Společnost


Ateli, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:153
Z toho za letošní rok:55
Stále v řešení:30
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

75%
25%
Toto skore je založeno na 29 stížnostech.

#22966Urgence obj. 101085601- nedodání zboží, následně nevrácení 115,-Kč objednavateli

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

3 dny 1 hodina

Detail stížnosti

Publikováno
16.04.2018, před 3 dny

Viktor Zajíček

Znění stížnosti

Neustále dokola - dnes 16.4. 2018 cca před 3 hod., zase výmluvy !! Vraťte peníze a nezkoušejte mě, co by zákazníka z trpělivosti !! Vaše rady, že si mám já zjišťovat, co udělala pošta s "neexistující zásilkou", když nedokážete ani zákazníkovi sdělit pod jakým podacím číslem jste stojánek na mobil do auta a v které zemi vůbec objednávali ?? To si děláte ze mě legraci....?!?


Požadované řešení

Vraťte mi laskavě moje peníze 115,-Kč na můj účet č. 2112154935/2700 a zanechte této hry na hluché !!


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.4.2018 22:00, před 3 dny

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zároveň spotřebitelka může žádat zákonný úrok z prodlení.

Při využití služeb poštovního provozovatele se má zásilka za doručenou třetí den ode dne odeslání (§ 573 občanského zákoníku domněnka doby dojití). Zmaří-li vědomě druhá strana (příjemce výzvy k plnění, předžalobní výzvy) dojití, platí, že řádně došlo (§ 570 občanského zákoníku) a bude vůči prodejci takové právní jednání účinné.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost se obrátit na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Pokud podnikatel neposkytne České obchodní inspekci součinnost, má tento úřad možnost udělit podnikateli pokutu za přestupek. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese: www.adr.coi.cz

Reakce společnosti

Publikováno
18.4.2018 14:27, před 23 hodinami

Dobrý den,

napište mi, prosím, číslo Vaší objednávky, společně situaci s nedoručeným zbožím vyřešíme. Děkuji.

Hezký den přeje
Aneta J.
Zákaznický servis PoštovnéZDARMA.cz


Viktor Zajíček

Reakce spotřebitele

Publikováno
18.4.2018 16:08, před 21 hodinami

Dobrý den,

Č.OBJ. JSEM VÁM UVEDL v reklamaci a ve stížnostech nejméně 5x !!! Zde tedy znovu: č. obj. 101085601, č.mé obj. 101085601,....STAČÍ ?!? Nebo mám snad špatnou barvu pleti ??!?? Vraťte mi požadovanou částku 115,-Kč a nehrajte o čas ani se trapně nevymlouvejte, nebo snad neumíte v textu č.obj. NAJÍT ?!? Chcete, abych po Vás chtěl dle zákona úroky zprodlení ?, nebo na co si to VLASTNĚ HRAJETE ??

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.4.2018 08:38, před 5 hodinami

Stížnost přeřazujeme na společnost, aby mohla reagovat na vyjádření spotřebitele.

Reakce společnosti

Publikováno
19.4.2018 12:43, před 39 minutami

Dobrý den,

Vašo objednávku jsem prověřila a reklamaci u objednávky neeviduji. Dodací lhůta již uplynula, vyřešíme s Vámi reklamaci produktu. Požadavek na vrácení peněz jsem zadala do systému a peníze Vám budou vráceny v zákonné lhůtě na účet, ze kterého proběhla platba.Omlouváme se za vzniklou situaci.

Hezký den přeje
Aneta J.
Zákaznický servis PoštovnéZDARMA.cz

Nyní se čeká na vyjádření spotřebitele.