Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:2022
Z toho za letošní rok:540
Stále v řešení:130
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 459 stížnostech.

#22932Skrytý poplatek

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

3 měsíce 16 dnů 12 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
14.04.2018, před rokem

Pavel Čepela

Znění stížnosti

Dobrý den v roce 2017 jsem se zaregistroval na serveru ACADEMICSINGLES u společnosti BE2 a odsouhlasil premiové členství na 1 měsíc za 149,- ale nezaregistroval jsem automatické prodloužení smlouvy na 3 měsíce za poplatek 2247,- každé tři měsíce mi strhávají s účtu uvedenou částku a to 11.1.2018 a naposledy 14.4.2018, uvedenou službu nevyužívám a před časem jsem se snažil na jejich webu ukončit členství a to nebylo možné, bohužel si nepamatuji již přístupové údaje, mám pouze výpis uvedených transakcí z banky, Prosím o pomoc s odstoupením od smouvy a zrušení členství, pravděpodobně jsem se přihlašoval pod emailem P1v@atlas.cz


Produkt

ACADEMICSINGLES, 13 rue du Commerce, CS@BE2.COM, 1351, LUX,


Požadované řešení

Prosím o odstoupení od smlouvy a smazání profilu, nechci platit za něco co nevyužívám.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.4.2018 10:27, před rokem

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Pokud bylo mezi stranami sjednáno poskytování služeb v rámci placeného členství, mohla být sjednána i jejich automatická prolongace. Se sjednáním služby mohl spotřebitel souhlasit i s prováděním opětovné platby. Tyto skutečnosti je třeba si ověřit. Pokud budou naplněny, doporučujeme spotřebiteli smlouvu v souladu s obchodními podmínkami prokazatelně vypovědět. Smazání profilu samotným spotřebitelem není výpovědí, tím se jen spotřebitel zbavuje možnosti využívat placené služby.

Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti be2 S.a.r.l. je možné smluvní vztah vypovědět. Pro ukončení smlouvy je tedy vhodné zaslat společnosti výpověď. Výpověď je účinná jejím doručením a spotřebitel má v takovém případě právo na vrácení poměrné části zaplacených peněžních prostředků za dané období.

Žádat vrácení již zaplacených částek za minulá období by bylo možné pouze v případě, pokud by osoba, která uzavřela smlouvu, prokázala, že nebyla o automatickém prodloužení smlouvy informována, a že nebyla seznámena s cenou poskytované služby.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska. Evropské spotřebitelské centrum rovněž k problematice zpracovalo přehlednou příručku, kterou je možné nalézt zde: https://evropskyspotrebitel.cz/novinky/citite-se-podvedeni-seznamkou/.

Reakce společnosti

Publikováno
16.4.2018 12:51, před rokem

ID: 2PBGKF73


Dobrý den.

Prodlužování Vašeho Prémiového členství bylo již zrušené.

Vaše Prémiové členství je platné do 10/07/2018, po uvedeném datu nebude prodloužené.

V případě, že si přejete svůj profil i přes aktivní Prémiové členství vymazat, potvrďte zde danou skutečnost; mějte však prosím na paměti, že tím své uhrazené členství nevyužijete.

Pro zprostředkování Vaší registrační emailové adresy (v zájmu možnosti přihlášení se do profilu a využití uhrazených služeb) prosím kontaktujte naše Zákaznické centrum na adrese zakaznickyservis@academic-singles.cz; jelikož se jedná o citlivou informaci, nemáme pravomoc ji zde zveřejnit,

děkujeme Vám.


Pavel Čepela

Reakce spotřebitele

Publikováno
17.4.2018 20:32, před rokem

Dobrý den,

děkuji za vyřízení, přeji si smazat celý profil

zdraví a děkuje Pavel Čepela

Reakce společnosti

Publikováno
18.4.2018 12:15, před rokem

ID: 2PBGKF73


Dobrý den.

Váš profil na stránce Academic singles byl smazaný (uvedená informace bude v systému definitivně zaevidovaná do 24 hodin).


Pavel Čepela

Reakce spotřebitele

Publikováno
18.4.2018 13:04, před rokem

Dobrý den,

Takhle je to v pořádku, ještě jednou děkuji za vyřízení
Pavel Čepela