodolnost vyzkoušena a je bezchybná, SW vrácen do základního nastavení

- po druhé reklamaci jsem zkusila voděodolnost -> nateklo do zařízení

3. reklamace zaslána ohledně špatně zhotovené reklamace, netěsnost zařízení, dále zařízení vykazovalo stále stejnou SW vadu jako při 2. reklamaci -> zařízení při přijmu reklamačního oddělení bylo vyfoceno pokroucené, tudíž jsem si sama poškodila zařízení = neuznaná reklamace. Nejsem si vědoma, že bych během krátké doby nějak telefon takto znehodnotila. Nebyla vyřízená ani znovureklamace SW, se zařízením technik nic údajně nedělal.

Zařízení mi bylo doručeno po 3. reklamaci(zkoušela jsem uplatnit pojištěný balík u ČP, jelikož bylo zařízení poškozeno, to bylo neúspěšné). Při přebírání zařízení jsem zkusila, jak je opravený zadní kryt. Tento kryt dle mne nebyl vůbec opraven, jelikož se pořád odchlípal na stejném místě ve stéjném, ne-li větším množství. Toto jsem si nafotila a jim zaslala emailem, že mi od nich přišlo poničené či neopravené zařízení.

Dopisovala jsem si s reklamačním technikem několikrát. Dle mého zapomněli při mé reklamaci udělat částečnou opravu(přehrání SW). Stále jednám zdvořile.


Produkt

Sony Xperia M5/E5603 IMEI 35418807-3440...


Požadované řešení

Vrácení celé částky za nákup zařízení + poštovné za zaslání


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.4.2018 10:08, před 3 lety

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy (servis).

Spotřebitel, který je přesvědčen, že došlo k porušení ustanovení zákona o ochraně spotřebitele, se může obrátit na regionální či ústřední inspektorát České obchodní inspekce. Adresy jednotlivých inspektorátů lze najít na www.coi.cz. Podnět lze podat i elektronicky přes elektronickou podatelnu ČOI na adrese www.coi.cz.

Pokud se vada projeví později (tj. po 6 měsících od převzetí věci) a mezi stranami existuje spor o to, zda se jedná o vadu nebo nikoli, může se spotřebitel obrátit na soudního znalce z oboru, který se bude zabývat existencí a povahou vytýkané vady. Současně by se měl vyjádřit k vlastnímu odůvodnění reklamace. Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitele, je nutné se opět obrátit na prodejce (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně, což prokazuje právě přiložený posudek znalce. Cenu posudku lze oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací. Seznam znalců je k dispozici na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci.

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.7.2018 22:40, před 3 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.