Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:1540
Z toho za letošní rok:56
Stále v řešení:156
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

73%
27%
Toto skore je založeno na 408 stížnostech.

#22813Platba - odstoupení od smlouvy

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 6 dnů 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
10.04.2018, před 10 měsíci

Marcela Vokounová

Znění stížnosti

Dobrý den,
chtěla bych poradit jak odejít od smlouvy s firmou BE2, protože:
1) neukázala mi jediný profil s fotkou a následně i možnost kontaktu s osobou
2) není nikde jakýkoliv kontakt při řešení PROBLÉMŮ
3) přijde mi až směšné informovat exekuci o nezaplacení částky, která mi byla vystavena a přišla až v dopise.
4) Téměř všechny emaily padaly do koše nebo spamu a to bohužel včetně registrace apod. – KTERÁ JE MOMENTÁLNĚ JIŽ K NEDOHLEDÁNÍ!!!
5) Firma by měla předem upozorňovat, že se má něco platit a předem zkontrolovat si, že dotyčný tuto zprávu opravdu dostal. - mě tato informace spadla do koše-jako většina emailů.
6) Dále si myslím, že v upomínkovém dopise by mělo být zapsané za jaké období se tato částka vede a informace k platbě s kontakaktním symbolem nebo var.symb. A případné informace k případnému odstoupení od smlouvy.
7) Intrum Justitia – vymáhací firmu jsem kontaktovala v den vyzvednutí dopisu ze schránky tj. 30.3.2018 (odeslaný 26.3 2018), která mi odmítla podat jakékoliv informace ohledně společnosti a kontaktu s ní
8) email nemají udaný jako kontakt fax nejde odeslat.

Chtěla bych poradit a pomoci k vyřešení této situace.
Děkuji Vokounová


Produkt

internetová seznamka


Požadované řešení

Jakým způsobem odejít od společnosti a zda mám právo neuhradit částku, která mi byla vystavena. A pokud bych ji měla uhradit a to v mém případě jedině formou splátek - nemůžou mi počítat nějakou další pokutu?


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.4.2018 09:57, před 10 měsíci

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Pokud bylo mezi stranami sjednáno poskytování služeb v rámci placeného členství, mohla být sjednána i jejich automatická prolongace. Se sjednáním služby mohl spotřebitel souhlasit i s prováděním opětovné platby. Tyto skutečnosti je třeba si ověřit. Pokud budou naplněny, doporučujeme spotřebiteli smlouvu v souladu s obchodními podmínkami prokazatelně vypovědět. Smazání profilu samotným spotřebitelem není výpovědí, tím se jen spotřebitel zbavuje možnosti využívat placené služby.

Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti be2 S.a.r.l. je možné smluvní vztah vypovědět. Pro ukončení smlouvy je tedy vhodné zaslat společnosti výpověď. Výpověď je účinná jejím doručením a spotřebitel má v takovém případě právo na vrácení poměrné části zaplacených peněžních prostředků za dané období.

Žádat vrácení již zaplacených částek za minulá období by bylo možné pouze v případě, pokud by osoba, která uzavřela smlouvu, prokázala, že nebyla o automatickém prodloužení smlouvy informována, a že nebyla seznámena s cenou poskytované služby.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska. Evropské spotřebitelské centrum rovněž k problematice zpracovalo přehlednou příručku, kterou je možné nalézt zde: https://evropskyspotrebitel.cz/novinky/citite-se-podvedeni-seznamkou/.

Reakce společnosti

Publikováno
10.4.2018 10:29, před 10 měsíci

ID: GUC4PA16


Dobrý den.

Mějte prosím na paměti, že jste souhlasila s Všeobecnými obchodními podmínkami be2 (VOP), kterých součástí jsou také informace související s prodloužením Vašeho Prémiového členství, zakoupeného k datu: 27/12/2017. Prolongace je uvedená i na platební stránce, v rámci které jste si své členství zvolila a uhradila a také na potvrzení o realizaci úhrady, které Vám bylo odeslané prostřednictvím emailové komunikace ihned po realizaci platby.

Prémiové členství je prodloužené v případě, že jej klient včas a řádně nevypoví. Výpověď Prémiového členství je přitom potřebné uskutečnit nejpozději 4 dny před datem vypršení uhrazeného období (t.j. 4 dny před jeho prodloužením).

Jelikož nebyla z Vaší strany zaznamenaná žádná snaha o včasné a řádné vypovězení Vašeho Prémiového členství, bylo toto – v souladu s VOP – prodloužené.

Pokud došlo z naší strany k omylu a Výpověď jste nám v stanovené výpovědní lhůtě zaslala (prostřednictvím FAX-u, dopisu či přílohy emailu), přepošlete nám prosím svůj výpovědní email, kopii potvrzení o odeslání FAX-u či potvrzení Pošty o odeslání Výpovědi formou dopisu,

děkujeme Vám.


Marcela Vokounová

Reakce spotřebitele

Publikováno
11.4.2018 19:56, před 10 měsíci

Opět jsem důkladně četla veškeré informace - je tam zmínka o částce cca 2 500,-. Výpověď jsem již odeslala, ale bohužel jen se jménem a adresou a telefonem ,ale neuvedla jsem číslo registrace? Musím ji tedy opět zaslat na adresu do Lucemburska? A jak je to s platbou? Pokud ji musím tedy zaplatit ( splátkami) nebudou mi již nic účtovat nic?- v to tedy doufám!

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.4.2018 11:50, před 9 měsíci

Společnost má povinnost než dojde k uzavření smlouvy informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínkách ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Informace o prodloužení pouze v obchodních podmínkách pak dostatečná není. Platební stránka sice obsahuje informaci o automatické prolongaci, avšak dle našeho názoru nedostatečným způsobem. Je zarážející, že ostatní text je uveden černou barvou, která v kombinaci se světlým podkladem umožňuje jednoduché přečtení, zatímco poučení o automatické prolongaci je uvedeno šedým písmem na šedém podkladu, takže je o poznání méně čitelné a přehlédnutelné. Závazně posoudit, zdali je poučení poskytnuté takovou formou dostatečné však přísluší jedině soudu. Pokud by však dostatečné nebylo, nevznikla by na straně spotřebitele povinnost uhradit poplatek za prodloužené členství.

Jestliže již byla zaslaná výpověď, mělo stačit pouze vyjasnit, ke kterému účtu patří, což je možné provést také prostřednictvím komunikace zde.

Stížnost přeřazujeme na společnost, která má možnost na vyjádření spotřebitelky reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
12.4.2018 12:51, před 9 měsíci

ID: GUC4PA16


Dobrý den.

Další prodlužování Vašeho Prémiového členství bylo již zrušené.

Jakmile bude dlužný poplatek z Vaší strany řádně uhrazený, bude případ uzavřen.


Marcela Vokounová

Reakce spotřebitele

Publikováno
12.4.2018 22:29, před 9 měsíci

Děkuji za zrušení účtu.
Můj poslední dotaz se týká platby - v dopise, který je poslaný exekuční firmou není žádný variabilní nebo kontaktní symbol. Prosím tedy o číslo účtu s případnými náležitostmi- exekuční firma nebere telefon a paní, která semnou komunikovala telefonicky již nekomunikuje ani přes email.
Děkuji Vokounová

Reakce společnosti

Publikováno
13.4.2018 11:36, před 9 měsíci

ID: GUC4PA16


Dobrý den.

V případě jakýchkoliv dotazů, spojených s realizací úhrady externí společnosti, je potřebné kontaktovat přímo jejich zástupce,

děkujeme Vám.

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.5.2018 23:08, před 8 měsíci

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Marcela Vokounová

Uzavření stížnosti

Publikováno
17.5.2018 07:19, před 8 měsíci

Hodnocení: