Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:2022
Z toho za letošní rok:540
Stále v řešení:130
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 459 stížnostech.

#22704Neoprávnené vymáhanie pohľadávky

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 12 dnů 15 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
04.04.2018, před rokem

Jozef Perďoch

Znění stížnosti

Dobrý deň,
dňa 27.12.2017 som uzatvoril zmluvu na Prémiové členstvo so spoločnosťou BE2. V zmluvnej lehote som doporučeným listom na adresu spoločnosti zaslal výpoveď zo zmluvy na formulári uvedenom na ich stránke. Výpoveď som poslal aj emailom na adresu zakaznickyservis@be2.sk, ktorý bol uvedený ako kontaktný mail na zaslanie výpovede. Výpoveď som zaslal v súlade s VOP uvedenými na ich stránke v lehote 14 dní. Opakovane som viac krát žiadal o pozastavenie VIP členstva a zaslanie potvrdenia na moju emailovú adresu. Faxové číslo bolo uvedené ako neexistujúce. Do mailu som posielal aj naskenované potvrdenia o odoslaní požadovaných dokumentov. Zo strany spoločnosti som dostal informáciu, že som nedodržal zmluvné podmienky, pričom podľa mojich záznamov boli dodržané. Preto považujem zmluvu za ukončenú.


Dňa 3.4.2018 mi prišla emailová správa, kde spoločnosť Auer Witte Thiel
Solicitors požaduje odo mňa zaplatenie čiastky 130,10 EUR ako dlžnej sumy. Takéto konanie považujem za neakceptovateľné a neseriózne.


Produkt

be2.sk


Požadované řešení

Žiadam o okamžité zastavenie neoprávneného vymáhania dlžnej sumy a potvrdenie o ukončení zmluvného vzťahu so spoločnosťou BE2.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.5.2018 00:20, před rokem

Spotřebitel může odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, pokud ještě nedošlo k jejich splnění. Započala-li společnost s plněním služeb na základě výslovné žádosti spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí spotřebitel společnosti pouze poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí spotřebitel společnosti poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.

Pokud spotřebitel odstoupení od smlouvy ve stanovené 14 denní lhůtě zaslal prokazatelnou formou například prostřednictvím společností uváděné emailové adresy: zakaznickyservis@be2.cz či faxu, popřípadě se pokoušel zaslat, ale z důvodů na straně podnikatele mu to nebylo umožněno, stačí přeposlat společnosti znovu tento email, popřípadě fax, a tím prokázat snahu o včasné a řádné odstoupení od smlouvy v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti. Zkracuje-li společnost spotřebitele na jeho právech, k takovému jednání se nepřihlíží a jde to k tíži společnosti.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace prostřednictvím našeho portálu, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska. Evropské spotřebitelské centrum rovněž k problematice zpracovalo přehlednou příručku, kterou je možné nalézt zde: https://evropskyspotrebitel.cz/novinky/citite-se-podvedeni-seznamkou/.

Reakce společnosti

Publikováno
10.5.2018 14:19, před rokem

ID:


Dobrý den.

Pokud došlo z naší strany k omylu a Výpověď jste nám v stanovené výpovědní lhůtě zaslal - prostřednictvím FAXu, dopisu či přílohy emailu - přepošlete nám prosím svůj výpovědní email s potřebnou přílohou, kopii potvrzení o odeslání FAXu či potvrzení Pošty o odeslání Výpovědi formou dopisu; doposud jste tak v komunikaci s Oddělením pohledávek be2 (z Vaší registrační emailové adresy) neučinil,

děkujeme Vám.


Jozef Perďoch

Reakce spotřebitele

Publikováno
10.5.2018 14:25, před rokem

Dobrý deň, uvedené dokumenty som už Vašej spoločnosti odosielal 2-krát elektronickou poštou. Konanie spoločnosti považujem za neakceptovateľné a neseriózne.

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.5.2018 18:48, před rokem

Stížnost přeřazujeme na společnost, aby mohla reagovat na vyjádření spotřebitele.

Reakce společnosti

Publikováno
11.5.2018 15:56, před rokem

ID: KDTRBO78


Dobrý den.

Průkaz o včasné realizaci Výpovědi Vašeho Prémiového členství nebyl - z Vaší registrační emailové adresy - do dnešního dne přijatý,

děkujeme Vám za pochopení a zprostředkování potřebného průkazu.


Jozef Perďoch

Reakce spotřebitele

Publikováno
15.5.2018 20:27, před rokem

Opätovne zdôrazňujem, že výpoveď prémiového členstva bola spoločnosti odoslaná v riadnom termíne v písomnej podobe aj faxom.

Do mailu som odoslal aj naskenované potvrdenia o odoslaní požadovaných dokumentov. Zo strany spoločnosti som dostal informáciu, že som nedodržal zmluvné podmienky, pričom podľa mojich záznamov boli dodržané. Preto považujem zmluvu za ukončenú.
Konanie spoločnosti považujem za neseriózne a pripravujem podanie na Európske spotrebiteľské centrum.

Reakce společnosti

Publikováno
17.5.2018 14:14, před rokem

ID: KDTRBO78


Dobrý den.

Průkaz o včasné realizaci Výpovědi Vašeho Prémiového členství nebyl - z Vaší registrační emailové adresy - do dnešního dne přijatý,

děkujeme Vám za pochopení a zprostředkování potřebného průkazu.

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.6.2018 20:35, před rokem

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.7.2018 11:33, před rokem

Spotřebitel již nevyužil možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.