Společnost


DEICHMANN-OBUV s.r.o.

Počet nahlášených stížností:94
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

61%
39%
Toto skore je založeno na 13 stížnostech.

#22984Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

22 hodin 20 minut

Detail stížnosti

Publikováno
16.04.2018, před 11 měsíci

Silvie Štěbetáková

Znění stížnosti

Dětské sandály mají 3 pásky zdobené copánky z různobarevných šňůrek. Vsechny barvy na šňůrkách vybledly,na jedné botě jeden z copánků vybledl výrazně jinak. Dceři spolužáci kvůli tomu říkali, že nosí každou botu jinou. Dcera nosila obě boty současně, takže i opotřebení by mělo být shodné. Reklamace mi však byla zamítnuta s tím, že jde o běžné opotřebení a přirozené změny materiálu.


Produkt

Kód zboží 1540401


Požadované řešení

Vrácení kupní ceny


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.4.2018 22:43, před 11 měsíci

Pokud bylo zboží reklamováno v prvních 6 měsících od jeho převzetí, má se dle § 2161 odst. 2 občanského zákoníku za to, že věc byla vadná už při koupi. V případě soudního sporu by musel prodávající prokázat, že věc v době převzetí vadná nebyla.

Pokud prodávající reklamaci zamítá, má povinnost zamítnutí reklamace řádně odůvodnit. Odůvodnění zamítnutí reklamace by se mělo vztahovat k prokázání skutečnosti, že věc nebyla vadná při převzetí. Vzhledem k síle zákonné domněnky, uvedené v předchozím odstavci, nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, je nutné zamítnutí přesvědčivě zdůvodnit (nejlépe odborným posudkem). Není-li zamítnutí reklamace řádně zdůvodněno a uplynula-li 30 denní lhůta pro vyřízení reklamace, má spotřebitelka právo od smlouvy odstoupit, neboť její reklamace nebyla vyřízena včas (dle § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele). Více informací je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/nejcastejsi-problemy/zamitl-vam-prodejce-reklamaci-zbozi-prevzateho-pred-mene-nez-6-mesici/25.

Uplynulo-li však od zakoupení a převzetí zboží více než 6 měsíců, musela by v případě soudního sporu spotřebitelka prokázat, že zboží bylo vadné při převzetí. Pokud tedy bylo rozhodnuto o reklamaci jako o neoprávněné, ale spotřebitelka se závěry reklamace nesouhlasí a dožaduje se nápravy, musí důvody zamítnutí reklamace rozporovat. Silným a přesvědčivým důkazem o tom, že reklamace nebyla vyřízena řádně, je posudek soudního znalce z oboru. Prokáže-li posudek nedůvodnost zamítnutí reklamace, má spotřebitelka právo požadovat nápravu nebo má možnost přímo odstoupit od smlouvy, protože její reklamace nebyla vyřízena řádně a včas. Odstoupením od smlouvy se závazek ruší od počátku a strany si vrátí to, co si plnily. Kromě toho má také spotřebitelka právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací (tedy včetně proplacení znaleckého posudku). Seznam soudních znalců je možné vyhledat mimo jiné na webové adrese www.dtest.cz/soudni-znalci.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
17.4.2018 16:02, před 11 měsíci

Společnost DEICHMANN-OBUV s.r.o. se rozhodla nevyužít možnosti mimosoudního řešení sporů prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz, jež je založena na principu dobrovolnosti. Přesto Vám bylo poskytnuto obecné vyjádření, které připojujeme níže.

"V případě zájmu poskytnutí zpětné vazby na společnost DEICHMANN-OBUV s.r.o. můžete učinit na e-mailové adrese service-cz@deichmann.com, případně prostřednictvím kontaktního formuláře na internetových stránkách www.deichmann.com. Děkujeme."

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.4.2018 18:16, před 11 měsíci

Společnost DEICHMANN-OBUV s.r.o. se rozhodla nevyužít možnosti mimosoudního řešení sporů prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz, jež je založena na principu dobrovolnosti. Stížnost jsme proto nuceni uzavřít.