Společnost


HERVIS Sport a móda, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:33
Z toho za letošní rok:3
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

75%
25%
Toto skore je založeno na 8 stížnostech.

#23660Poškozená obuv v průběhu reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 2 dny 17 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
19.05.2018, před 2 lety

Tereza Vojirova

Znění stížnosti

V prodejně v Příbrami jsem reklamovala boty, kterým se uvolnila nit na špičce boty. Když jsem přišla po měsíci na prodejnu bylo mi zděleno, že reklamace nebyla uznána z důvodu toho, že jsem boty nereklamovala hned jak jsem vadu zjistila, což nebyla pravda... když jsem pak otevřela krabici s botami zjistila jsem, že boty jsou v mnohem horším stavu než jsem je na reklamaci dávala. Niť, která byla jen uvolněná byla roztrhnutá a vypáraná, což způsobilo, že se na špičce udělala díra. Hned jsem zdělila prodavačkám, že v takovém stavu jsem jim boty nepředávala, na což mi bylo zděleno, že je to slovo proti slovu a můj problém, že oni s tím nic dělat nebudou.


Produkt

SPEEDRIDE 600 W 2/17


Požadované řešení

Požaduji vrácení peněz. Původně jsem požadovala pouze výměnu, po uvedeném přístupu, již nemám zájem si u uvedené společnosti kupovat jakýkoliv výrobek.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.6.2018 04:35, před 2 lety

Ze zákona odpovídá prodávající v souladu s ustanovením § 2944 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, za poškození, ztrátu nebo zničení věci ten, kdo ji převezme za účelem splnění své povinnosti ze smlouvy. Není rozhodné, jak ke škodě došlo, jestli někdo porušil povinnost nebo ne, zda se tak stalo při vlastním plnění závazku nebo při přepravě či skladování věci.

Reklamační protokol by v tomto případě mohl sloužit k prokázání stavu věci v době předání k reklamaci, pokud by vzhledem k povaze poškození (zjevné) bylo možné předpokládat, že bude v protokolu v rámci zhodnocení stavu věci uvedeno. Vzniklou škodu je vhodné namítnout ihned při převzetí, aby subjekt nemohl namítnout, že k ní došlo v mezidobí.

Škoda se hradí v penězích, jen pokud o to poškozený požádá. Jinak se nahrazuje uvedením do původního stavu (opravou). Při určení výše škody na věci se vychází z její obvyklé ceny v době poškození a zohlední se, co poškozený musí k obnovení nebo nahrazení funkce věci účelně vynaložit.

V daném případě se tedy nejedná o řešení reklamace, takže se neuplatní 30 denní lhůta k vyřízení nároku na náhradu škody. Prodávající by ale měl věc vyřešit ve lhůtě přiměřené a na výzvu spotřebitele potom bez zbytečného odkladu. Jako dostatečná se k vyřízení žádosti jeví lhůta 15 dnů.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost se obrátit na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Pokud podnikatel neposkytne České obchodní inspekci součinnost, má tento úřad možnost udělit podnikateli pokutu za přestupek. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese: www.adr.coi.cz

Reakce společnosti

Publikováno
20.6.2018 10:18, před 2 lety

Dobrý den,

dle vyjádření z pobočky, byla reklamace Vámi převzata a podepsána na prodejně bez výhrad. S údajným poškozením jste se vracela zpětně.

Věřte, že zaměstnanci nemají v popisu práce poškozovat zboží. Při posuzování reklamace přistupujeme s opatrností. Postup volíme dle stavu obuvi. Pokud je nutné, rozšněrují se jen tkanice či vytáhne vložka.

S pozdravem,

Petr Křivohlavý
Revision/Revize
Hervis Sport a móda, s.r.o.
Nákupní 389/2
Praha 10
102 00
Tel. : +420 720 958 849
Email: petr.krivohlavy@hervis.cz

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.7.2018 22:31, před rokem

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.8.2018 11:33, před rokem

Spotřebitelka již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.