Společnost


Allianz pojišťovna, a.s.

Počet nahlášených stížností:80
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

66%
34%
Toto skore je založeno na 3 stížnostech.

#23666Neuznaná výpověď povinného ručení

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 2 dny 6 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
20.05.2018, před 4 lety

Jaroslav Jun

Znění stížnosti

Dne 15.1.2018 jsem napsal výpověď a dle podacího lístku, který mam k dispozici jsem ji 16.1.2018 odeslal na Allianz doporučeně. Výpověď jsem žádal k zákonné době splatnosti 1.3.2018. Na internetu mi to na webu Top pojištěni vygenerovalo 19.1. že to mám podepsat a odeslat, ale raději jsem to řešil dřív - pro jistotu. Přišel mi dopis od Allianz, že vše OK, a že pojištění zanikne k 1.3., tam jsem si nevšiml, že napsali rok 2019. Přišla mi upomínka na nezaplacení povinného ručení, tak jsem pojišťovnu kontaktoval a bylo mi sděleno, že jsem výpověď poslal pozdě, údajně jim to přišlo 22.1.2018 a proto pojistka bude vypovězena o rok později. Nevěřím, že doručení doporučeného dopisu trvá 7 dní, vždy to bylo do druhého dne a i kdyby tam šel měsíc, tak to přeci není moje starost, protože jsem pro to udělal vše, co jsem mohl... Je jasné, že takto jednají záměrně. Teď mám dvě pojistky a jediným řešení je depozit, což je zbytečné. Tuto instituci pro jejich jednání v žádném případě nemohu nikomu doporučit.


Produkt

Allianz - povinné ručeni


Požadované řešení

Výpověď povinného ručení k zákonnému datu 1.3.2018


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.6.2018 12:22, před 4 lety

Pojistnou smlouvu může spotřebitel vypovědět s odkazem na § 2805, § 2806, § 2807 občanského zákoníku ke konci pojistného období. Výpověď však musí být doručena alespoň šest týdnů před uplynutím pojistného období, jinak pojištění zanikne až ke konci následujícího pojistného období. Mimo výše uvedený případ lze smlouvu ukončit podle podmínek dohodnutých ve smlouvě anebo dohodou smluvních stran.

Dle § 570 odst. 1 občanského zákoníku platí, že právní jednání působí vůči nepřítomné osobě od okamžiku, kdy jí projev vůle dojde, zmaří-li vědomě druhá strana dojití, platí, že řádně došlo.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost využít mimosoudního řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.6.2018 08:46, před 4 lety

Spotřebitel nám sdělil, že pojišťovna nakonec uznala jeho výpověď, čímž se spor vyřešil. Stížnost proto uzavíráme.