Společnost


HUSKY CZ s.r.o.

Počet nahlášených stížností:4
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#23539Opětovná reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 1 den 17 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
14.05.2018, před 4 lety

i Štiglicová

Znění stížnosti

Dobrý večer, po 3. reklamaci mě společnost Husky cz opět vrátila nový batoh, ačkoliv mě už při druhé reklamaci slibovali, že mi vrátí peníze, dokonce sem to uvedla do reklamačního formuláře že mám zájem o vrácení peněz a připsala tam číslo účtu, žádný reklamační protokol mi při vyřízení reklamace neposlali (předtím sem 2krát reklamovala osobně), poslala jsem i účtenku, takže teď nemám žádný dokument co by potvrzoval že jsem batoh koupila. Prosím o radu jak dále postupovat (další reklamace,vyžádání reklamačních protokolů, odstoupení od smlouvy?), pokud není již vše ztraceno, batoh mi nevyhovuje a daný typ má i špatné recenze - reklamace kvůli stále se rozjíždějícím zipu na hlavní komoře.
Předem děkuji za Váš čas.


Požadované řešení

vrácení peněž


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.6.2018 08:04, před 4 lety

Občanský zákoník stanoví, že pokud zboží nelze řádně používat v důsledku opakovaného výskytu vady po opravě nebo má-li zboží větší počet vad, pak má kupující právo na dodání nové věci bez vad, výměnu součásti věci, jakož i na odstoupení od kupní smlouvy dle své volby.

O opětovném vyskytnutí vady po opravě mluvíme tehdy, jestliže se na zboží objeví stejná vada, která byla v rámci uznané reklamace již dvakrát opravována. Při třetí reklamaci stejné vady lze tedy vznést nárok na odstoupení. Ale i v tomto případě se jedná o reklamační řízení a prodávající může oprávněnost reklamace posoudit, vyžaduje-li to povaha vady. Charakterem stejné vady se zabýval Nejvyšší soud v usnesení ze dne 29. 8. 2013, sp. zn. 33 Cdo 2979/2012. Dle citovaného rozhodnutí lze o stejné vadě hovořit za situace, kdy se vada projevuje stejně ve vlastnostech věci.

Je-li nárok na odstoupení od smlouvy vznesen při uplatnění třetí reklamace pro stejnou vadu a zaznamenán v reklamačním protokolu, musí jej prodávající respektovat, byla-li třetí reklamace uznána jako oprávněná.

Reklamoval-li spotřebitel zboží, prodávající je povinen mu vydat písemné potvrzení mimo jiné o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. Dozor nad dodržováním uvedených povinností stanovených v § 19 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
14.6.2018 08:55, před 4 lety

Dobrý den,
u zákaznice paní Štiglicové evidujeme pouze dvě reklamace, a to č. 19/2017 ze dne 7.3.2017 podanou na prodejně v Brně, která byla vyřízená 17.3.2017 a reklamaci 1475 RH, která byla zaslána na naše reklamační oddělení 24.4.2018 a byla vyřízená 11.5.2018
První reklamace byla vyřízena výměnou a druhá opravou.
Nejedná se tedy o třetí reklamaci, jak zákaznice uvádí, jinak bychom postupovali formou vrácení peněz
V druhé reklamaci jsme postupovali podle §2107 odst. (1) obč. zákoníku. Rozjíždějící se zip není podstatným porušením kupní smlouvy, dle definice v §2002 obč. zákoníku.
Podklady k případné další reklamaci jsme samozřejmě schopni dodat na vyžádání zákaznice. O to nás zatím nežádala.
HUSKY CZ

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.7.2018 10:38, před 4 lety

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.8.2018 14:43, před 4 lety

Spotřebitelka již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.