Společnost


FAST ČR, a.s.

Počet nahlášených stížností:53
Z toho za letošní rok:4
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#23579Netečnost výrobce k řešení žádosti o náhradu škody způsobené vadou výrobku

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

4 měsíce 2 dny

Detail stížnosti

Publikováno
16.05.2018, před rokem

Eva Bluďovská

Znění stížnosti

Dne 17. 11. 2017 jsem si zakoupila mobilní telefon značky „MyPhone Classic“ za 629 Kč (dále jen“ mobilní telefon“). Po krátkém čase jeho používání v rámci volání po České republice jsem zjistila, že ve vyúčtování od mého operátora O2 Czech Republic a. s. ze dne 23. 1. 2018 ref. č. 3621721751 se v podrobném výpisu uskutečněných volání z tohoto mobilního telefonu objevilo volání na zahraniční čísla směr Alžírsko v počtu 1krát, 2 minuty a Burkina Faso v počtu 1krát, 1 minuta, obě volání v celkové ceně i s DPH 277,09 Kč.
Po nějaké době, tedy až po výše uvedeném volání mi na tento mobilní telefon přišla sms zpráva ve formě, která upozorňuje na možné samovolné volání do zahraničí díky chybnému softwaru v uvedeném mobilním telefonu. Proto jsem tento mobilní telefon na pobočce prodejce Planeo Elektro a. s. v Plzni okamžitě reklamovala. Reklamace přijata dne 27. 3. 2018, číslo reklamace není uvedeno.
Vzhledem k tomu, že si nejsem vědoma, že bych někdy sama od sebe uskutečnila volání směrem k těmto vzdáleným zemím a k výše uvedeným skutečnostem mi vznikla škoda v celkové výši 277,09 Kč
Podle výrobcem zaslané sms na moje tel. číslo 723 110 065 na uvedený mobilní telefon, která varuje na možné potíže s používáním mobilního telefonu, připustil výrobce a tudíž věděl, že tento mobilní telefon má chybný software a může způsobit škodu a přesto jej dále prodávající má v nabídce, porušují tedy oba dva zákon.
Výrobce jsem písemně kontaktovala dne 28. 3. 2018 a žádala je o náhradu způsobené škody vadou výrobku dle zákona. Po cca měsíci jsem neobdržela žádnou reakci ze strany výrobce a tak jsem zkusila jej kontaktovat telefonicky na jeho uvedené kontakty. Bohužel bezvýsledně, kdy toto se opakovalo minimálně 3krát a pokaždé operátor linky výrobce mne odpověděl, že se tím určitě zabývají a že mne bude někdo kontaktovat, takže se mi jak se říká pěkně vysmáli. Po těchto volání dne 4. 5. 2018 se obtěžovali a zaslali následující text ve znění: "Od 28.3. máme vaší žádost o proplacení v evidenci. Nyní celou situaci řeší právníci. Až bude situace vyřešená, kontaktujeme vás s více informacemi." Takže stále čekám na odpověď a nic se minimálně po měsíci neděje.


Produkt

mobilní telefon zn. MyPhone Classic 30015413, v. č.: 356211080198982


Požadované řešení

Požaduji vrácení pěněz za provolané minuty, které byly uskutečněny samovolným vytáčením uvedeného mobilního telefonu, a samozřejmě odpovídající komunikace a ne netečnost.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.8.2018 23:31, před rokem

Žádat náhradu škody po výrobci by mohla spotřebitelka pouze za předpokladu, pokud by výše škody přesáhla částku vypočtenou z 500 EUR kursem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou v den, v němž škoda vznikla. Není-li tento den znám, pak v den, kdy byla škoda zjištěna.

Z popisu stížnosti však vyplývá, že škoda způsobená výrobkem byla nižší. V takovém případě musí spotřebitelka uplatnit právo na náhradu škody u prodávajícího, tedy osoby, u které věc zakoupila.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.9.2018 10:02, před 11 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.