Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:2429
Z toho za letošní rok:111
Stále v řešení:171
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 484 stížnostech.

#23630Odstoupení od smlouvy a zrušení poplatků

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 29 dnů 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
18.05.2018, před rokem

Alena Michálková

Znění stížnosti

Dne 31.3.2018 jsem nedopatřením /pod vlivem stresu a prášků/ se stala členem premium be2. Po zjištění v bance na mém fin. účtu jsem vlastně začala zjišťovat kdo tyto finanční prostředky odebral.
Vše jsem v bance provedla aby se mé prostředky zase vrátily na můj účet.Následně jsem začala zjišťovat o kono se jedná na e-mailech na hlavní straně jsem nic žádný dopis nenaška až po zadání be2 jsem našla co byla příčina. Chtěla bych jen podotknut ,že za celou dobu jsm seznamku nekontaktovala ani o ní nevěděla až 10.5.2018 jsem byla upozorněna že jsem za tyto služby nezaplatila a byl mi dán termín k úhradě. Na základě této skutečnosti jsem zaslala společnosti be2 dopis o odstoupení od smlouvy a žádost o vyřazení osobních údajů z databáze. Dopis byl zaslán doporučeně a do dnešního dne chodí jen upomínky ale o vyřízení dopisu žádná zpráva.
Z tohoto důvodu Vás moc prosím o pomoc jsem důchodkyně mám 68 roků
a jsem na tom psychicky hodně špatně ještě jednou děkuji za Vaši pomoc.


Požadované řešení

vyřešit a ukončit problém s be2


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.5.2018 09:36, před rokem

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Pokud bylo mezi stranami sjednáno poskytování služeb v rámci placeného členství, mohla být sjednána i jejich automatická prolongace. Se sjednáním služby mohl spotřebitel souhlasit i s prováděním opětovné platby.

Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti be2 S.a.r.l. je možné smluvní vztah vypovědět. Výpověď je účinná jejím doručením a spotřebitel má v takovém případě právo na vrácení poměrné části zaplacených peněžních prostředků za dané období. Nevrátí-li společnost peněžní prostředky poté, co jí k tomu spotřebitel vyzve, může spotřebitel žádat navíc zákonný úrok z prodlení.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska. Evropské spotřebitelské centrum rovněž k problematice zpracovalo přehlednou příručku, kterou je možné nalézt zde: https://evropskyspotrebitel.cz/novinky/citite-se-podvedeni-seznamkou/.

Reakce společnosti

Publikováno
18.5.2018 18:35, před rokem

Dobrý den,.

Váš profil žel nebyl v naší databázi nalezen - zašlete nám tudíž prosím emailovou adresu, pod kterou jste se na stránce registrovala, nebo nám prosím zašlete Vaše číslo případu/ referenční číslo, uvedené v rámci Upomínkového emailu, děkujeme Vám.

Dle možnosti nám prosím zprostředkujte všechna potřebná data tak, abychom mohli na Vaše dotazy rychle a efektivně reagovat.

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.6.2018 20:04, před rokem

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.7.2018 11:24, před rokem

Spotřebitelka již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.