Společnost


Ateli, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:282
Z toho za letošní rok:54
Stále v řešení:34
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

75%
25%
Toto skore je založeno na 54 stížnostech.

#22966Urgence obj. 101085601- nedodání zboží, následně nevrácení 115,-Kč objednavateli

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

9 dnů 11 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
16.04.2018, před 11 měsíci

Viktor Zajíček

Znění stížnosti

Neustále dokola - dnes 16.4. 2018 cca před 3 hod., zase výmluvy !! Vraťte peníze a nezkoušejte mě, co by zákazníka z trpělivosti !! Vaše rady, že si mám já zjišťovat, co udělala pošta s "neexistující zásilkou", když nedokážete ani zákazníkovi sdělit pod jakým podacím číslem jste stojánek na mobil do auta a v které zemi vůbec objednávali ?? To si děláte ze mě legraci....?!?


Požadované řešení

Vraťte mi laskavě moje peníze 115,-Kč na můj účet č. 2112154935/2700 a zanechte této hry na hluché !!


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.4.2018 22:00, před 11 měsíci

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zároveň spotřebitelka může žádat zákonný úrok z prodlení.

Při využití služeb poštovního provozovatele se má zásilka za doručenou třetí den ode dne odeslání (§ 573 občanského zákoníku domněnka doby dojití). Zmaří-li vědomě druhá strana (příjemce výzvy k plnění, předžalobní výzvy) dojití, platí, že řádně došlo (§ 570 občanského zákoníku) a bude vůči prodejci takové právní jednání účinné.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost se obrátit na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Pokud podnikatel neposkytne České obchodní inspekci součinnost, má tento úřad možnost udělit podnikateli pokutu za přestupek. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese: www.adr.coi.cz

Reakce společnosti

Publikováno
18.4.2018 14:27, před 11 měsíci

Dobrý den,

napište mi, prosím, číslo Vaší objednávky, společně situaci s nedoručeným zbožím vyřešíme. Děkuji.

Hezký den přeje
Aneta J.
Zákaznický servis PoštovnéZDARMA.cz


Viktor Zajíček

Reakce spotřebitele

Publikováno
18.4.2018 16:08, před 11 měsíci

Dobrý den,

Č.OBJ. JSEM VÁM UVEDL v reklamaci a ve stížnostech nejméně 5x !!! Zde tedy znovu: č. obj. 101085601, č.mé obj. 101085601,....STAČÍ ?!? Nebo mám snad špatnou barvu pleti ??!?? Vraťte mi požadovanou částku 115,-Kč a nehrajte o čas ani se trapně nevymlouvejte, nebo snad neumíte v textu č.obj. NAJÍT ?!? Chcete, abych po Vás chtěl dle zákona úroky zprodlení ?, nebo na co si to VLASTNĚ HRAJETE ??

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.4.2018 08:38, před 11 měsíci

Stížnost přeřazujeme na společnost, aby mohla reagovat na vyjádření spotřebitele.

Reakce společnosti

Publikováno
19.4.2018 12:43, před 11 měsíci

Dobrý den,

Vašo objednávku jsem prověřila a reklamaci u objednávky neeviduji. Dodací lhůta již uplynula, vyřešíme s Vámi reklamaci produktu. Požadavek na vrácení peněz jsem zadala do systému a peníze Vám budou vráceny v zákonné lhůtě na účet, ze kterého proběhla platba.Omlouváme se za vzniklou situaci.

Hezký den přeje
Aneta J.
Zákaznický servis PoštovnéZDARMA.cz


Viktor Zajíček

Reakce spotřebitele

Publikováno
19.4.2018 13:31, před 11 měsíci

Dobrý den,
že by konečně došlo k nápravě v mém případu ??, konkrétně u obj.č.101085601 ?!,aby jste si zase nestěžovala p. ANETO J., že jsem neuvedl její číslo !!
Návrácení peněz 115,-Kč doufám již proběhne bez dalších zbytečných URGENCÍ a dalšího dopisování !! Takhle si důvěru u potencionálních zákazníků opravdu nezískáte, což Vám je zřejmě jedno !!, vrácení peněz /formou PP/ je totiž otázka několika málo vteřin v dnešní internetové době. Doufám, že zadání PP do systému jste skutečně již realizovala a nebude Vám (ATELI s.r.o.) vrácení 115,-Kč trvat dalších 30 dnů !! "Obchodu zdar" !!


Viktor Zajíček

Reakce spotřebitele

Publikováno
19.4.2018 14:32, před 11 měsíci

Dobrý den,

takže by konečně ?!? Uvítal bych, kdybyste uvedla konkrétní datum, kdy vrácení peněz hodlá Vaše spol. ATELI s.r.o. realizovat ! Nebo si zase chcete dopisovat o zákonných lhůtách ?? Otázka zadání příslušného platebního příkazu je otázka několika minut, ne-li vteřin !! Takhle si důvěru u potencionálních zákazníků zřejmě nevybudujete! Hodně štěstí v podnikání !

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.4.2018 07:37, před 11 měsíci

Stížnost přeřazujeme na společnost, aby mohla reagovat na vyjádření spotřebitele.

Reakce společnosti

Publikováno
20.4.2018 11:57, před 11 měsíci

Dobrý den,

peníze Vám budou vráceny nejpozději do 14 dnů. Děkujeme za pochopení.

Hezký den přeje
Aneta J.
Zákaznický servis PoštovnéZDARMA.cz


Viktor Zajíček

Reakce spotřebitele

Publikováno
20.4.2018 19:29, před 11 měsíci

Dobrý den,
zase budu čekat !!, hlavně že Vy jste dostali peníze hned a dopředu !! To máte teda systém, "výborný" !! Bohužel, u Vás neplatí náš ZÁKAZNÍK, náš PÁN!!

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.4.2018 09:30, před 11 měsíci

Stížnost přeřazujeme na společnost, aby mohla reagovat na vyjádření spotřebitele.

Reakce společnosti

Publikováno
23.4.2018 14:49, před 11 měsíci

Dobrý den,

snažíme se platby vracet v nejkratším možném termínu.

Hezký den přeje
Aneta J.
Zákaznický servis PoštovnéZDARMA.cz


Viktor Zajíček

Reakce spotřebitele

Publikováno
23.4.2018 16:42, před 11 měsíci

Jsem zvědav, zda dodržíte termín !!

Reakce společnosti

Publikováno
25.4.2018 11:10, před 11 měsíci

Dobrý den,

termín samozřejmě dodržíme.

Hezký den přeje
Aneta J.
Zákaznický servis PoštovnéZDARMA.cz


Viktor Zajíček

Uzavření stížnosti

Publikováno
25.4.2018 23:55, před 11 měsíci

Hodnocení:

Komentář: K výsledku stížnosti nelze
Výsledek stížnosti se dozvím Výsledek bude kladný až dostanu moje peníze.....
Neskutečný alibismus spol. ATELI s.r.o., při jednání se zákazníkem !!, zatím stejně nevím zda moje peníze zpět 115,-Kč opravdu dostanu. Zaj.