Společnost


České dráhy, a.s.

Počet nahlášených stížností:402
Z toho za letošní rok:5
Stále v řešení:6
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#23405Vrácení poloviny jízdného a proplacení pohonných hmot

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 20 dnů 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
08.05.2018, před rokem

Lidmila Horáková

Znění stížnosti

V neděli 6.5.2018 jsem cestovala z Prahy hl.nádraží do Moravského Písku.Z prahy jsme vyjeli místo v 18.24 v 19.40 a v Olomouci kde jsem měla přestoupit na další spoj do Mor.Písku mi tento vlak ujel.Paní průvodčí mi řekla že na mě čekat nebudou, že bohužel.Přijeli jsme místo ve 20.40 ve 22.08 do Olomouce.Nenabídla mi nic, tak jsem volala partnerovi, který pro mě jel 90km v noci, protože jsem se ocitla v cizím, neznámém pro mě městě a ještě v noci.Druhý den jsem šla do zaměstnání.Žádám tímto vrácení poloviny jízdného a proplacení pohonných hmot, které vyčerpal můj partner, že pro mě jel.Byl to pro mě nechutný zážitek a už nikdy nechci toto prožít, proto asi nebudu používat služby českých drah.Jsou velice drahé a nespolehlivé a není pravda to co nabízejí.Když jsme se ptali proč vyjíždíme tak pozdě, tak prý byla závada na zabezpečovacím zařízení.Doufám, že mi vyhovíte a peněžní částku dostanu zpět.Nevím co bych dělala, kdyby pro mě nemohl partner přijet a nikoho to nezajímalo.Děkuji za kladně vyřízení.
S pozdravem Lidmila Horáková


Produkt

Byl to vlak545 Praha hl.n , Ostrava,


Požadované řešení

Vrácení poloviny jízdného a proplacení pohonných hmot.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.6.2018 08:00, před rokem

Jestliže ve veřejné drážní a silniční osobní dopravě nebyl cestující přepraven včas, nemá právo na náhradu škody.

Avšak dle smluvních přepravních podmínek Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu náleží cestujícímu také za určitých podmínek i odškodnění za zpoždění.

A to dle následujících pravidel:
25 % z ceny jízdenky, pokud celková cena jízdného pro jednosměrnou cestu pro jednoho cestujícího činí nejméně 400 Kč při zpoždění 60 až 119 minut, 50 % z ceny jízdenky, pokud celková cena jízdného pro jednosměrnou cestu pro jednoho cestujícího činí nejméně 200 Kč při zpoždění 120 a více minut.

Nebo jednorázové odškodnění pro držitele jízdenky IN 100 ve výši: 50 Kč při zpoždění 60 až 119 minut, 100 Kč při zpoždění 120 a více minut.

Více informací nalezne spotřebitel na webové adrese: http://www.cd.cz/vnitrostatni-cestovani/jizdenka/odskodneni-cestujicich/-7879/

Případnou stížnost na přepravu cestujících, živých zvířat, zavazadel a zásilek může cestující podat elektronicky prostřednictvím formuláře na www.cd.cz, písemně na adrese: České dráhy, a. s., GŘ KOD - stížnosti, P. O. Box 24, 110 15 Praha 1 nebo telefonicky na lince kontaktního centra ČD 972 211 133. Stížnosti vyřídí ČD do jednoho měsíce, v odůvodněných případech do tří měsíců, o výsledku šetření bude stěžovatel písemně informován zasláním vyrozumění na uvedenou e-mailovou nebo poštovní adresu.

Podněty týkající se osobní přepravy lze uplatnit elektronicky prostřednictvím formuláře na www.cd.cz nebo písemně na adrese České dráhy, a. s., GŘ KOD - stížnosti, P. O. Box 24, 110 15 Praha 1, telefonicky pouze v neodkladných záležitostech. Na podněty nejsou ČD povinny písemně reagovat.

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.8.2018 15:54, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.