Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:1540
Z toho za letošní rok:56
Stále v řešení:156
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

73%
27%
Toto skore je založeno na 408 stížnostech.

#23575Výpověď Premium členství

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

2 dny 8 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
16.05.2018, před 8 měsíci

Lucie Doubková

Znění stížnosti

asi jako zde u většiny případů jsem si nevšimla, že potvrzuji v VOP i pravidelné platby za členství. Napsala jsem 3 emaily, jeden na prověření situace, druhý den po vyhledání rad na diskusi a objasnění situace, jsem sepsala výpověď a zaslal emailem naskenovanou, ale bez data sepsání. Dnes jsem zaslala další výpověď již snad platnou a budu čekat na vyjádření další 3 pracovní dny jak píší.


Požadované řešení

výpověď, smazání profilu a vrácení poplatku, nebo jeho poměrné části ke dni výpovědi tj. 16.5.2018


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.5.2018 09:07, před 8 měsíci

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Pokud bylo mezi stranami sjednáno poskytování služeb v rámci placeného členství, mohla být sjednána i jejich automatická prolongace. Se sjednáním služby mohl spotřebitel souhlasit i s prováděním opětovné platby.

Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti be2 S.a.r.l. je možné smluvní vztah vypovědět. Výpověď je účinná jejím doručením a spotřebitel má v takovém případě právo na vrácení poměrné části zaplacených peněžních prostředků za dané období. Nevrátí-li společnost peněžní prostředky poté, co jí k tomu spotřebitel vyzve, může spotřebitel žádat navíc zákonný úrok z prodlení.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska. Evropské spotřebitelské centrum rovněž k problematice zpracovalo přehlednou příručku, kterou je možné nalézt zde: https://evropskyspotrebitel.cz/novinky/citite-se-podvedeni-seznamkou/.

Reakce společnosti

Publikováno
17.5.2018 15:57, před 8 měsíci

ID: KTRUAP59


Dobrý den,

dle našich informací Vás již v uvedené záležitosti kontaktovalo Zákaznické centrum be2.


Lucie Doubková

Reakce spotřebitele

Publikováno
17.5.2018 17:52, před 8 měsíci

Je nějaká naděje, aby mi vrátili proměrnou část z poplatku ke dni výpovědi tj. K 16.5.2018 jak jsem žádala? Kopiruji jejich odpověď bez reakce na vrácení i poměrné části.

Dobrý den,

děkujeme za Vaši zprávu.

Toto je potvrzení Vaší výpovědi.

Vaše Prémiové členství bude ukončeno dne 12/08/2018.

Vaše Prémiové členství již nebude obnovené a nebudou požadované žádné další platby.

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

Děkujeme Vám za využití našich služeb.


S přátelským pozdravem
be2 zákaznický servis
____________________
e-mail: zakaznickyservis@be2.cz
http://www.be2.cz

be2 S.à.r.l. 13 rue du Commerce, L-1351 Luxembourg
Commercial Register , B 123206
Managing Director: Laetitia Pateau

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.5.2018 07:36, před 8 měsíci

Výpověď je účinná jejím doručením a spotřebitel má v takovém případě právo na vrácení poměrné části zaplacených peněžních prostředků za dané období. Nevrátí-li společnost peněžní prostředky poté, co jí k tomu spotřebitel vyzve, může spotřebitel žádat navíc zákonný úrok z prodlení.

Stížnost přeřazujeme na společnost, která má možnost reagovat na vyjádření spotřebitelky.

Reakce společnosti

Publikováno
18.5.2018 16:52, před 8 měsíci

ID: KTRUAP59


Dobrý den.

Mějte prosím na paměti, že jste souhlasila se Všeobecnými obchodními podmínkami be2 (VOP), kterých součástí jsou také informace související s prodloužením Vašeho Prémiového členství, zakoupeného k datu: 12/04/2018. Prolongace je uvedená i na platební stránce, v rámci které jste si své členství zvolila a uhradila a také na potvrzení o realizaci úhrady, které Vám bylo odeslané prostřednictvím emailové komunikace ihned po realizaci platby.

Prémiové členství je prodloužené v případě, že jej klient včas a řádně nevypoví. Výpověď Prémiového členství je přitom potřeba uskutečnit nejpozději 4 dny před datem vypršení uhrazeného období (t.j. 4 dny před jeho prodloužením).

Jelikož nebyla z Vaší strany zaznamenaná žádná snaha o včasné a řádné vypovězení Vašeho Prémiového členství, bylo toto – v souladu s VOP – prodloužené.

Pokud došlo z naší strany k omylu a Výpověď jste nám v stanovené výpovědní lhůtě zaslala (prostřednictvím FAX-u, dopisu či přílohy emailu), přepošlete nám prosím svůj výpovědní email s potřebnou přílohou, kopii potvrzení o odeslání FAX-u či potvrzení Pošty o odeslání Výpovědi formou dopisu,

děkujeme Vám.


Lucie Doubková

Uzavření stížnosti

Publikováno
18.5.2018 17:14, před 8 měsíci

Hodnocení:

Komentář: Děkuji za snahu pomoci. Jsem ráda, že se podařilo i vypovědět a chyby něco stojí, tak nebudu dále zkoušet vrácení platby.