Společnost


GAME SET MATCH s.r.o.

Počet nahlášených stížností:28
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#22774Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 23 dnů 1 hodina

Detail stížnosti

Publikováno
08.04.2018, před 2 lety

Jitka Komonova

Znění stížnosti

Dne 1.12.2017 jsem si objednala zboží vkladacku ve tvaru domečku. Zboží jsem zaplatila a obdržela až v polovině ledna 2018. Bohužel nepasoval jeden tvar tak jsem zboží vrátila zpět na P.O. Box 86. 2* se to vrátilo, že zboží nebylo vyzvednuto. Telefon bohužel hlásí schránka je plná. Dne 14.3.2018 jsem se konečně dovolala a řekli mi jinou adresu kam mám zaslat zboží. V uvedený datum jsem zboží zaslala a dodnes dělají mrtvého brouka.
Chci na tu firmu zaslat stížnost. Prosím o pomoc. Děkuji za odpověď a budu se těšit na případnou spolupráci. S pozdravem Jitka Komonova.


Požadované řešení

Chci vrátit peníze za zboží a vzhledem podvodné společnosti i peníze za poštovné.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.4.2018 09:52, před 2 lety

Pokud daná kupní smlouva byla uzavřena prostřednictvím prostředku umožňující komunikaci na dálku, má spotřebitelka právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží (nebo i před jeho dodáním). Pokud spotřebitelka odstupuje od smlouvy, je povinna o tom informovat prodávajícího (v případě soudního sporu by musela spotřebitelka prokázat, že od smlouvy odstoupila) a vrátit prodávajícímu zboží. Prodávající je povinen vrátit spotřebitelce peněžní prostředky nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo od smlouvy odstoupeno. Nevrátil-li prodávající peněžní prostředky ve výše uvedené lhůtě, může spotřebitelka požadovat také zákonný úrok z prodlení.

Směrnice č. 2011/83/EU, o právech spotřebitelů, nadto stanoví, že spotřebitel před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy informuje obchodníka o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy. K tomuto účelu může spotřebitel buď:
a) použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy nebo
b) učinit jakékoli jiné jednoznačné prohlášení o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy.

Nebude-li zásilka ze strany prodávajícího přijata, platí zde v případě využití provozovatele poštovních služeb zákonná domněnka, že zásilka byla doručena třetí pracovní den po odeslání. To znamená, že odstoupení bude vůči prodávajícímu účinné i ve chvíli, kdy zásilku nepřevezme nebo odmítne převzít.

Od 1. února 2016 začalo fungovat mimosoudní řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Spotřebitelka má také možnost se obrátit na tento úřad. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
2.7.2018 00:33, před 2 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.