Společnost


Westerfield Int. AG

Počet nahlášených stížností:639
Z toho za letošní rok:39
Stále v řešení:5
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#22941Mylano-nekalé obchodní praktiky

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 12 dnů 14 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
15.04.2018, před rokem

Ludmila Pallová

Znění stížnosti

Před čtrnácti dny jsem odmítla převzít zásilku,neboť jsem si nic neobjednala a to ani telefonickou nabídkou,která proběhla již v loňském roce,(jednalo se o nabídku žiletek)Přesto mi přišla od "firmy"Mylano upomínka na zaplacení částky 188 Kč,z vyhrůžkou dalších sankcí.


Požadované řešení

Vzhledem k tomu,že jsem si nic neobjednávala,požaduji,aby mě již Mylano neobtěžovalo,nekontaktovalo a vymazalo mé osobní údaje,které jsem jim neposkytla a nedala souhlas k jejich používání,ze své databáze.Za vyřízení žádosti předem děkuji,L.Pallová


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.5.2018 11:18, před rokem

Společnost Westerfield Int. AG od srpna 2017 využívá pro prodej holících strojků a dodávání břitů rovněž společnost Mylando AG, CH-130.3.016.592-8, se sídlem Staldenbachstrasse 30, 8808 Pfäffikon SZ, Švýcarsko. Společnost Mylando AG sice uvádí následující adresu: Mylando AG, PO Box 66, 1620 AB Hoorn, Nizozemsko, ovšem požadavek po spotřebitelích, aby doručovali do ciziny, je nepřiměřený. Odstoupení od smlouvy (popřípadě výpověď smlouvy) může spotřebitel zaslat doporučeně s dodejkou na adresu Mylando AG / Westerfield Int. AG., P.O.Box 18, Praha 2, 120 00.

Kupující je povinen uhradit pouze cenu za zboží, které si od společnosti prokazatelně objednal. Záleží tedy na tom, zda objednávka byla učiněna. Pokud by tomu tak nebylo, jednalo by se o neobjednané plnění. V takovém případě nemusí spotřebitel společnosti na své náklady nic vracet, ani ho o tom vyrozumět.

Pokud však spotřebitel souhlasil při telefonickém hovoru se zasláním balíčku zdarma, uzavřel se společností dle obchodních podmínek smlouvu o opakovaných dodávkách zboží. Smlouvu uzavřenou prostředkem komunikace na dálku umožňuje zákon bez udání důvodu zrušit do 14 dní od převzetí prvního objednaného zboží. Když balíček přijde, je třeba jej převzít, rozbalit, vyndat z něj faktury a zboží samotné nerozbalené zaslat zpátky společně s odstoupením od kupní smlouvy. Pokud první balíček se zbožím přijde, doporučujeme vloženou fakturu nehradit, je to zbytečné, protože by částku za poštovné musel podnikatel v důsledku odstoupení stejně vracet. Ve faktuře u prvního balíčku požaduje podnikatel právě jen poštovné. Spotřebitel pouze zasílá obdržené zboží na zmíněnou adresu společnosti a zaplatí náklady spojené s vrácením zboží, tj. poštovné od spotřebitele k podnikateli, a přiloží kopii odstoupení.

Dále doporučujeme písemně (nejlépe doporučeně s dodejkou) požadovat po společnosti vyřazení svých osobních údajů z databáze společnosti. Pokud totiž odejme spotřebitel společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů, společnost je povinna to respektovat.
Pakliže bude společnost nadále i po této písemné výzvě proti vůli spotřebitele nakládat s jeho osobními údaji, bude žádoucí se obrátit neprodleně na Úřad pro ochranu osobních údajů s podáním podnětu na porušování § 5 odst. 5 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů.

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.7.2018 23:03, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.