Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:1696
Z toho za letošní rok:212
Stále v řešení:151
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

72%
28%
Toto skore je založeno na 434 stížnostech.

#22955Be2 si bere 2247 za nic. Navrácení peněz.

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

7 dnů 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
16.04.2018, před 11 měsíci

Igor Bartl

Znění stížnosti

Dobrý den,
takových stížností už je tady spousta, ale v mé situaci, kdy jsem s hrůzou zjistil, že mi bylo strženo z účtu 2247 Kč si nemůžu pomoci a chci si stěžovat také. Službu jsem aktivoval na zkoušku za pár korun a ani jednou jsem nevyužil její ,,kvality''. Proto se chci zeptat, jestli je možné tyto peníze vymáhat zpět? Nesouhlasil jsem s platbou 2247 Kč a kdyby si to vzalo těch 150 Kč, které jsem zaplatil původně, tak řeknu, že si za to můžu sám a pochopím to, ale tolik peněz? Stalo se mi to i u stránky edarling, ale ti stáhli cca 400 Kč a hned jak jsem to zjistil, bez problému jsem tuto věc zrušil. Tihle ani nenabízí normální funkci zrušení VIP a po zrušení celého účtu se údajně neruší obchodní podmínky a nejspíš by peníze ,,kradli'' dále. Je tohle vůbec legálni?
Poslal jsem jim pro jistotu hned dva emaily a budu doufat, že vše dopadne dobře. Kontaktoval jsem i banku, jestli je případně možno zrušit tyto platby přes ně.
Jsem si vědom, že je to má hloupost a měl jsem si to hlídat, ale tohle je opravdu MOC!
Děkuji za odpověď.


Produkt

Be2, seznamka.


Požadované řešení

Navrácení peněz, zrušení účtu.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.4.2018 11:08, před 11 měsíci

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Pokud bylo mezi stranami sjednáno poskytování služeb v rámci placeného členství, mohla být sjednána i jejich automatická prolongace. Se sjednáním služby mohl spotřebitel souhlasit i s prováděním opětovné platby. Tyto skutečnosti je třeba si ověřit. Pokud budou naplněny, doporučujeme spotřebiteli smlouvu v souladu s obchodními podmínkami prokazatelně vypovědět. Smazání profilu samotným spotřebitelem není výpovědí, tím se jen spotřebitel zbavuje možnosti využívat placené služby.

Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti be2 S.a.r.l. je možné smluvní vztah vypovědět. Pro ukončení smlouvy je tedy vhodné zaslat společnosti výpověď. Výpověď je účinná jejím doručením a spotřebitel má v takovém případě právo na vrácení poměrné části zaplacených peněžních prostředků za dané období.

Žádat vrácení již zaplacených částek za minulá období by bylo možné pouze v případě, pokud by osoba, která uzavřela smlouvu, prokázala, že nebyla o automatickém prodloužení smlouvy informována, a že nebyla seznámena s cenou poskytované služby.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska. Evropské spotřebitelské centrum rovněž k problematice zpracovalo přehlednou příručku, kterou je možné nalézt zde: https://evropskyspotrebitel.cz/novinky/citite-se-podvedeni-seznamkou/.

Reakce společnosti

Publikováno
16.4.2018 11:26, před 11 měsíci

ID: UX5KFG85


Dobrý den.

Mějte prosím na paměti, že jste souhlasil s Všeobecnými obchodními podmínkami be2, kterých součástí jsou také informace související s prodloužením Vašeho Prémiového členství, zakoupeného k datu: 14/03/2018. Prolongace je uvedená i na platební stránce, v rámci které jste si své členství zvolil a uhradil a také na potvrzení o realizaci úhrady, které Vám bylo odeslané prostřednictvím emailové komunikace ihned po realizaci platby.

Prémiové členství je prodloužené v případě, že jej klient včas a řádně nevypoví. Výpověď Prémiového členství je přitom potřebné uskutečnit nejpozději 4 dny před datem vypršení uhrazeného období (t.j. 4 dny před jeho prodloužením).

Jelikož nebyla z Vaší strany zaznamenaná žádná snaha o včasné a řádné vypovězení Vašeho Prémiového členství, bylo toto – v souladu s VOP – prodloužené.

Pokud došlo z naší strany k omylu a Výpověď jste nám v stanovené výpovědní lhůtě zaslal (prostřednictvím FAX-u, dopisu či přílohy emailu), přepošlete nám prosím svůj výpovědní email, kopii potvrzení o odeslání FAX-u či potvrzení Pošty o odeslání Výpovědi formou dopisu,

děkujeme Vám.

........................

Prodlužování Vašeho Prémiového členství bylo již zrušené.

Vaše Prémiové členství je platné do 15/07/2018, po uvedeném datu nebude prodloužené.

Svůj profil můžete vymazat kliknutím na kruhovou ikonu fotografie, následně na možnost "Nastavení" a "Smazat můj profil", mějte však prosím na paměti, že tím nevyužijete své Prémiové členství.


Igor Bartl

Reakce spotřebitele

Publikováno
16.4.2018 12:46, před 11 měsíci

Děkuji za pomoc a zrušení premiového členství. Tyto problémy má spousta lidí a je zřejmé, že toto automatické prodlužování není viditelné a také nikdo nepočítá s takovou částkou. Jak je tedy možné, že se to děje?
V každém případě datum splatnosti u této transakce je 22.4.2018 a peníze byly staženy 15.4. a pokud jsem smlouvu vypověděl dnes, což je stále 6 dní do data splatnosti, myslím si, že je stále šance s tím něco dělat. Píšete, že mám právo o navrácení poměrné částky. O to se mohu pokusit jak? Jsem člověk, který jejich služby využil maximálně pro přihlášení a zjištění, že se nic neděje, který se ani nikoho nepokusil kontaktovat a já mám zaplatit skoro 2500 Kč? Zkusím se tedy podívat i na stránky evropskyspotrebitel. Děkuji.

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.4.2018 09:38, před 11 měsíci

Společnost má povinnost, než dojde k uzavření smlouvy, informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínkách ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Informace o prodloužení pouze v obchodních podmínkách pak dostatečná není. Jestliže by tedy na platební stránce informace nebyla vůbec, potom dle našeho názoru společnosti žádný nárok v souvislosti s prodloužením nevznikl. Platební stránka, kterou běžně zasílá spol. be2 sice obsahuje informaci o automatické prolongaci, avšak dle našeho názoru nedostatečným způsobem. Je zarážející, že ostatní text je uveden černou barvou, která v kombinaci se světlým podkladem umožňuje jednoduché přečtení, zatímco poučení o automatické prolongaci je uvedeno šedým písmem na šedém podkladu, takže je o poznání méně čitelné a přehlédnutelné. Závazně posoudit, zdali je poučení poskytnuté takovou formou dostatečné však přísluší jedině soudu. Pokud by však dostatečné nebylo, nevznikla by na straně spotřebitele povinnost uhradit poplatek za prodloužené členství.

Platební stránka zaslaná v tomto případě navíc nahoře výslovně uvádí, že požadované časové období je 1 měsíc a jde o jednorázovou platbu ve výši 156 CZK. Informace o prodloužení, která je uvedená dole, je i při správném nastavení monitoru prakticky nečitelná, takže jde velmi pravdpodobně o nekalou obchodní praktiku, kdy spotřebitel je přesvědčen o tom, že si kupuje členství na 1 měsíc, nicméně dojde k automatickému prodloužení na další 3 měsíce. O tom, že informace poskytnutá touto foromou není dostatečná, svědčí také velké množství spotřebitelů, kteří se obracejí na službu VašeStížnosti.cz s tím, že si automatického prodloužení nebyli vědomi.

Stížnost přeřazujeme na společnost, která tak má možnost na její vývoj reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
17.4.2018 09:59, před 11 měsíci

ID: UX5KFG85


Dobrý den.

V souvislosti s obdobím platnosti a cenou stávajícího i eventuálně prodlouženého Prémiového členství či možnostmi jeho Výpovědi byl uživatel informován nejen prostřednictvím platební stránky, ale také emailové zprávy s potvrzením realizace úvodní platební transakce a Všeobecných obchodních podmínek be2, které jsou uživatelům k dispozici na naší domovské stránce www.be2.cz a také přímo v jejich uživatelském profilu,

děkujeme Vám.


Igor Bartl

Reakce spotřebitele

Publikováno
17.4.2018 10:29, před 11 měsíci

Dobrý den,
v emailu takovou zprávu opravdu mám, ale pokud zaplatím něco za 156 Kč, neřeším dál, jestli náhodou není někde háček a za 3 měsíce zaplatím 15x tolik. Každopádně jsem společnosti poslal dva emaily a nedostal jsem žádnou odpověď. Zrušení členství jste mi potvrdili jen tady a na mém profilu se také nedočtu kdy členství končí a jestli opravdu končí. Jak mám tedy vědět, že za 3 měsíce nezaplatím tolik peněz zase?
Navíc tato seznamka podle mě posílá nějaké automatické zprávy od různých uživatelů, kteří určitě ani neví, že něco takového udělali. Například: ,,Michaela pro Vás VLOŽIL fotografii'', ,, Někdo si prohlédl Váš profil a myslí si, že máte mnoho společného''. Opravdu to tak ten uživatel chtěl? Nemyslím si! Jsou to jen autogenerované zprávy. Na email mi pak chodí spamy, že mám nové zprávy a po přihlášení vidím tohle. Proto ani seznamku nepoužívám. Zkusil jsem to proto, že v runých ,,recenzích'' byla na prvním místě, ale to určitě taky bylo zaplacené, aby nachytali nejvíce lidí. Už tehdy jsem hodně zvažoval, jestli utrácet 150 Kč za takové blbosti a teď jsem přišel o moc více. Kontaktoval jsem evrpskyspotrebitel.cz a uvidím, jestli se s tím dá něco dělat. Poslal jsem jim i screenshoty o zrušení členství atd.

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.4.2018 18:13, před 11 měsíci

K předchozímu vyjádření společnosti uvádíme, že jasné informace o ceně a trvání závazku, což zahrnuje také informaci o automatickém prodloužení smlouvy, je nutné spotřebiteli poskytnout před uzavřením smlouvy.

Stížnost přeřazujeme na společnost, která má možnost na vyjádření spotřebitele reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
18.4.2018 13:58, před 11 měsíci

ID: UX5KFG85


Dobrý den.

Viz prosím komentář ze dne 16.04.2018:

''Prodlužování Vašeho Prémiového členství bylo již zrušené.

Vaše Prémiové členství je platné do 15/07/2018, po uvedeném datu nebude prodloužené.''

Děkujeme Vám.


Igor Bartl

Uzavření stížnosti

Publikováno
23.4.2018 08:53, před 11 měsíci

Hodnocení:

Komentář: Momentálně řeším stížnost na evropskyspotrebitel.cz, kde jsou také velice ochotní a jsou stejného názoru, že informace o prodloužení jsou nedostačující a zvlášť při registraci na telefonu přehlédnutelné. Tímto bych stížnost zde uzavřel a děkuji za pomoc.