Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:2355
Z toho za letošní rok:37
Stále v řešení:195
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 481 stížnostech.

#22856Neoprávněně stržené peníze z BÚ -2247,- Kč

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 18 dnů 17 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
11.04.2018, před rokem

Jakub Hornof

Znění stížnosti

Jak zde čtu, tak jako mnozí další jsem se stal obětí těchto hyen, kteří vydělávají na slušně vypadající seznamce a bezostyšně kradou lidem peníze z účtu bez jejich vědomí. Také já jsem si zřídil profil na jejich seznamce, s touhou o najití ideální polovičky jsem já blbec zaplatil poplatek 149 Kč, abych vůbec jejich služby mohl využívat. Neměl jsem žádné ponětí o tom, že po uplynutí 3 měsíců mi bude automaticky strhávána nehorázná částka 2247 Kč. Jak jsem se dočetl z jiné stížnosti, informace o automatickém prodlužování je uvedena miniaturními písmeny v šedém poli kdesi uklizeno, aby to nebylo na první pohled čitelné. Jsem znechucený, že takové praktiky i v dnešní době stále procházejí a tito šmejdi mohou dále pokračovat v okrádání lidí.


Produkt

Premium účet


Požadované řešení

Smazání profilu, zrušení automatického prodlužování vašeho bezcenného členství a podání hromadné žaloby na společnost be2


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.4.2018 23:45, před rokem

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Pokud bylo mezi stranami sjednáno poskytování služeb v rámci placeného členství, mohla být sjednána i jejich automatická prolongace. Se sjednáním služby mohl spotřebitel souhlasit i s prováděním opětovné platby. Tyto skutečnosti je třeba si ověřit. Pokud budou naplněny, doporučujeme spotřebiteli smlouvu v souladu s obchodními podmínkami prokazatelně vypovědět.

Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti be2 S.a.r.l. je možné smluvní vztah vypovědět. Pro ukončení smlouvy je tedy vhodné zaslat společnosti výpověď. Výpověď je účinná jejím doručením a spotřebitel má v takovém případě právo na vrácení poměrné části zaplacených peněžních prostředků za dané období.

Žádat vrácení již zaplacených částek za minulá období by bylo možné pouze v případě, pokud by osoba, která uzavřela smlouvu, prokázala, že nebyla o automatickém prodloužení smlouvy informována, a že nebyla seznámena s cenou poskytované služby.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska. Evropské spotřebitelské centrum rovněž k problematice zpracovalo přehlednou příručku, kterou je možné nalézt zde: https://evropskyspotrebitel.cz/novinky/citite-se-podvedeni-seznamkou/.

Reakce společnosti

Publikováno
30.4.2018 11:40, před rokem

ID: ETJWDE42


Dobrý den,

dle našich informací Vás již v uvedené záležitosti kontaktovalo Zákaznické centrum be2.

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.5.2018 08:54, před rokem

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Jakub Hornof

Uzavření stížnosti

Publikováno
30.5.2018 08:56, před rokem

Hodnocení: