Společnost


Balamia s.r.o. "v likvidaci"

Počet nahlášených stížností:10
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#2335Další Šmejdi parazitují na důvěřivé starší žně

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

6 měsíců 17 dnů 23 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
22.02.2014, před 7 lety

Marie Rondevaldová

Znění stížnosti

Má maminka(60 let) 25.11.2013 po velmi vlídném telefonátu svolila k tomu,aby k ní přijeli dva zástupci a udělali ji masáž,aby se jí ulevilo.
K masáži došlo a pod velmi dobrými psychologickými intrikami podepsala úvěrovou smlouvu a objednávku - kupní smlouvu na boilampu v údajné ceně 32.000 Kč. Hned druhý den jsme úvěrovou smlouvu písemně vypověděli a snažili se kontaktovat i fi.Balamia s.r.o.,ty ovšem mamince vyhrožovali, že se vše bude řešit přes právníka a tak i přišel dopis bez razítkaod údajného Judr. Černý Milan,že vše se předává a bude se vše řešit soudní cestou.Následoval další dopis,kde jsem žádala, aby si pro lampu BIOCLINIC(která nebyla a není používána)přijeli.Dopis se vrátil nevyzvednutý - adresát neznámý.
Maminka se bojí,že dojde na exekuci, že ji budou chudinku s jejíma nohama tahat po soudech. - Tak bych ráda věděla co s tím.Nerada bych,aby maminka,ikdyž naběhla pěkným"šmejdům"si ničila zdraví takovým stresem a platila třeba jen % z nájmu nebo kdo ví co si ta firma vymyslí.
Kufr, ve kterém je vše co obdržela,leží u ní v ložnici a ví, že bez podpisu o převzetí ho nesmí dát z ruky.
Možná mi poradíte co dál.S pozdravem Rondevaldová


Produkt

Lampa BIOCLINIC na uvolnění svalů s dalšími nástavci v hliníkovém kufru


Požadované řešení

Příjezd zástupce firmy na naši adresu, podepsání protokolu o převzetí a anulování prodeje bez finanční kompenzace u obou stran.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.2.2014 10:07, před 7 lety

Společnost Balamia s.r.o. je v současné době v likvidaci. V případě, že bylo odstoupeno od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od uzavření, zaniká tak automaticky i úvěrová smlouva dle § 14 zákona o spotřebiteleském úvěru. Odstoupení od smlouvy je bez důvodu a bez sankce, tudíž si společnost nemůže nic účtovat. Na exekuci nemůže dojít bez soudního rozhodnutí, přičemž, pokud bylo odstoupeno, tak by pravděpodobně soud rozhodl ve prospěch spotřebitele.

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.9.2014 14:52, před 6 lety

Společnost Balamia s.r.o. byla zrušena a nyní probíhá její likvidace. Stížnost jsme nuceni z tohoto důvodu uzavřít. Spotřebitelé by nyní měli uplatnit svou pohledávku u likvidátora, který je zapsán v obchodním rejstříku. Likvidátor činí jménem společnosti jen úkony směřující k likvidaci společnosti. Při výkonu této působnosti plní závazky společnosti, uplatňuje pohledávky a přijímá plnění, zastupuje společnost před soudy a jinými orgány, uzavírá smíry a dohody o změně a zániku práv a závazků a vykonává práva společnosti.

Likvidátor má povinnost oznámit vstup společnosti do likvidace všem známým věřitelům. Zároveň je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit nejméně dvakrát za sebou s alespoň dvoutýdenním časovým odstupem rozhodnutí o zrušení společnosti s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě, která nesmí být kratší než tři měsíce. Dle nám dostupných informací tato povinnost splněna nebyla. Nicméně spotřebitelé mohou pohledávku uplatnit až do zániku společnosti, tj. výmaz společnosti z obchodního rejstříku.

Likvidátor, který porušuje své povinnosti, může být odvolán soudem na návrh osoby, jež na tom osvědčí právní zájem.


Marie Rondevaldová

Uzavření stížnosti

Publikováno
9.9.2014 14:53, před 6 lety

Hodnocení: