Společnost


AURES Holdings a.s.

Počet nahlášených stížností:556
Z toho za letošní rok:65
Stále v řešení:31
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

44%
56%
Toto skore je založeno na 197 stížnostech.

#23761Reklamace skryté vady - závada motoru

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

2 měsíce 21 dnů 23 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
24.05.2018, před 5 lety

Beáta Böhmová

Znění stížnosti

Dne 7.1.2018 jsem zakoupila od společnosti AAA Auto International a.s. osobní automobil značky ŠKODA, model SUPERB 2 (1.8 TSI), karoserie KOMBI.

1) Při první návštěvě prodejny jsme velmi ochotnému pánovi na recepci sdělili své požadavky, které jsou pro nás rozhodujícími při koupi automobilu-tímto požadavkem bylo také nehavarované vozidlo v minulosti – jinak ať nás společnost AAA Auto nekontaktuje, protože v minulosti havarované auto si nekoupíme- důvod je prostý – mohou být různě sunuté osy vozidla a může to dělat problémy a způsobovat další závady, i když to vizuálně není vidět. Po druhém kontaktu asi po týdnu se ozval pán, že pro nás mají auto dle našich požadavků na náš dotaz jsme v prodejně jsme byli ujišťováni, že auto není havarované, s touto informací jsem naložila jako s informací pravdivou, protože jinak bych v žádném případě automobil nezakoupila. Prodávající mě před koupí ujistil, že má automobil určité vlastnosti, a že nemá takovéto ,,vady´´ – tj. havárie, toto ujištění bylo nepravdivé. Mé zjištění -auto bylo dvakrát těžce havarované (autorizovaný servis)- tato informace mi byla zamlčena i když o ní prodávající věděl nebo vědět mohl. Jistě o ni věděl, protože je mi známa skutečnost, že takovéto záznamy jsou v tomto autobazaru dostupné a nebo zřejmé z historie vozu. V rámci široké informační povinnosti prodávajícího vůči kupujícímu dle zákona o ochraně spotřebitele § 9 odst. 1 zákona č. 634/1992 a tedy poskytnutí nepravdivé informace, jejíž neposkytnutí by vedlo k neuzavření smlouvy, se jedná dle občanského zákoníku o podstatné porušení smlouvy dle
§ 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. Poskytnutí informace o v minulosti nehavarovaném vozidle bylo ústně vymíněno mnou jako kupujícím a zdůrazňuji, že již při první návštěvě bylo kritérium koupě jasné. Při koupi vozu pak nepravdivá informace byla sdělena prodávajícím před svědky, které toto ujištění prodávajícího o tom, že vůz bouraný není zřetelně slyšeli.

2) Automobilu byl bezprostředně po koupi zajištěn základní servis- proběhla výměna oleje, filtrů, svíček atd. Po ujetí cca 400 km se rozsvítila kontrolka motorového oleje, to bylo již po tom, co byl motorový olej řádně vyměněn v servisu. Po kontrole stavu oleje bylo zjištěno, že se jedná o extrémní úbytek, který není pouze úbytkem nadměrným, jestliže výrobce uvádí v návodu k obsluze, že max. přípustná hodnota spotřeby je 0,5 litrů motorového oleje na 1000 km. Pak naměřená hodnota spotřeby oleje se u koupeného automobilu dle vyjádření servisu pohybuje extrémně nad tuto normu s hodnotou více jak 1,5-2 litrů na 1000 najetých km. Spotřeba oleje je tedy vysoce abnormální a vzhledem k této skutečnosti prodávající v této době musel nebo mohl vědět, že tato vada již existovala před datem prodeje. S touto závažnou vadou není možné vozidlo provozovat, natož jej prodávat a zamlčet takovouto vadu beze slov a tvrdit že auto je motorově v pořádku.! Prodávající přesto vadu skrýval a řádně neinformoval o této vadě. Na dotaz na prodejce, zda je auto motorově v pořádku nám bylo odpovězeno, že ano, že s motorem není žádný problém. S vynaložením obvyklé pozornosti jsem v pozici kupujícího nemohla tuto vadu poznat v době koupě a s průměrným nájezdem kilometrů nemohla být rozpoznána ani v 10-denní lhůtě možnosti vrácení automobilu. Tato vada je dle občanského zákoníku tedy vadou skrytou, protože neodpovídá stavu a stáří vozidla! Jedná se o vadné pístní kroužky a dalších součástí motoru o nichž prodávající v době prodeje věděl a informaci nesdělil. Servisem byla vada vyčíslena na 75 tisíc Kč a více- případně výměnu motoru až 150 tis. Kč, protože samotná oprava motoru nemusí být zcela účinná . Motor je ve velmi špatném stavu a též byla naměřena špatná hodnota tlaku v jednom válci, který je poškozen. Dle servisu může auto i explodovat, pokud se nezakročí včas- to poukazuje na nezodpovědnost prodávajícího a jeho nedbalost.V předávacím protokolu byla sice zmíněna nadměrná spotřeba oleje, ale tohle je opravdu extrém, kdy se s autem nedá skoro jezdit. Když jsme se ptali na spotřebu, řekli nám že odpovídá normám, které udává výrobce, ale tak to mu vážně není. Výrobce udáva max. 0,5l na 1000km.

3) Při koupi vozu mi bylo navíc sděleno, že vůz měl pouze dva majitele. Samozřejmě, že technický průkaz byl čistopisem. V TP není ani úplné číslo protokolu technické prohlídky. V kupní smlouvě je navíc uvedeno špatné číslo TP. V nedobré víře se jednalo o lež a opět lživá informace- automobil měl po mém zjištění celkem 7 majitelů. Kdybych tuto skutečnost věděla před koupí automobilu- kupní smlouvu bych rozhodně neuzavřela.

Reklamace byla podána dne 19.5.2018 na pobočce v Kolíně. Upozorňuji na nekalé obchodní a lživé praktiky.

Požaduji minimálně finanční kompenzaci (slevu z původní ceny) za výše uvedené body.

Původní SPZ při koupi: 9T9 9780

Velice děkuji.

S pozdravem

Böhmová


Požadované řešení

Finanční kompenzace, sleva z původní ceny vozu.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.5.2018 12:02, před 5 lety

Při koupi ojetého vozidla platí (stejně jako u kterékoli použité věci), že spotřebitel nemůže reklamovat věc pro vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím podle § 2167 písm. c) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Ale i v tomto případě musí vozidlo vykazovat takové vlastnosti, které si smluvní strany sjednaly. Sjednané vlastnosti by měly být zaneseny ve smluvních dokumentech.

Je-li tedy ve smlouvě uvedeno, že vůz není bouraný a skutečnost je jiná, jedná se o tzv. nesplněnou jakost při převzetí. V takovém případě lze požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, popřípadě je možné od kupní smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy. U ojetých automobilů hraje velkou roli při posuzování odpovědnosti za vady obsah smlouvy, a to zejména proto, že dle názoru Nejvyššího soudu ČR sama skutečnost, že je automobil havarovaný, neznamená jeho vadu a nezakládá práva z odpovědnosti za vady vůči autobazaru. Ledaže by si spotřebitel v kupní smlouvě na vůz vymínil, že vůz není bouraný, a jejím podpisem by prodávající autobazar stvrdil požadavek této vlastnosti. Skutečnost, že automobil je po havárii, může být pouze příčinou jiných vad vzniklých v důsledku havárie či následné opravy.

Pokud se vada projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí věci, má se dle § 2161 odst. 2 občanského zákoníku za to, že věc byla vadná již při převzetí. Společnost by měla prokázat, pokud reklamaci zamítá, že se nejedná o vadu, za kterou odpovídá. Vzhledem k síle výše uvedené zákonné domněnky nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, je nutné zamítnutí přesvědčivě zdůvodnit (nejlépe odborným posudkem). Není-li reklamace vyřízena řádně a včas, jde o podstatné porušení smlouvy, které zakládá právo na odstoupení od smlouvy. Více informací je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/nejcastejsi-problemy/zamitl-vam-prodejce-reklamaci-zbozi-prevzateho-pred-mene-nez-6-mesici/25.

Při uplatnění reklamace použité věci může spotřebitel žádat odstranění vady opravou. Není-li to však možné, může spotřebitel od kupní smlouvy odstoupit. Místo těchto uvedených způsobů nápravy může spotřebitel také požadovat přiměřenou slevu.

Pokud bude trvat autobazar na zamítnutí reklamace, doporučujeme obrátit se na advokáta, který by mohl uzavřenou smlouvu prostudovat a zaslat autobazaru výzvu, v níž bude rozporovat vyřízení reklamace. Seznam advokátů je dostupný na stránkách www.dtest.cz/advokati.

Reakce společnosti

Publikováno
11.6.2018 17:26, před 4 lety

Vážená paní Böhmová,
Vaši záležitost jsem prověřovala s kolegy z reklamačního oddělení. Při koupi jste obdržela předávací protokol k vozidlu, v němž jste byla se stavem vozu (resp. s nadměrnou spotřebou oleje) srozuměna. Aktuálnímu opotřebení vozu byla rovněž uzpůsobena původní prodejní cena vozidla. Vaše reklamace byla v souladu s reklamačním řádem posouzena a vzhledem k předávacímu protokolu následně zamítnuta.
S pozdravem Jitka Míková, AAA AUTO

Reakce spotřebitele

Publikováno
19.6.2018 14:25, před 4 lety


Beáta Böhmová

Dobrý den,

předávací protokol jsem obdržela, ale bylo mi řečeno, že je spotřeba v pořádku, že je v normě. Navíc než jsem šla vozidlo reklamovat, řekli jste mi, že vozidlo je ve stejném stavu jako jste mi ho prodali, ale že technický stav je velice špatný- disponuji též nahrávkou. Sami jste mi řekli, že auto má hodnotu max. 100.000Kč a sami jste mi ho prodali za 250.000Kč- a upozorňuji, že disponuji nahrávkou, kde jste řekli, že stav je stejný jako, když jsem si ho koupila, na to mi ihned bylo sděleno že technici potvrzují velmi špatný technický stav. Auto není způsobilé provozu pokud se neopraví, spotřeba 2 litry oleje na 1000km je už vážný stav ohrožení, kdy pokud bych auto nyní provozovala může i vybouchnout, takže vlastně ještě ohrožujete zákazníky na životě, ale to Vám přijde zřejmě v pořádku. Dnes budu jednat se svým právníkem a případ budeme řešit jinou cestou.

Na nekalé obchodní praktiky a lživý prodej samozřejmě upozorním ČOI. Zamlčeli jste počet majitelů, technický průkaz je čistopisem a nesedí tam ani číslo poslední technické prohlídky, které je schválně vyplněno špatně. Navíc jste zamlčeli havarovanost vozu, když jsem se kolegy ptala, řekla že se jedná jen o běžné provozní oděrky. To že do kufru teče voda a bylo v něm 50centimetrů vody- to je právě ono- auto bylo havarované a poškození kufru a nebo havarovanost v předávacím protokolu bohužel neuvádíte. Voda v kufru je právě způsobena tím, lže zadní dveře jsou špatně ukotveny po havárii a nesedí - celé místo pod rezervou je věčně pod vodou když prší.

Trvám na slevě z kupní ceny vozu ze závažných důvodů uvedených výše, kdy auto není provozuschopné a může dojít k fatálním následkům až ohrožení na životě - Vaše chyba, že zamlčíte zákazníkovi skutečnost, která je velmi závažná.

Trvám na odůvodnění z vaší strany a ne pouze obecné tvrzení, požaduji vysvětlení.

S pozdravem

Beáta Böhmová

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.6.2018 17:42, před 4 lety

V rámci reklamace a jejího následného rozporování na základě konrétních nedostatků by se měl prodávající ke všem namítaným vadám vyjádřit individuálně. Nelze reklamaci zamítnout s uvedením pouze obecných konstatování.

Stížnost přeřazujeme na společnost, která má možnost na vyjádření spotřebitelky reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
10.7.2018 15:01, před 4 lety

Vážená paní Böhmová,
mám informaci, že se kolegové Vaší reklamací znovu zabývali. Reklamace byla tedy znovu posouzena a já věřím, že jste o novém výsledku byla kolegy již informována. Dejte pak prosím vědět, jak jste byla spokojená.
Děkuji, Jitka Míková, AAA AUTO

Reakce spotřebitele

Publikováno
30.7.2018 11:06, před 4 lety


Beáta Böhmová

Dobrý den,

tímto bych velmi chtěla poděkovat týmu dTest, díky kterému jsem dostala alespoň nějaké menší finanční odškodnění. Nakonec jsem dostala jako projev dobré vůle 10tis. Kč, což je částka oproti ceně opravy zanedbatelná, ale alespoň nějaká použitelná částka.

Záležitost byla vyřešena na pobočce, ještě že jsem měla nahraný hovor, kdy mi volali ze společnosti AAA AUTO, nemohli totiž dohledat informace o hovoru, kde mi nabídli tuto částku jako projev dobré vůle. Vyřízení trvalo 1,5 hodiny, peníze přišly do cca do 10 dnů.

Děkuji.

S pozdravem

B. Böhmová

Reakce společnosti

Publikováno
13.8.2018 14:42, před 4 lety

Dobrý den,
záležitost byla uzavřena a ze strany společnosti již není nic dalšího k doplnění.
S pozdravem Jitka Míková, AAA AUTO

Uzavření stížnosti

Publikováno
15.8.2018 09:53, před 4 lety


Beáta Böhmová

Hodnocení: