Společnost


Václav Kraus

Počet nahlášených stížností:1
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#23406Internetový podvodný obchod

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 20 dnů 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
08.05.2018, před rokem

Jiří Jeřábek

Znění stížnosti

Podvodným způsobem vyláká platbu za "objednané zboží" , a poté tvrdí ,že platba nedorazila do jeho banky : Objednal jsem v E-shopu Quickchem zboží , konkrétně drenážní flexibilní trubku 20 metrů , byl jsem vyzván ,abych provedl platbu ,kterou jsem zrealizoval ještě týž den t.j. 7.7.2017 - 300,-Kč na účet firmy č. 86-8958930237/0100 - var.symbol /číslo objednávky/ 017659606 - mohu doložit výpisem z účtu mé banky - když jsem urgoval dodání zboží , reakcí bylo pouze tvrzení ,že platba nedorazila na jejich účet , od té doby pan Kraus nereaguje na žádné výzvy.


Produkt

drenážní flexibilní trubka plast


Požadované řešení

vrácení zaplacené ceny zboží


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.6.2018 08:10, před rokem

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok odstoupit od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a žádat vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebitelce peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu.

Nebude-li prodávající na výzvy spotřebitele reagovat, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací je možné vyhledat na webové adrese: www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.8.2018 15:56, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.