Společnost


Generali Česká pojišťovna a.s.

Počet nahlášených stížností:92
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:5
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

33%
67%
Toto skore je založeno na 12 stížnostech.

#22857Stížnost na vyřízení mé pojistné události číslo 1801654580041 k pojistné smlouvě číslo 3118497419 ze dne 11.10. 2017.

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 17 dnů 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
11.04.2018, před 3 lety

Michaela Bartlová

Znění stížnosti

Dobrý den, podávám stížnost na vyřízení mé pojistné události číslo 1801654580041 k pojistné smlouvě číslo 3118497419 ze dne 11.10. 2017.
Dne 11.10.2017 jsem upadla a způsobila si úraz kolene, kdy mi v nemocnici v Přerově na chirurgické ambulanci řekli, že mám koleno pohmožděné. Bolest stále neustupovala, dokonce mě koleno bolelo víc a víc, nemohla jsem už vyjít ani do schodů, proto mě z chirurgie v nemocnici v Přerově poslali na ortopedii s podezřením, že jsem si úrazem utrhla meniskus v koleně. Na ortopedii mě vyšetřil pan primář MUDr. P., který okamžitě diagnostikoval utržený meniskus. Objednal mě na operaci, kde mi utržený meniskus laparoskopicky opravili. Po operaci mi primář MUDr. P. řekl, že jsem opravdu měla utržený meniskus způsobený pádem, tedy úrazem.
Musím podotknout, že jsem nikdy neměla žádný úraz kolene, koleno mě nebolelo ani jsem neměla žádné jiné komplikace s kolenem. Lékaři na chirurgické ambulanci mě cca asi měsíc léčili s pohmožděným kolenem než zjistili, že to není pohmožděnina, ale utržený meniskus.
Z důvodu, že vaše likvidátorka špatně vyhodnotila situaci, požádala mě moje pojišťovací poradkyně, abych donesla z nemocnice od mého ošetřujícího lékaře, který operaci provedl zprávu o tom, že utržený meniskus vznikl úrazem a ne stárnutím, jak tvrdí vaše likvidátorka. Opět jsem tedy zašla za primářem ortopedie MUDr. P., který operaci prováděl a požádala ho, aby mi napsal zprávu pro vaši pojišťovnu o tom, jestli došlo k utržení menisku z důvodu úrazu tedy pádu nebo stárnutím. Pan primář mi opět potvrdil, že utržený meniskus v koleně mi vzniknul pádem a že v mém věku nemohl ani nikdy vzniknout stárnutím. Tuto informaci mi napsal i písemně a sama jsem ji odevzdala na pobočce vaší pojišťovny mojí poradkyni paní Z., která ji odeslala vaší likvidátorce paní L., která mi poslala své vyjádření, kde mi napsala, že utržený meniskus nebyl úrazem, ale stárnutím. Proto jsem se obratem obrátila na paní L., která mi dosti nevybíravě telefonicky sdělila, že ji žádné zprávy primáře nebo ředitele nemocnice ani pána boha nezajímají, že jsem prostě stará a koleno opotřebované a proto mi žádné kompenzaci nezaplatí a úraz prostě neuznává.
Jsem u vaší pojišťovny pojištěná od svého narození , tedy již téměř 44 let, vždy jsem řádně platila splátky pojištění, mám tři děti, které jsou také od svého narození všichni pojištěni ve vaší pojišťovně, jsou ve věku 23,19,18 let a vždy jsem byla s pojišťovnou spokojená . Jednání vaší pojišťovny se mi vůbec nelíbí a uvažuji o odstoupení od všech smluv. Nejedná se o žádný pojistný podvod, způsobila jsem si úraz a doufala, že se můžu na vaši pojišťovnu spolehnout. V žádném případě nesouhlasím s vyjádřením vaší pojišťovny žádám vás o důkladné znovuprošetření(zjištěte si znovu důvod k operaci u pana primáře MUDr. P.). Pokud jsem podle vás již stará, nemá smysl, abych u vaší pojišťovny nějakou pojistku měla. Pojistku si platím proto, aby když se mi stane úraz, abych byla peněžně kompenzovaná a to podle vašich tabulek je utržení menisku následkem úrazu do 70 dní.
Předem děkuji za kladné vyřízení mé žádosti, velice nerada bych po tolika letech měnila pojišťovnu. Pěkný den Bartlová Michaela


Požadované řešení

žádám o doplacení pojistky


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.5.2018 13:27, před 3 lety

Práva a povinnosti smluvních stran jsou upraveny pojistných podmínkách. V pojistných podmínkách bývají i výluky z pojištění tedy případy, na které se pojištění nevztahuje. Pokud by mezi výlukami z pojištění byly např. veškeré úrazy kolene, nebo úrazy kolene po dosažení určitého věku, pak by pojišťovna vyplatit plnění nemusela. Pokud však takovéto, nebo podobné omezení pojistné podmínky neobsahují, pak by pojišťovna měla ze smlouvy plnit.

V zamítnutí pojistného plnění (i jeho části) by mělo být jasně zdůvodněno, proč se pojištění na tento konkrétní případ nevztahuje. V případně soudního sporu by důvod zamítnutí měla být společnost schopna prokázat, stejně tak spotřebitelka by měla prokázat, že úraz vznikl v důsledku pádu. Může tak činit například zprávou lékaře nebo znaleckým posudkem.

Nesouhlasí-li spotřebitelka s postupem pojišťovny, má možnost podat proti tomuto postupu stížnost. Stížnosti se doručují na adresu pojistitele Česká pojišťovna a.s., P. O. BOX 305, 659 05 Brno a vyřizují se písemnou formou, pokud se strany nedohodnou jinak. Nereaguje-li pojišťovna na stížnost nebo ji zamítne, může se spotřebitelka obrátit i na Českou národní banku, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, která je orgánem dohledu nad pojišťovnictvím.

K mimosoudnímu řešení sporů mezi pojišťovnou a spotřebitelkou v neživotním pojištění je příslušná Česká obchodní inspekce. Českou obchodní inspekci lze kontaktovat na adrese: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Více informací je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz. Podmínkou zahájení postupu mimosoudního řešení sporu před Českou obchodní inspekcí je skutečnost, že se spotřebitelce nepodařilo vyřešit spor přímo s pojišťovnou.

Reakce společnosti

Publikováno
29.5.2018 13:47, před 3 lety

Vážená paní Bartlová,

touto cestou rekapitulujeme, že Vaši záležitost jsme již vyřešili dne 11. 5. 2018 pod č.j. 18C071H4.

V případě, že budete mít zájem zaslat nám v této věci jakékoliv doplnění, stačí se obrátit na jeden z níže uvedených kontaktů.

S pozdravem

Tým klientské spokojenosti
Česká pojišťovna a.s.

Případné dotazy Vám rádi zodpovíme prostřednictvím e-mailové adresy stiznosti@ceskapojistovna.cz Rovněž nás můžete písemně kontaktovat na naší korespondenční adrese Česká pojišťovna a.s., Tým klientské spokojenosti, P.O.Box 305, 659 05 Brno.


Michaela Bartlová

Uzavření stížnosti

Publikováno
29.5.2018 13:53, před 3 lety

Hodnocení:

Komentář: Vše vyřešila Česká pojišťovna , děkuji