Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:1540
Z toho za letošní rok:56
Stále v řešení:156
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

73%
27%
Toto skore je založeno na 408 stížnostech.

#23326Zrušení účtu

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

12 dnů 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
03.05.2018, před 9 měsíci

Jarda Popek

Znění stížnosti

Dobrý den,
vytvořil jsem si profil na seznamce Be2, a jelikož jsem si nepřečetl podmínky, strhli mi teď po měsíci 2247Kč z účtu i když jsem měl zablokované platby kartou. Psal jsem na jejich podporu, že chci účet zrušit, ale vůbec se neozvali. Můžete mi prosím poradit jak dále postupovat, abych účet zrušil, případně i dostal zpět výše uvedené peníze. Děkuji za info.

Popek Jaroslav


Produkt

Seznamka BE2, zrušení účtu


Požadované řešení

Chci co nejdříve zrušit účet, a vrátit zpět peníze od této seznamky.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.5.2018 22:58, před 9 měsíci

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Pokud bylo mezi stranami sjednáno poskytování služeb v rámci placeného členství, mohla být sjednána i jejich automatická prolongace. Se sjednáním služby mohl spotřebitel souhlasit i s prováděním opětovné platby. Tyto skutečnosti je třeba si ověřit. Pokud budou naplněny, doporučujeme spotřebiteli smlouvu v souladu s obchodními podmínkami prokazatelně vypovědět.

Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti be2 S.a.r.l. je možné smluvní vztah vypovědět. Pro ukončení smlouvy je tedy vhodné zaslat společnosti výpověď. Výpověď je účinná jejím doručením a spotřebitel má v takovém případě právo na vrácení poměrné části zaplacených peněžních prostředků za dané období.

Žádat vrácení již zaplacených částek za minulá období by bylo možné pouze v případě, pokud by osoba, která uzavřela smlouvu, prokázala, že nebyla o automatickém prodloužení smlouvy informována, a že nebyla seznámena s cenou poskytované služby.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska. Evropské spotřebitelské centrum rovněž k problematice zpracovalo přehlednou příručku, kterou je možné nalézt zde: https://evropskyspotrebitel.cz/novinky/citite-se-podvedeni-seznamkou/.

Reakce společnosti

Publikováno
9.5.2018 17:04, před 9 měsíci

ID: 2XF3IC74


Dobrý den,

dle našich informací Vás již v uvedené záležitosti kontaktovalo Zákaznické centrum be2.


Jarda Popek

Reakce spotřebitele

Publikováno
9.5.2018 17:17, před 9 měsíci

Dobrý den,

účet byl zrušen. Přijde mi ovšem zvláštní, že po zakoupení měsíčního premium účtu, je prodloužení rovnou tříměsíční. Žádám tedy o vrácení poměrné části poplatku 2247Kč.

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.5.2018 07:04, před 9 měsíci

Stížnost přeřazujeme na společnost, aby mohla reagovat na vyjádření spotřebitele.

Reakce společnosti

Publikováno
11.5.2018 15:25, před 9 měsíci

ID: 2XF3IC74


Dobrý den.

Mějte prosím na paměti, že jste souhlasil s Všeobecnými obchodními podmínkami be2 (VOP), kterých součástí jsou také informace související s prodloužením Vašeho Prémiového členství, zakoupeného k datu: 17/03/2018. Prolongace je uvedená i na platební stránce, v rámci které jste si své členství zvolil a uhradil a také na potvrzení o realizaci úhrady, které Vám bylo odeslané prostřednictvím emailové komunikace ihned po realizaci platby.

Prémiové členství je prodloužené v případě, že jej klient včas a řádně nevypoví. Výpověď Prémiového členství je přitom potřebné uskutečnit nejpozději 4 dny před datem vypršení uhrazeného období (t.j. 4 dny před jeho prodloužením).

Jelikož nebyla z Vaší strany zaznamenaná žádná snaha o včasné a řádné vypovězení Vašeho Prémiového členství, bylo toto – v souladu s VOP – prodloužené.

Pokud došlo z naší strany k omylu a Výpověď jste nám v stanovené výpovědní lhůtě zaslal (prostřednictvím FAX-u, dopisu či přílohy emailu), přepošlete nám prosím svůj výpovědní email s potřebnou přílohou, kopii potvrzení o odeslání FAX-u či potvrzení Pošty o odeslání Výpovědi formou dopisu,

děkujeme Vám.


Jarda Popek

Reakce spotřebitele

Publikováno
11.5.2018 16:19, před 9 měsíci

Dobrý den, výtah z vašich VOP:

V případě předplatného na zkoušku, reklamních akcí a podobně je možné se od tohoto pravidla odchýlit. V každém případě bude zákazník také zde informován o době platnosti předplatného na zkoušku, možnosti výpovědi a jinak prováděném automatickém prodloužení.


Nebyl jsem informován o tom, že při předplatném na zkoušku bude předplatné automaticky prodlouzeno.
Z tohoto důvodu vás Žádám o vrácení poplatku 2247Kč které jste si odecetli z mého účtu.

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.5.2018 08:12, před 8 měsíci

Stížnost přeřazujeme na společnost, která tak má možnost reagovat na vyjádření spotřebitele.

Reakce společnosti

Publikováno
16.5.2018 09:02, před 8 měsíci

ID: 2XF3IC74


Dobrý den.

Viz prosím informace, uvedené v rámci předešlého komentáře ze dne 11.5.2018.

V souvislosti s obdobím platnosti a cenou stávajícího i eventuálně prodlouženého Prémiového členství či možnostmi jeho Výpovědi jste byl informován prostřednictvím platební stránky, emailové zprávy s potvrzením realizace úvodní platební transakce a Všeobecných obchodních podmínek be2, které jsou uživatelům k dispozici na naší domovské stránce www.be2.cz a také přímo v jejich uživatelském profilu,

děkujeme Vám.


Jarda Popek

Uzavření stížnosti

Publikováno
16.5.2018 14:00, před 8 měsíci

Hodnocení:

Komentář: Zdimat zdimat zdimat.. Co to jde..