Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:1540
Z toho za letošní rok:56
Stále v řešení:156
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

73%
27%
Toto skore je založeno na 408 stížnostech.

#23528Zrušenie PREMIUM účtu

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 den 5 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
14.05.2018, před 8 měsíci

Ján Laššák

Znění stížnosti

Takisto som naletel na túto zoznamku. Chcem zrušiť premium účet ale je to komlikované.


Produkt

Automatické predlžovanie prémiového profilu a automatické strhávanie platby /hneď na 3 mesiace/, zavádzanie, zlá komunikácia, nedostatočné informácie - celé to zaváňa obrovským podvodom.


Požadované řešení

Napísal som zákazníckemu centru tento mail:
Adresa poskytovateľa služby:
be2 S.à.r.l.
Služby zákazníkom / ukončenie
13 rue du Commerce
L-1351 Luxemburg
Luxemburg
Fax:+421 233010359Vec: Odstúpenie od zmluvy
Týmto s okamžitou platnosťou, to jest dňa 14.5.2018, požadujem okamžité odstúpenie od uzatvorenej zmluvy a zrušenie VIP členstva aktivované dnešným dňom, to jest 14.5.2018 na mesiac a následné zrušenie celého môjho profilu Jan. V prípade naúčtovania ďalších poplatkov žiadam o ich vrátenie.

Profil: Jan
Dátum uzatvorenia: 14.5.2018
Email: ..................
Krajina: Slovensko

Ďalej žiadam o následné vymazanie všetkých mojich osobných údajov.
Zároveň Vás žiadam o potvrdenie emailom, že dané zrušenie prebehlo v poriadku a naďalej sa nebudú strhávat financie z môjho účtu a nebude prebiehať žiadne vymáhánie dlhov ktoré by vznikli na základe vašej opozdenej reakcie podľa recenzií, ktoré máte na internete po riadnom ukončení z mojej strany, podľa vašich zmluvných podmienok. Keďže spoločnosť be2 si vyhradzuje 3 dni na samotné reakcie zákazníckeho servisu, aj touto formou chcem spoločnosť informovať, že som jednoznačne a vyslovene podal žiadosť na zrušenie automatického obnovenia členstva v dostatočnom predstihu a akékoľvek predĺženie členstva či stiahnutie peňazí z môjho účtu bude v rozpore s mojou včasnou žiadosťou a proti zmluvným podmienkach.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.5.2018 11:29, před 8 měsíci

Spotřebitel může odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, pokud ještě nedošlo k jejich splnění. Započala-li společnost s plněním služeb na základě výslovné žádosti spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí spotřebitel společnosti pouze poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí spotřebitel společnosti poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.

Pokud spotřebitel odstoupení od smlouvy ve stanovené 14 denní lhůtě zaslal prokazatelnou formou například prostřednictvím společností uváděné emailové adresy: zakaznickyservis@be2.cz či faxu, popřípadě se pokoušel zaslat, ale z důvodů na straně podnikatele mu to nebylo umožněno, stačí přeposlat společnosti znovu tento email, popřípadě fax, a tím prokázat snahu o včasné a řádné odstoupení od smlouvy v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti. Zkracuje-li společnost spotřebitele na jeho právech, k takovému jednání se nepřihlíží a jde to k tíži společnosti.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace prostřednictvím našeho portálu, obrátila na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska. Evropské spotřebitelské centrum rovněž k problematice zpracovalo přehlednou příručku, kterou je možné nalézt zde: https://evropskyspotrebitel.cz/novinky/citite-se-podvedeni-seznamkou/.

Reakce společnosti

Publikováno
15.5.2018 15:53, před 8 měsíci

ID: Q6TQOF03


Dobrý den.

Na základě Vaší žádosti o Odstoupení od smlouvy byl členský poplatek v celkové výši 9.90 EUR ke dni 15/05/2018 refundovaný na Váš účet.

Prodlužování Vašeho Prémiového členství bylo již zrušené.

Svůj profil můžete vymazat kliknutím na kruhovou ikonu fotografie, následně na možnost "Nastavení" a "Smazat můj profil".


Ján Laššák

Uzavření stížnosti

Publikováno
15.5.2018 16:27, před 8 měsíci

Hodnocení: