Společnost


EURONICS ČR a.s.

Počet nahlášených stížností:64
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

40%
60%
Toto skore je založeno na 5 stížnostech.

#23426Mobilní telefony

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 19 dnů 19 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
09.05.2018, před rokem

Lucie Surovcakova

Znění stížnosti

Před 4 měsíci jsme si u vás kupovali 2* telefon Umax vision book. Mobil se začal robijet po prvé to byl reproduktor přestal fungovat poté to byla vzdálenost od WiFi a nakonec to byl displej který nefunguje... Podle opraváře je to problém v nefungující baterií.. druhý telefon je sice rozbitý už (nelze reklamovat) ale ten má taky problém s tim dispelejem jako ten můj .. takže jestli by to šlo reklamovat ?


Produkt

Umax vision book p50 lte


Požadované řešení

Reklamovat telefon a nebo vrátit peníze


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.6.2018 10:32, před rokem

Nemá-li věc vlastnosti, které byly sjednány nebo které se dají od věci očekávat, může spotřebitelka věc reklamovat. Má-li věc vady, může spotřebitelka požadovat nápravu opravou věci nebo dodáním nové věci. Není-li to možné, má spotřebitelka právo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení peněžních prostředků. Místo výše uvedených způsobů nápravy může spotřebitelka požadovat přiměřenou slevu.

Spotřebitelka ale nemůže uplatnit reklamaci u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí spotřebitelkou, nebo vyplývá-li to z povahy věci. Spotřebitelka také nemůže uplatnit reklamaci, pokud spotřebitelka před převzetím věci věděla, že věc má vadu, anebo pokud spotřebitelka vadu sama způsobila.

Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli jeho provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě jeho podnikání. Pokud byla v kupní smlouvě uvedena pro vyřizování reklamací třetí osoba (například servis), může spotřebitelka uplatnit reklamací také u této osoby.

Pokud společnost nepřijme reklamaci, dopouští se přestupku, za který ji může být udělena pokuta až do výše 3 000 000,- Kč. Dozor nad dodržováním povinností uložených zákonem o ochraně spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce.

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.8.2018 09:19, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.