Společnost


DER Touristik CZ a.s.

Počet nahlášených stížností:183
Z toho za letošní rok:9
Stále v řešení:9
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#22784Reklamace služeb poskytnutých na fakultativním výletu ,,Safari po stopách antilop - 4denní safari“

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 2 dny 10 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
09.04.2018, před 5 lety

Iveta Zimová

Znění stížnosti

Vážení,obracím se na Vás ohledně reklamace služeb poskytnutých na fakultativním výletu ,,Safari po stopách antilop - 4denní safari“při pobytu v Keni, Jacaranda Beach Resort 13.2.-23.2.2018 na základě cestovní smlouvy č. 127031845.Předmětem reklamace služeb byla doprava při safari,neboť neodpovídala sjednaným podmínkám cestovní smlouvy, a to dopravu minibusem pro 6 osob. Místo 6 osob bylo v minibuse napěchováno 9 osob.Tuto skutečnost jsme reklamovali spolu s dalšími cestujícími již při zájezdu a o stížnosti byl sepsán reklamační protokol č. 3 ze dne 21.2.2018 s delegátkou paní Bydžovskou. V místě pobytu jsem v dobré víře využila nabídky tohoto fakultativního 4 denního safari .Musím konstatovat , že 4 denní fakultativní safari organizované Eximem/ místní CK MAM Tours,mi zcela zkazilo nejen safari,ale i velkou část dovolené,neboť nebyly dodrženy vlastnosti zájezdu/safari,které jsem důvodně očekávala.V Keni jsem letos byla po třetí a v minulosti absolvovala safari s místními CK :1x 1 denní Tsavo East a 2x 3 denní Tsavo East-Amboseli.Minulá safari( nepořádaná Eximem)proběhla zcela korektně,několika variant obsazení minibusu(2,4,6 osob).Dle toho se odvíjí cena safari.Exim fakultativní safari probíhalo v ekonomické variantě ( již ne cena),ale hlavně v počtu 9 OSOB V MINIBUSU.Na tuto skutečnost mě delegátky Eximu při objednávce a placení safari neupozornily.Nikdy bych na takové safari nepřistoupila, protože by mi bylo jasné,že safari bude ztráta peněz i času dovolené.V mikrobusu není možné,aby se 9 osob korektně v rámci možností vystřídalo u pozorování/focení zvířat a schůdně dopravilo na safari a zpět.Na safari je ideální skupina maximálně 6 osob, protože do minibusu se víc lidí pohodlně nevejde.Přecpané auto je na safari skutečné neštěstí.Lidé si překážejí při fotografování. Nemají, kam si položit věci. Auto se nikdy neuklidní tak, aby se dalo fotit.Nastává obrovská frustrace těch, kteří se do volné střechy nedostanou.Místo zvěře vidí po většinu času jen pozadí svých spolucestujících nebo zvířat.Čím více cestujících v autě, tím horší rozhodování o prioritách.Někdo by nejraději zůstal u sloní rodiny a pozoroval, jak taková rodina funguje, a někdo další by nejraději fotografoval ptáky.Ti ovšem nezajímají nikoho dalšího. Každou chvíli někdo prohrává a stoupá napětí v autě.V naší skupině jeden člověk seděl na místě průvodce vedle řidiče, v první řadě za řidičem/motorem 3 lidé, pak v druhé řadě 2 a nakonec ve třetí vzadu opět tři lidé. Prostřední sedalo na první i poslední trojce bylo užší než krajní a ta zase užší,než jednotlivá sedadla v druhé řadě.Letošní safari proběhlo většinu času s pokrčenými nohami na stupínku na motoru a v mém případě s rukou nahoře držící se tyče před nebo nad sebou,abych co nejméně obtěžovala pána sedícího vedle mě (stejně se nepovedlo),opřít záda a ruce nemožné (troje záda a ruce se prostě vedle sebe nevešla)a prostoru na nohy a kolena nemluvě.Zvířata -zadky,uznejte, za těmi se na safari nejezdí!Všichni jsme ihned po návratu podali hromadnou reklamaci safari oběma delegátkám Eximu,včetně ukázky detailu informací o zájezdu ,, Po stopách antilop ,,Na stránkách Eximu v online katalogu po návratu z dovolené již bylo opraveno na 9 osob!Jinde,např PDF Exim katalogu zůstalo v původní variantě 6 osob.


Produkt

Dle popisu zájezdu bylo v ceně zájezdu zahrnuto:….., 4-denní safari s plnou penzí a ubytováním na 3 noci v lodgi nebo kempu, dopravu minibusy pro 6 osob s terénní úpravou safari, …..


Požadované řešení

Žádala jsem náhradu újmy za zkaženou dovolenou / za ztrátu radosti z dovolené ( vrácení peněz za zpackaný výlet a ztrátu 4 dní dovolené), protože nebyly dodrženy vlastnosti fakultativního výletu. Dovolená je část roku, na kterou se člověk velmi těší a šetří si na ní dlouho peníze. Počítá s tím, že si na ní odpočine a načerpá nových sil. Dopřeje si tak vlastně odměnu za pracovní úsilí, které vykonává během celého roku. Nevhodnou dopravou byl zmařen účel celého výletu, tedy pozorování zvířat v jejich přirozeném prostředí a nemožnost si tyto zážitky prožít bez stresu a v pohodlí a vše si vyfotit či natočit.
Odpověď Eximu na reklamaci v bodech:
-Reklamace je neoprávněná
-nikde neuvádíme, že se zájezdu nemůže zúčastnit víc e než 6 osob
-každý byl řádně usazen na své sedadlo
-sleva na příští zájezd 500,- Kč


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.5.2018 09:13, před 5 lety

Měl-li zájezd vady a vytkl-li je spotřebitel bez zbytečného odkladu, má spotřebitel dle § 2540 občanského zákoníku právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Existenci vad je nutné doložit (např. foto nebo video záznam). Nevytkl-li spotřebitel vadu zájezdu bez zbytečného odkladu vlastním zaviněním, soud právo na slevu z ceny nepřizná, jestliže pořadatel namítne, že spotřebitel své právo neuplatnil ani do jednoho měsíce od skončení zájezdu ani u něho, ani u osoby, která uzavření smlouvy zprostředkovala. Z popisu stížnosti však vyplývá, že spotřebitel práva z vadného plnění již uplatnil.

Pokud pořadatel zájezdu porušil některou ze svých povinností, může spotřebitel také požadovat náhradu škody na majetku a také náhradu újmy za narušení dovolené. Pořadatel odpovídá zákazníkovi za splnění povinností ze smlouvy bez zřetele na to, zda v rámci zájezdu poskytují jednotlivé služby cestovního ruchu jiné osoby.

Pro výpočet výše nároku je možné využít tzv. Frankfurtskou tabulku slev. Tabulka není právně závazná, jedná se spíše o pomocné vodítko. Zde je k dispozici ke stažení Frankfurtská tabulka slev: http://www.dtest.cz/clanek-3723/jak-spravne-reklamovat-vady-zajezdu. Více informací ohledně problematiky zájezdů je možné také vyhledat na adrese https://www.dtest.cz/clanek-4407/pravo-problemy-se-zajezdy.

Pokud pořadatel reklamaci zájezdu zamítne, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.7.2018 22:44, před 5 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.