Společnost


HERVIS Sport a móda, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:30
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

66%
34%
Toto skore je založeno na 6 stížnostech.

#23675Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 5 dnů 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
20.05.2018, před rokem

Lubomír Otrusina

Znění stížnosti

Dne 20. 4. jsem v prodejně Hervis (Zlín NC Čepkov) reklamoval boty Merrell Moab GTX, na kterých se odlepovala podešev. Dne 24. 4. mi byla reklamace zamítnuta. Údajně bylo zjištěno, že obuv skýtá více vad různého rozsahu a charakteru. Vady jsou prý v takovém rozsahu, který se neslučuje s podmínkou "reklamování bez zbytečného odkladu". Po konzultaci s poradenskou linkou časopisu dTest mi bylo řečeno, že toto není důvod k zamítnutí reklamace. Pokoušel jsem se to na prodejně pana vedoucího prodejny upozornit, ale bez úspěchu. Bylo mi řečeno, že je to oficiální stanovisko, které bylo konzultováno s jejich centrálou a nic na tom měnit nebudou. Dle mého názoru se ale jedná o neoprávněné zamítnutí reklamace.


Produkt

Merrel Moab GTX


Požadované řešení

Požaduji, aby firma Hervis obnovila reklamační řízení a nezamítala reklamace kvůli smyšleným důvodům, které nemají oporu v zákoně. V případě kladného vyřešení reklamace požaduji vrácení peněz.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.6.2018 23:19, před rokem

Pokud bylo zboží reklamováno v prvních 6 měsících od jeho převzetí, má se dle § 2161 odst. 2 občanského zákoníku za to, že věc byla vadná už při koupi. V případě soudního sporu by musel prodávající prokázat, že věc v době převzetí vadná nebyla.

Pokud prodávající reklamaci zamítá, má povinnost zamítnutí reklamace řádně odůvodnit. Odůvodnění zamítnutí reklamace by se mělo vztahovat k prokázání skutečnosti, že věc nebyla vadná při převzetí. Vzhledem k síle zákonné domněnky, uvedené v předchozím odstavci, nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, je nutné zamítnutí přesvědčivě zdůvodnit (nejlépe odborným posudkem). Není-li zamítnutí reklamace řádně zdůvodněno a uplynula-li 30 denní lhůta pro vyřízení reklamace, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit, neboť jeho reklamace nebyla vyřízena včas (dle § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele). Více informací je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/nejcastejsi-problemy/zamitl-vam-prodejce-reklamaci-zbozi-prevzateho-pred-mene-nez-6-mesici/25.

Uplynulo-li od převzetí zboží více než 6 měsíců, musel by v případě soudního sporu spotřebitel prokázat, že zboží bylo vadné při převzetí. Pokud tedy bylo rozhodnuto o reklamaci jako o neoprávněné, ale spotřebitel se závěry reklamace nesouhlasí a dožaduje se nápravy, musí důvody zamítnutí reklamace rozporovat. Silným a přesvědčivým důkazem o tom, že reklamace nebyla vyřízena řádně, je posudek soudního znalce z oboru. Prokáže-li posudek nedůvodnost zamítnutí reklamace, má spotřebitel právo požadovat nápravu nebo má možnost přímo odstoupit od smlouvy, protože jeho reklamace nebyla vyřízena řádně a včas. Odstoupením od smlouvy se závazek ruší od počátku a strany si vrátí to, co si plnily. Kromě toho má také spotřebitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací (tedy včetně proplacení znaleckého posudku). Seznam soudních znalců je možné vyhledat mimo jiné na webové adrese www.dtest.cz/soudni-znalci.

Reakce společnosti

Publikováno
20.6.2018 10:59, před rokem

Dobrý den,

nerespektování pokynů o údržbě obuvi je překážkou uznání reklamace. Vedoucí prodejny Vám v protokolu podal zákonný důvod k neuznání reklamace. Pokud je na obuvi shledáno více vad, bylo porušeno takzvané "reklamování bez zbytečného odkladu". Abych to vysvětlil, pokud by došlo k reklamaci bez odkladně, mohla být reklamovaná vada opravena. Viditelné poškození na více místech, s různým rozsahem a charakterem, dává jasně najevo, že reklamovaná vada a její rozsah se staly neopravitelnými.

Vaši reklamaci jsem konzultoval s vedoucím prodejny osobně.

Stav obuvi při podání reklamace:
Oba půlpáry nesou podobné poškození s různým rozsahem.

P.P. - vnější strana, poškození vrchového dílce od tužínky cca 5cm dlouhá prasklina, kde v ohybu je viditelná díra skrz vrchový a podšívkový dílec; vnitřní strana špičky je poškozena stejně, díra je viditelně větší, skrz vrchový a podšívkový dílec.
L.P. - vnitřní strana cca 5cm prasklina vrchového dílce od tužínky; vnější strana vykazuje stejné poškození a dále vykazuje prasklinu, která je opět viditelná skrz vrchový a podšívkový dílec. Díra je v tomto případě cca 2cm od tužínky.

S pozdravem,

Petr Křivohlavý
Revision/Revize
Hervis Sport a móda, s.r.o.
Nákupní 389/2
Praha 10
102 00
Tel. : +420 720 958 849
Email: petr.krivohlavy@hervis.cz

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.7.2018 09:35, před rokem

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.8.2018 20:02, před rokem

Spotřebitel již nevyužil možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.