Společnost


Urban Store, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:10
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#23295Zamítnutá reklamace Salomon Speedcross vario

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 26 dnů 11 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
02.05.2018, před 5 lety

Radek Šimák

Znění stížnosti

Dne 10.4.2018 jste přijali do reklamačního řízení Boty SalomonSpeedcross Vario. Jedná se o běžecké boty, se kterými, jak píšete v popisku u produktu, "se nemusíte bát jednou za čas pokořit i ty nejtěžší cesty" . předpokládá se tedy , že snesou horší zacházení.I Tak jsem boty jen minimálně používal k běhání, proto jsou také výrazně zachovalé, bez zjevných mechanických ani jiných poškození a i přesto se u obou bot samovolně odlepila prakticky celá podešev.
Jak už to tak bývá, reklamace byla samozřejmě neuznána bez jasného závěru a boty byly vráceny opravené-slepené. Zde shledávám několik rozporů a zvláštností: To, že je poškození evidentní a souvisí s výrobní nebo kvalitativní vadou je jednoznačné a budu dále řešit dle práv spotřebitele. Ale to, že je podle Vás reklamace neoprávněná a zároveň "vadu" odstraníte na vlastní náklady je dost rozporuplné. Takže jedná se o vadu nebo ne? jsou boty poškozené nebo ne?.. navíc mne nikdo s návrhem na takovýto postup nekontaktoval a nedal jsem k němu svolení. Vaše chování je při nejmenším zvláštní a neodpovídá dobrému vztahu se zákazníkem. Jsem si jist, že právo je na mé straně a budu o něj usilovat.


Produkt

Salomon speedcross vario


Požadované řešení

Vzhledem k tomu, že se jedná evidentně o vadu podstatnou výrobní, požaduji odstoupení od kupní smlouvy.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
2.5.2018 18:59, před 5 lety

Bylo-li rozhodnuto o reklamaci jako o neoprávněné, ale spotřebitel se závěry reklamace nesouhlasí a dožaduje se nápravy, musí důvody zamítnutí reklamace rozporovat. Silným a přesvědčivým důkazem o tom, že reklamace nebyla vyřízena řádně, je posudek soudního znalce z oboru. Prokáže-li posudek nedůvodnost zamítnutí reklamace, má spotřebitel právo požadovat nápravu nebo má možnost přímo odstoupit od smlouvy, protože její reklamace nebyla vyřízena řádně a včas. Odstoupením od smlouvy se závazek ruší od počátku a strany si vrátí to, co si plnily. Kromě toho má také spotřebitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací (tedy včetně proplacení znalečného). Seznam soudních znalců je možné vyhledat mimo jiné na webové adrese www.dtest.cz/soudni-znalci.

Hodí se ještě doplnit, že při výběru obuvi je žádoucí sledovat označení obuvi. Každý druh obuvi má svá omezení a je nutné s nimi počítat jak při užívání bot, tak hlavně při jejich reklamaci. Prodávající má povinnost řádně informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaného výrobku, o způsobu použití a údržby výrobku a také o nebezpečí, které plyne z jeho nesprávného použití nebo údržby. Je-li třeba, aby při užívání věci byla zachována zvláštní pravidla, je prodávající povinen spotřebitele s nimi seznámit. S ohledem na povahu výrobku, způsob a dobu jeho užívání je prodávající povinen zajistit, aby tyto informace byly podány písemně.

Při porušení této informační povinnosti může být prodávajícímu od České obchodní inspekce uložena sankce za správní delikt. Podrobnější informace ohledně této problematiky je možné nalézt mimo jiné také na adrese: https://www.dtest.cz/clanek-2363/davejte-pozor-jakou-obuv-kupujete.

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.7.2018 23:43, před 5 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.