Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:862
Z toho za letošní rok:422
Stále v řešení:205
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

77%
23%
Toto skore je založeno na 245 stížnostech.

#23326Zrušení účtu

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

12 dnů 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
03.05.2018, před 21 dny

Jarda Popek

Znění stížnosti

Dobrý den,
vytvořil jsem si profil na seznamce Be2, a jelikož jsem si nepřečetl podmínky, strhli mi teď po měsíci 2247Kč z účtu i když jsem měl zablokované platby kartou. Psal jsem na jejich podporu, že chci účet zrušit, ale vůbec se neozvali. Můžete mi prosím poradit jak dále postupovat, abych účet zrušil, případně i dostal zpět výše uvedené peníze. Děkuji za info.

Popek Jaroslav


Produkt

Seznamka BE2, zrušení účtu


Požadované řešení

Chci co nejdříve zrušit účet, a vrátit zpět peníze od této seznamky.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.5.2018 22:58, před 16 dny

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Pokud bylo mezi stranami sjednáno poskytování služeb v rámci placeného členství, mohla být sjednána i jejich automatická prolongace. Se sjednáním služby mohl spotřebitel souhlasit i s prováděním opětovné platby. Tyto skutečnosti je třeba si ověřit. Pokud budou naplněny, doporučujeme spotřebiteli smlouvu v souladu s obchodními podmínkami prokazatelně vypovědět.

Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti be2 S.a.r.l. je možné smluvní vztah vypovědět. Pro ukončení smlouvy je tedy vhodné zaslat společnosti výpověď. Výpověď je účinná jejím doručením a spotřebitel má v takovém případě právo na vrácení poměrné části zaplacených peněžních prostředků za dané období.

Žádat vrácení již zaplacených částek za minulá období by bylo možné pouze v případě, pokud by osoba, která uzavřela smlouvu, prokázala, že nebyla o automatickém prodloužení smlouvy informována, a že nebyla seznámena s cenou poskytované služby.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska. Evropské spotřebitelské centrum rovněž k problematice zpracovalo přehlednou příručku, kterou je možné nalézt zde: https://evropskyspotrebitel.cz/novinky/citite-se-podvedeni-seznamkou/.

Reakce společnosti

Publikováno
9.5.2018 17:04, před 15 dny

ID: 2XF3IC74


Dobrý den,

dle našich informací Vás již v uvedené záležitosti kontaktovalo Zákaznické centrum be2.


Jarda Popek

Reakce spotřebitele

Publikováno
9.5.2018 17:17, před 15 dny

Dobrý den,

účet byl zrušen. Přijde mi ovšem zvláštní, že po zakoupení měsíčního premium účtu, je prodloužení rovnou tříměsíční. Žádám tedy o vrácení poměrné části poplatku 2247Kč.

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.5.2018 07:04, před 14 dny

Stížnost přeřazujeme na společnost, aby mohla reagovat na vyjádření spotřebitele.

Reakce společnosti

Publikováno
11.5.2018 15:25, před 13 dny

ID: 2XF3IC74


Dobrý den.

Mějte prosím na paměti, že jste souhlasil s Všeobecnými obchodními podmínkami be2 (VOP), kterých součástí jsou také informace související s prodloužením Vašeho Prémiového členství, zakoupeného k datu: 17/03/2018. Prolongace je uvedená i na platební stránce, v rámci které jste si své členství zvolil a uhradil a také na potvrzení o realizaci úhrady, které Vám bylo odeslané prostřednictvím emailové komunikace ihned po realizaci platby.

Prémiové členství je prodloužené v případě, že jej klient včas a řádně nevypoví. Výpověď Prémiového členství je přitom potřebné uskutečnit nejpozději 4 dny před datem vypršení uhrazeného období (t.j. 4 dny před jeho prodloužením).

Jelikož nebyla z Vaší strany zaznamenaná žádná snaha o včasné a řádné vypovězení Vašeho Prémiového členství, bylo toto – v souladu s VOP – prodloužené.

Pokud došlo z naší strany k omylu a Výpověď jste nám v stanovené výpovědní lhůtě zaslal (prostřednictvím FAX-u, dopisu či přílohy emailu), přepošlete nám prosím svůj výpovědní email s potřebnou přílohou, kopii potvrzení o odeslání FAX-u či potvrzení Pošty o odeslání Výpovědi formou dopisu,

děkujeme Vám.


Jarda Popek

Reakce spotřebitele

Publikováno
11.5.2018 16:19, před 13 dny

Dobrý den, výtah z vašich VOP:

V případě předplatného na zkoušku, reklamních akcí a podobně je možné se od tohoto pravidla odchýlit. V každém případě bude zákazník také zde informován o době platnosti předplatného na zkoušku, možnosti výpovědi a jinak prováděném automatickém prodloužení.


Nebyl jsem informován o tom, že při předplatném na zkoušku bude předplatné automaticky prodlouzeno.
Z tohoto důvodu vás Žádám o vrácení poplatku 2247Kč které jste si odecetli z mého účtu.

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.5.2018 08:12, před 10 dny

Stížnost přeřazujeme na společnost, která tak má možnost reagovat na vyjádření spotřebitele.

Reakce společnosti

Publikováno
16.5.2018 09:02, před 8 dny

ID: 2XF3IC74


Dobrý den.

Viz prosím informace, uvedené v rámci předešlého komentáře ze dne 11.5.2018.

V souvislosti s obdobím platnosti a cenou stávajícího i eventuálně prodlouženého Prémiového členství či možnostmi jeho Výpovědi jste byl informován prostřednictvím platební stránky, emailové zprávy s potvrzením realizace úvodní platební transakce a Všeobecných obchodních podmínek be2, které jsou uživatelům k dispozici na naší domovské stránce www.be2.cz a také přímo v jejich uživatelském profilu,

děkujeme Vám.


Jarda Popek

Uzavření stížnosti

Publikováno
16.5.2018 14:00, před 8 dny

Hodnocení:

Komentář: Zdimat zdimat zdimat.. Co to jde..