Společnost


STARNET, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:4
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#22823Neoprávněně naúčtovaný poplatek

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 6 dnů 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
10.04.2018, před rokem

Radka Nožičková

Znění stížnosti

Dobrý den,
na začátku roku 2018 leden byla služba starnetu převedena opět na majitele nemovitosti od najemníku. 15.3. 2018 se byt prodal, ve stejném měsíci byla společnost Starnet písemně informovaná i s kopii kupní smlouvy a s požadavkem o zrušení služby z důvodu prodeje nemovitosti. Nový majitel nemá zájem o poskytovaní této služby. Dle vyjádření společnosti Starnet je požadovaná pokuta za odstoupení od smlouvy a nebo převedení služby na jinou adresu. Z důvodu nevlastnění jiné nemovitosti nelze služby starnetu převést na jinou adresu.


Požadované řešení

Ukončení služby bez platby nesmyslné pokuty.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.5.2018 08:15, před rokem

V případě ukončení smlouvy před uplynutím doby trvání, na kterou je smlouva uzavřena, ať již výpovědí, nebo dohodou smluvních stran, může společnost požadovat uhrazení náhrady, která nesmí být v případě smlouvy uzavřené se spotřebitelem vyšší než jedna pětina součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy, nebo jedna pětina součtu minimálního sjednaného měsíčního plnění zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy, a výši úhrady nákladů spojených s telekomunikačním koncovým zařízením, které bylo účastníkovi poskytnuto za zvýhodněných podmínek.

Pokud by byl poplatek za předčasné ukončení smlouvy vyšší, má spotřebitel právo uplatnit reklamaci. V případě, že společnost reklamaci zamítne nebo uplyne lhůta pro její vyřízení, může se spotřebitel do jednoho měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace (nebo uplynutí lhůty pro její vyřízení) obrátit na Český telekomunikační úřad s námitkou proti vyřízení reklamace (vzorový formulář je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3295/namitka-k-ceskemu-telekomunikacnimu-uradu-proti-vyrizeni-reklamace-sluzby-elektronickych-komunikaci). Podáním reklamace ani námitky se však neoddaluje splatnost poplatku. Český telekomunikační úřad však v odůvodněných případech může na žádost spotřebitele rozhodnout, že povinnost zaplatit poplatek odkládá až do rozhodnutí o námitce. Řízení je zpoplatněno (100,- Kč) a pracovníci Českého telekomunikačního úřadu na základě dodaných podkladů rozhodnou, zda společnost postupovala správně, či ne.

Reakce společnosti

Publikováno
16.5.2018 09:21, před rokem

Dne 30. 3. 2018 jsme obdrželi e-mailem informaci od paní Nožičkové o prodeji bytu, ve kterém poskytujeme internetové připojení. Následně byly nabídnuty všechny bezplatné možnosti, jak naložit s přípojkou (stěhování přípojky, přepis smlouvy, pozastavení služby) a současně byl vyčíslen i předběžný poplatek ke dni 3. 4. 2018 za předčasné ukončení smlouvy. V případě předčasného ukončení smlouvy je uživatel povinen uhradit 1/5 součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy, viz. Smlouva – bod IV. a), případně VOP – 10. Závazky z porušení Smlouvy.

Vzhledem k tomu, že paní Nožičková nevyužila ke dni 15. 5. 2018 žádné z navržených bezplatných možností a současně ke dni 15. 5. 2018 neevidujeme písemnou výpověď v listinné podobě, nadále fakturujeme standardní měsíční platby a smlouvu bereme jako aktivní. Bezplatné ukončení smlouvy je možné k 31. 1. 2019 – s koncem smlouvy s Bonusovou slevou.

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.5.2018 09:58, před rokem

Možnost požadovat úhradu za předčasné ukončení smlouvy na dobu určitou v uvedené výši stanoví přímo § 63 odst. 1 písm. p) zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Informace o tom však musí být uvedena ve smlouvě, což dle vyjádření společnosti je.

Jestliže má spotřebitelka ve smlouvě informaci o povinnosti uhradit předmětnou částku v případě předčasného ukončení smlouvy, potom jedná společnost v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.

Stížnost přeřazujeme na spotřebitelku, která tak má možnost na vyjádření společnosti reagovat, případně stížnost uzavřít.

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.6.2018 20:09, před rokem

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.7.2018 11:26, před rokem

Spotřebitelka již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.