Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:1540
Z toho za letošní rok:56
Stále v řešení:156
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

73%
27%
Toto skore je založeno na 408 stížnostech.

#23207Academic Singles zrušení účtu

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 17 dnů 1 hodina

Detail stížnosti

Publikováno
26.04.2018, před 9 měsíci

Miroslav Buchar

Znění stížnosti

Dobrý den.
Udělal jsem si registraci na seznamce academic singles a snažím se zrušit účet.
S hrůzou jsem zjistil, že mi tam naskakuje dluh.
Jsem si vědomý, že jsem souhlasil se smluvními podmínkami a počítám s tím, že dluh budu muset srovnat.
Seznamku, ale nevyužívám a chci ji zrušit.


Požadované řešení

Zrušení účtu


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.4.2018 12:28, před 9 měsíci

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Pokud bylo mezi stranami sjednáno poskytování služeb v rámci placeného členství, mohla být sjednána i jejich automatická prolongace. Se sjednáním služby mohl spotřebitel souhlasit i s prováděním opětovné platby. Tyto skutečnosti je třeba si ověřit. Pokud budou naplněny, doporučujeme spotřebiteli smlouvu v souladu s obchodními podmínkami prokazatelně vypovědět.

Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti be2 S.a.r.l. je možné smluvní vztah vypovědět. Pro ukončení smlouvy je tedy vhodné zaslat společnosti výpověď. Výpověď je účinná jejím doručením a spotřebitel má v takovém případě právo na vrácení poměrné části zaplacených peněžních prostředků za dané období.

Žádat vrácení již zaplacených částek za minulá období by bylo možné pouze v případě, pokud by osoba, která uzavřela smlouvu, prokázala, že nebyla o automatickém prodloužení smlouvy informována, a že nebyla seznámena s cenou poskytované služby.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska. Evropské spotřebitelské centrum rovněž k problematice zpracovalo přehlednou příručku, kterou je možné nalézt zde: https://evropskyspotrebitel.cz/novinky/citite-se-podvedeni-seznamkou/.

Reakce společnosti

Publikováno
27.4.2018 11:25, před 9 měsíci

ID: 6ALDCD55


Dobrý den,

dle našich informací Vás již ve výše uvedené záležitosti kontaktovalo Oddělení pohledávek Academic singles.

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.5.2018 10:50, před 8 měsíci

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Miroslav Buchar

Reakce spotřebitele

Publikováno
12.6.2018 10:16, před 7 měsíci

Zaplatil jsem dlužnou částku, po mailu mi společnost potvrdila, že účet na seznamce bude zrušený a zase mi přišla nějaká nabídka k seznámení.
Praktiky této společnosti jsou jak okrást zákazníka a některé profily v seznamce jsou podvod, většinou se rozpoznají profesionální fotografií.
Zároveň jsem poslal písemně doporučeně výpověď na společnost která má sídlo v Luxemburgu.
Pokud by problém pokračoval obrátím se na právníka.

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.6.2018 13:30, před 7 měsíci

Děkujeme spotřebiteli za zprávu a na základě výše uvedeného stížnost uzavíráme.


Miroslav Buchar

Uzavření stížnosti

Publikováno
12.6.2018 13:30, před 7 měsíci

Hodnocení: