Společnost


Helvetia Apotheke d.o.o.

Počet nahlášených stížností:202
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

91%
9%
Toto skore je založeno na 104 stížnostech.

#23610Ukončení smlouvy

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 1 hodina

Detail stížnosti

Publikováno
17.05.2018, před 8 měsíci

Veronika Jelinkova

Znění stížnosti

zadam o ukonceni zasilani zbozi a vymazani mych osobnich udaju z evidence firmy..dekuji


Produkt

alfa Via


Požadované řešení

pozaduji ukonceni zasilek a vymyzani mych osobnich udaju z databaze firmy.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.5.2018 09:52, před 8 měsíci

Od kupní smlouvy uzavřené po telefonu je možné odstoupit bez udání důvodu do 14 dní od převzetí prvního balíčku, v souladu s § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Po uplynutí této lhůty je možné dalšímu plnění zamezit výpovědí smlouvy. V případě výpovědi je třeba splnit veškeré smluvní povinnosti až do účinnosti této výpovědi.

Podle Všeobecných obchodních podmínek (VOP) společnosti Helvetia Apotheke je každých 20 dní kupujícímu zasíláno nové zboží, a to až do doby, kdy kupující smlouvu vypoví. Výpověď je dle VOP možné zasílat na kontaktní adresu zákaznického oddělení: Helvetia Apotheke, P.O. Box 49, 28002 Kolín 2.

Při využití služeb poštovního provozovatele se má zásilka za doručenou třetí den ode dne odeslání (§ 573 občanského zákoníku domněnka doby dojití). Zmaří-li vědomě druhá strana (příjemce odstoupení od smlouvy, výpovědi smlouvy) dojití, platí, že řádně došlo (§ 570 občanského zákoníku) a bude vůči společnosti takové právní jednání účinné.

Spotřebitel rovněž může písemně (nejlépe doporučeně s dodejkou) požadovat po společnosti vyřazení svých osobních údajů z databáze společnosti. Pokud totiž spotřebitel odejme společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů, společnost je povinná to respektovat. Pakliže bude společnost nadále i po této písemné výzvě proti vůli spotřebitele nakládat s jeho osobními údaji, bude žádoucí se obrátit neprodleně na Úřad pro ochranu osobních údajů s podáním podnětu na porušování § 5 odst. 5 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů.

Reakce společnosti

Publikováno
17.5.2018 10:17, před 8 měsíci

Praha, dne 17.05.2018

Vaše zákaznické číslo: 8670610
Produkt: 1500 AlfaVit

Vážená paní Jelínková,

s tímto požadavkem jste se mohla obrátit na naše zákaznické oddělení, které se těmito požadavky zabývá.

Na základě Vašeho požadavku jsme k dnešnímu dni (17.05.2018) zastavili pravidelné zasílání produktu 1500 AlfaVit na Vaši adresu.

Dovolujeme si Vás upozornit, že k dnešnímu dni zůstává na Vašem zákaznickém čísle neuhrazená částka ve výši 238,00 Kč za tyto zásilky expedované před dnešním zrušením:

č. faktury | vystaveno | splatnost | částka | druh zásilky
-----------+------------+------------+---------+----------------------------------------------
8670610004 | 25.03.2018 | 19.04.2018 | 119,00 | pravidelná AlfaVit
8670610006 | 06.05.2018 | 31.05.2018 | 119,00 | pravidelná AlfaVit

Dosud neuhrazené zásilky prosíme uhraďte.

Protokol o vyjmutí z aktivní zákaznické databáze je vložen v příloze.

S pozdravem

zákaznický servis
Helvetia Apotheke

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.6.2018 20:04, před 7 měsíci

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.7.2018 11:22, před 6 měsíci

Spotřebitelka již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.