Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:1540
Z toho za letošní rok:56
Stále v řešení:156
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

73%
27%
Toto skore je založeno na 408 stížnostech.

#23578Platební upomínka

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 10 dnů

Detail stížnosti

Publikováno
16.05.2018, před 8 měsíci

Michal Legr

Znění stížnosti

Dobrý den
dnes mi přišel email s platební upomínkou kdy po mě chtějí abych jim zaplatil 25 527 kč. Naneštěstí to banka zastavila, ale píšou že pokud to nezaplatím budou mě pak vymáhát. Zatím jsem ještě nic neudělal a vyčkám na radu nebo spíš pomoct jak to udělat. posílaám emael který mi byl poslán. zatím jsem nezaplatil

be2 S.à.r.l. / www.be2.cz
Referenční číslo: CZ-2018-04-19-171791727-BE2-DN (uveďte prosím při platbě)
16.5.2018
Vážený pane Legr Michal,

ke dni 19.4.2018 bylo Vaše 3měsíční Premium členství automaticky obnovené (prvotně uhrazené na stránce www.be2.cz ke dni 19.3.2018 s uvedením e-mailové adresy nobfoor@gmail.com).

Uvedené prodloužení bylo realizované v souladu s našimi Všeobecnými obchodními podmínkami, se kterými jste souhlasil/a.

Produkt: 3měsíční Premium členství
IP-adresa: 213.226.200.132
Forma úhrady: CreditCard MASTER

Zajišťovatel platebních služeb nás informoval, že Váš členský poplatek nebyl k datu 19.4.2018 připsán.

Nyní je vůči Vám evidován dluh ve výši členského poplatku 2 247,00 CZK, navýšený o manipulační poplatky ve výši 280,00 CZK.

Celková výše dlužného poplatku činí nyní 2 527,00 CZK.

Uhradit nyní


Jediný způsob, jak automatizovaný proces vymáhání zastavit, je úhrada celkové dlužné částky do data splatnosti. V případě, že se Vám nepodaří uhradit dlužnou částku v plné výši nebo překročíte platební lhůtu, budeme nuceni odevzdat Váš případ externí společnosti pro vymáhání dlužných pohledávek. To povede ke zvýšení dalších nákladů, které Vám budou účtovány.

Převeďte prosím sumu ve výši 2 527,00 CZK nejpozději do 22.5.2018 prostřednictvím služby PayPal (https://www.paypal.com/cz/webapps/mpp/send-money-online?locale.x=en_CZ), využitím funkce "Odeslat platbu", a to na následující e-mailovou adresu:

paypal@be2.com
Referenční číslo: CZ-2018-04-19-171791727-BE2-DN

V případě, že budete v rámci platby prostřednictvím služby PayPal potřebovat naši asistenci, kontaktujte nás prosím na adrese paypal@be2.com. Budeme Vám tak moci zaslat individuální platební příkaz pro službu PayPal.

V případě, že nemůžete platbu dlužného poplatku realizovat prostřednictvím služby PayPal, je Vám k dispozici také možnost úhrady prostřednictvím bankovního převodu na účet uvedený níže:

Příjemce:
IBAN:
BIC/Swift-Code:
Banka:
Suma:
Referenční číslo:
Adresa:


be2 Sarl
DE62700202700667972744
HYVEDEMMXXX
UniCredit Bank – HypoVereinsbank
2 527,00 CZK
CZ-2018-04-19-171791727-BE2-DN
UniCreditBank - HypoVereinsbank Muenchen
Kardinal-Faulhaber-Strasse 3
D-80333 Muenchen, Germany

Včasné zaplacení je jediný způsob, jak zabránit navýšení nákladů.

Více informací naleznete v sekci s často kladenými dotazy, uvedenými níže.

**************************************
Tato zpráva Vám byla zaslaná automaticky.
Nereagujte na ni prosím, jelikož adresa odesílatele není uzpůsobena pro přijímání emailů.
Platnou kontaktní adresu najdete v sekci Pomoc.
**************************************
S pozdravem

Martin Bell
Oddělení pohledávek be2


Požadované řešení

Chci zrušení členství a celého účtu. Přál bych si hlavně vědět jak postupovat děkuji


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.5.2018 09:49, před 8 měsíci

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Pokud bylo mezi stranami sjednáno poskytování služeb v rámci placeného členství, mohla být sjednána i jejich automatická prolongace. Se sjednáním služby mohl spotřebitel souhlasit i s prováděním opětovné platby. Tyto skutečnosti je třeba si ověřit. Pokud budou naplněny, doporučujeme spotřebiteli smlouvu v souladu s obchodními podmínkami prokazatelně vypovědět.

Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti be2 S.a.r.l. je možné smluvní vztah vypovědět. Pro ukončení smlouvy je tedy vhodné zaslat společnosti výpověď. Výpověď je účinná jejím doručením a spotřebitel má v takovém případě právo na vrácení poměrné části zaplacených peněžních prostředků za dané období.

Žádat vrácení již zaplacených částek za minulá období by bylo možné pouze v případě, pokud by osoba, která uzavřela smlouvu, prokázala, že nebyla o automatickém prodloužení smlouvy informována, a že nebyla seznámena s cenou poskytované služby.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska. Evropské spotřebitelské centrum rovněž k problematice zpracovalo přehlednou příručku, kterou je možné nalézt zde: https://evropskyspotrebitel.cz/novinky/citite-se-podvedeni-seznamkou/.

Reakce společnosti

Publikováno
17.5.2018 15:53, před 8 měsíci

ID: OZEIEP79


Dobrý den.

Prodlužování Vašeho Prémiového členství bylo již zrušené.

Svůj profil můžete po úhradě dlužného poplatku vymazat kliknutím na kruhovou ikonu fotografie, následně na možnost "Nastavení" a "Smazat (můj) profil", mějte však prosím na paměti, že tím nevyužijete své Prémiové členství.


Michal Legr

Reakce spotřebitele

Publikováno
17.5.2018 16:59, před 8 měsíci

dobrý večer
chci se zeptat a to teda budu muset zaplatit tu částku nebo se to ještě vyřeší abych nemusel nic platit děkuji za odpověd Legr

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.5.2018 07:32, před 8 měsíci

Jestliže by společnost nijak neinformovala spotřebitele o ceně za služby a trvání závazku, potom porušila své zákonné povinnosti, takže není účtování poplatku za prodloužení smlouvy oprávněné.

Stížnost přeřazujeme na společnost, která má možnost reagovat na vyjádření spotřebitele.

Reakce společnosti

Publikováno
18.5.2018 12:55, před 8 měsíci

ID: OZEIEP79


Dobrý den.

Dle našich informací Vás již ve výše uvedené záležitosti kontaktovalo Oddělení pohledávek be2.


Michal Legr

Reakce spotřebitele

Publikováno
21.5.2018 14:38, před 8 měsíci

dobrý den
dostal jsem email pouze ten jeden který jsem posílal na začátku s tou cenou co tam byla napsána jinak nic jiného jsem nedostal. a mohu zeptat mám teda uhradit nebo ne ??
děkuji předem za odpověď Legr

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.5.2018 16:54, před 8 měsíci

Společnost má povinnost, než dojde k uzavření smlouvy, informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínkách ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, neměla by na zaplacení poplatku nárok.

Informace o prodloužení pouze v obchodních podmínkách pak dostatečná není. Jestliže by tedy na platební stránce informace nebyla vůbec, potom dle našeho názoru společnosti žádný nárok v souvislosti s prodloužením nevznikl. Platební stránka, kterou běžně zasílá spol. be2 sice obsahuje informaci o automatické prolongaci, avšak dle našeho názoru nedostatečným způsobem. Je zarážející, že ostatní text je uveden černou barvou, která v kombinaci se světlým podkladem umožňuje jednoduché přečtení, zatímco poučení o automatické prolongaci je uvedeno šedým písmem na šedém podkladu, takže je o poznání méně čitelné a přehlédnutelné. Závazně posoudit, zdali je poučení poskytnuté takovou formou dostatečné však přísluší jedině soudu. Pokud by však dostatečné nebylo, nevznikla by na straně spotřebitele povinnost uhradit poplatek za prodloužené členství.

Jestliže nebyl spotřebitel o prodloužení a konečné ceně poučen ani prostřednictvím platební stránky, ani nijak jinak před uzavřením smlouvy, potom je podle nás požadavek na uhrazení poplatku neoprávněný.

Dále spotřebitelově pozornosti doporučujeme příručku evropského spotřebitelského centra, které se problematice podrobně věnuje: https://evropskyspotrebitel.cz/novinky/citite-se-podvedeni-seznamkou/.

Stížnost přeřazujeme na společnost, která má možnost reagovat na vyjádření spotřebitele.

Reakce společnosti

Publikováno
22.5.2018 13:49, před 8 měsíci

ID: OZEIEP79


Dobrý den.

Mějte prosím na paměti, že jste souhlasil se Všeobecnými obchodními podmínkami be2 (VOP), kterých součástí jsou také informace související s prodloužením Vašeho Prémiového členství, zakoupeného k datu: 19/03/2018. Prolongace je uvedená i na platební stránce, v rámci které jste si své členství zvolil a uhradil a také na potvrzení o realizaci úhrady, které Vám bylo odesláno prostřednictvím emailové komunikace ihned po realizaci platby.

Prémiové členství je prodlouženo v případě, že jej klient včas a řádně nevypoví. Výpověď Prémiového členství je přitom potřeba uskutečnit nejpozději 4 dny před datem vypršení uhrazeného období (t.j. 4 dny před jeho prodloužením).

Jelikož nebyla z Vaší strany zaznamenaná žádná snaha o včasné a řádné vypovězení Vašeho Prémiového členství, bylo toto – v souladu s VOP – prodloužené.

Pokud došlo z naší strany k omylu a Výpověď jste nám v stanovené výpovědní lhůtě zaslal (prostřednictvím FAX-u, dopisu či přílohy emailu), přepošlete nám prosím svůj výpovědní email s potřebnou přílohou, kopii potvrzení o odeslání FAX-u či potvrzení Pošty o odeslání Výpovědi formou dopisu,

děkujeme Vám.


Michal Legr

Reakce spotřebitele

Publikováno
22.5.2018 14:16, před 8 měsíci

dobrý den
jelikož jsem sice ano zaplatil preimové členství nebyl jsem řádně informován o tom že se to bude prodlužovat a vůbec že jsem měl zplatit na dlaší měsíc proto nehodlám nic platit.
Chci aby byla výpověd a zrušil celý účet bez žádného placení.
Legr

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.5.2018 18:02, před 8 měsíci

Stížnost přeřazujeme na společnost, která má možnost reagovat na vyjádření spotřebitele.

Reakce společnosti

Publikováno
23.5.2018 14:49, před 8 měsíci

ID: OZEIEP79


Dobrý den.

V souvislosti s obdobím platnosti a cenou stávajícího i eventuálně prodlouženého Prémiového členství či možnostmi jeho Výpovědi jste byl informován prostřednictvím platební stránky, emailové zprávy s potvrzením realizace úvodní platební transakce a Všeobecných obchodních podmínek be2, které jsou uživatelům k dispozici na naší domovské stránce www.be2.cz a také přímo v jejich uživatelském profilu,

děkujeme Vám.

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.6.2018 11:05, před 7 měsíci

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.7.2018 09:42, před 6 měsíci

Spotřebitel již nevyužil možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.