Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:2081
Z toho za letošní rok:599
Stále v řešení:131
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 465 stížnostech.

#22900Smlouva be2

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

3 měsíce 17 dnů 19 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
13.04.2018, před rokem

Filip Lebduška

Znění stížnosti

Dne 6.4. 2018 jsem se zaregistroval na stránkách be2 S. a. r. l. a odsouhlasil prémiové členství na 1 měsíc za 149,- ale přehlédl jsem automatické prodloužení smlouvy na 3 měsíce za poplatek 2247,-kč. Nelíbí se mi toto jednání a skrytý poplatek o kterém v původní nabídce nebyla zmínka.
Prosil bych teď tedy o pomoc s odstoupením od smlouvy, které jsem se dnes 13.4.již snažil zaslat, ale přišla mi pouze automatická odpověď


Produkt

Be2 měsíční poplatky


Požadované řešení

Prosím o odstoupení od smlouvy a nasledne smazání profilu, nechci této služby dále využívat


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.4.2018 09:02, před rokem

U smluv uzavřených prostřednictvím prostředku umožňující komunikaci na dálku (např. internet) má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy. Dle § 1837 písm. a) občanského zákoníku spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. Souhlas musí být výslovný (pouhý odkaz na obchodní podmínky je nedostačující) a musí být učiněn při uzavírání smlouvy. V případě sporu by musela společnost prokázat, že spotřebitele informovala a že souhlas byl ze strany spotřebitele vysloven.

Spotřebitel může odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, pokud ještě nedošlo k jejich splnění. Započala-li společnost s plněním služeb na základě výslovné žádosti spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí spotřebitel společnosti pouze poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí spotřebitel společnosti poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.

Pokud spotřebitel odstoupení od smlouvy ve stanovené 14 denní lhůtě zaslal prokazatelnou formou například prostřednictvím společností uváděné emailové adresy: zakaznickyservis@be2.cz či faxu, popřípadě se pokoušel zaslat, ale z důvodů na straně podnikatele mu to nebylo umožněno, stačí přeposlat společnosti znovu tento email, popřípadě fax, a tím prokázat snahu o včasné a řádné odstoupení od smlouvy v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti. Zkracuje-li společnost spotřebitele na jeho právech, k takovému jednání se nepřihlíží a jde to k tíži společnosti.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska. Evropské spotřebitelské centrum rovněž k problematice zpracovalo přehlednou příručku, kterou je možné nalézt zde: https://evropskyspotrebitel.cz/novinky/citite-se-podvedeni-seznamkou/.

Reakce společnosti

Publikováno
17.4.2018 09:17, před rokem

ID: MZ3XOF63


Dobrý den,

dle našich informací Vás již v uvedené záležitosti kontaktovalo Zákaznické centrum be2.


Filip Lebduška

Reakce spotřebitele

Publikováno
17.4.2018 09:20, před rokem

Děkuji za vaše rychlé řešení a pomoc, společnost mé členství ukončila