Společnost


BM ČESKO s.r.o.

Počet nahlášených stížností:12
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#23577Nedodané zboží, žádná komunikace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 12 dnů 14 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
16.05.2018, před 8 měsíci

Ludmila Tomášová

Znění stížnosti

U společnosti bauMax jsem si přes www.stránky objednala koncem dubna zboží . Zaplatila finanční hotovost, která byla na účet společnosti připsána 2.5.18. O tomto mi přišla informace z kanceláře na můj email. Od té doby již nikdo na mé dotazy, kdy zboží bude dodáno nereagoval ani emailovou odezvou, příp.telefonicky. Telefonáty nezvedají jen vyjímečně jsem se dovolala a bylo mi sděleno, že nemohou řešit za majitele a odpovídat za něj. Nedozvěděla jsem se tedy nic, kdy zboží dojde atd... Řekla jsem tedy,že požaduji navrácení finanční hotovosti za nákup a že ruším objednávku za špatné jednání a nedodání a nekomunikaci s klientem. Pracovník kanceláře bauMax mi sdělil ať toto pošlu emailem a oni,že přepošlou majitelům. Neví jak záležitost dopadne, že majitelé jsou noví a Poláci. Obchod, který byl dá se říci spolehlivým obchodníkem na trhu po telefonátu považuji za podvod na zákazníka.Zboží nedodaji, nekomunikují a nevím co si mám nyní počít. Suma byla ve výši 5095,-Kč včetně dopravy GEIS.
Děkuji za pomoc.


Produkt

ZAHRADNÍ ALTÁN 3x4x2,75m XD-A051 8080856,KŘESLO BISTRO ČERNÉ, UMĚLÝ RATAN 330.860 BK 8025699,


Požadované řešení

Požaduji navrácení celé finanční hotovosti ve výši 5095,-Kč


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.5.2018 09:38, před 8 měsíci

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je povinen plnit bez zbytečného odkladu. Jestliže prodávajícího zboží nedodá, může jej spotřebitel upozornit, že nedodal zboží včas a poskytnout prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu.

Byla-li mezi smluvními stranami sjednána smluvní pokuta za porušení smluvní povinnosti, má kupující možnost žádat zaplacení této smluvní pokuty. Vznikla-li kupujícímu kvůli porušení smluvní povinnosti ze strany prodávajícího škoda, může kupující žádat po prodávajícím taktéž náhradu této škody.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/. Spotřebitelka tak může učinit sama a nemusí být zastoupena právním zástupcem.

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.7.2018 23:37, před 6 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.