Společnost


České dráhy, a.s.

Počet nahlášených stížností:259
Z toho za letošní rok:38
Stále v řešení:14
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#22956Zpoždění a další nedostaky

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 14 dnů 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
16.04.2018, před 11 měsíci

Petr Minařík

Znění stížnosti

Dne 13. 4. 2018 jsem jel vlakem Hutník EC281 z Prahy pravidelný odjezd 15:51. marně jsem hledal vůz 373 kde jsme měl rezervaci. Nastoupil jsme do posledního který byl označen jako 371 kde men po chvíli vyhodil průvodčí, že jsme zasedl někomu rezervaci. Zeptal jsme se ho kde, že je vůz 373 a dozvěděl jsem se, že v nm sedím jenom někdo udělal chybu v označení. Následovalo hromadné přesedání a vyhazování. Dále pak měl vlak údajně zpoždění na příjezdu do Pardubic 50 minut. Domů jsme se dostal s prakticky dvouhodinovým zpožděním protože jsem se cestou přes Hradec Králové do Týniště zase čekal další půlhodinu v na přípoj směr Letohrad.

Je to opakovaná neschopnost Vaší společnosti zajistit požadovanou kvalitu služby. V minulém týdnu jste každý den něčím nedodrželi deklarované parametry služby.


Produkt

První třída


Požadované řešení

Kompenzace ale ne ve formě problematicky použitelného voucheru který stejně brzo propadne.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.4.2018 11:02, před 11 měsíci

Jestliže ve veřejné drážní a silniční osobní dopravě nebyl cestující přepraven včas, nemá právo na náhradu škody.

Avšak dle smluvních přepravních podmínek Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu náleží cestujícímu také za určitých podmínek i odškodnění za zpoždění.

A to dle následujících pravidel:
25 % z ceny jízdenky, pokud celková cena jízdného pro jednosměrnou cestu pro jednoho cestujícího činí nejméně 400 Kč při zpoždění 60 až 119 minut, 50 % z ceny jízdenky, pokud celková cena jízdného pro jednosměrnou cestu pro jednoho cestujícího činí nejméně 200 Kč při zpoždění 120 a více minut.

Nebo jednorázové odškodnění pro držitele jízdenky IN 100 ve výši: 50 Kč při zpoždění 60 až 119 minut, 100 Kč při zpoždění 120 a více minut.

Více informací nalezne spotřebitel na webové adrese: http://www.cd.cz/vnitrostatni-cestovani/jizdenka/odskodneni-cestujicich/-7879/

Případnou stížnost na přepravu cestujících, živých zvířat, zavazadel a zásilek může cestující podat elektronicky prostřednictvím formuláře na www.cd.cz, písemně na adrese: České dráhy, a. s., GŘ KOD - stížnosti, P. O. Box 24, 110 15 Praha 1 nebo telefonicky na lince kontaktního centra ČD 972 211 133. Stížnosti vyřídí ČD do jednoho měsíce, v odůvodněných případech do tří měsíců, o výsledku šetření bude stěžovatel písemně informován zasláním vyrozumění na uvedenou e-mailovou nebo poštovní adresu.

Podněty týkající se osobní přepravy lze uplatnit elektronicky prostřednictvím formuláře na www.cd.cz nebo písemně na adrese České dráhy, a. s., GŘ KOD - stížnosti, P. O. Box 24, 110 15 Praha 1, telefonicky pouze v neodkladných záležitostech. Na podněty nejsou ČD povinny písemně reagovat.

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.7.2018 09:40, před 8 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.