Společnost


Blue Style k.s.

Počet nahlášených stížností:79
Z toho za letošní rok:14
Stále v řešení:11
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#23765Nezájem delegáta při zpoždění letadal

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 4 dny 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
24.05.2018, před 5 lety

Jaroslava Pivoňková

Znění stížnosti

Dobrý den, podáváme stížnost na postup vaší CK při návratu z dovolené v Hurghádě, hotel Sunrise holydai resort ze dne 28,4,2018, smlouva o zájezdu č.1281555.
Delegát, který nás měl doprovázet na letiště nás v buse spočítal a ještě v Hurghádě vystoupil. Pokud by plnil svůj úkol tak jak měl, musel už by vědět, že letadlo, které nás mělo dopravit v 15.50 z Hurghady do Prahy ještě ani z Prahy nebylo vypraveno. Teprve ve frontě na letenky nám bylo zaměstnancem letiště anglicky sděleno, že se letenky začnou prodávat, až letadlo vylétne z Prahy. To bylo po půl3. Pak se nám na displeji ukázalo, že odlet je v 18.45, skutečně jsme však vzlétli v 19.15. Na letišti jsme tedy strávili víc jak 6 hodin!!!Bezprizorní, bez jakýchkoliv informací a o péči o nás ani nemluvím. Po příchodu do letadla jsem se zasmála a řekla letuškám, že předpokládáme, že nás očekávají s teplou večeří nebo alespoň s kávou nebo horkým čajem/zkuste někdy čekat v Hughadě v silně klimatizovaném letišti 6 hodin- všem nám byla zima a nebylo místo, kde by "nefoukalo"/. Letuška se divila, že se o nás nikdo nepostaral a nedostali jsme poukázky. Žádáme finanční náhradu za náklady na pití, jídlo a újmu na zdraví ve výši 20% z ceny. Reklamaci podávám až nyní proto, že jsem byla nemocná právě díky nástudu na letišti a dlouhému čekání - mám arytmii a psychické vyčerpání je pro mne ubíjející. A protože každý není z Prahy, čekala nás ještě 2hodinová cesta domů a musela jsem řídit, protože manžel po tmě špatně vidí. Domů jsme přijeli totálně vyčerpaní místo ve 23,00 až ve 2,00 hodiny ráno a domy z krásné dovolené se úplně vytratili.
Manželé Pivoňkovi


Produkt

číslo smlovy 1281555


Požadované řešení

náhrada 20% z ceny zájezdu


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.6.2018 20:50, před 4 lety

Neměl-li zájezd vlastnosti, o nichž pořadatel spotřebitele ujistil nebo které spotřebitel vzhledem k nabídce a zvyklostem důvodně očekával, měl pořadatel zajistit nápravu, pokud by si nevyžádala neúměrné náklady.

Měl-li zájezd vadu (konec zájezdu byl opožděn) a vytkl-li ji spotřebitel bez zbytečného odkladu, má spotřebitel dle § 2540 občanského zákoníku právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Existenci vad je nutné doložit. Nevytkl-li zákazník vadu zájezdu bez zbytečného odkladu vlastním zaviněním, soud mu právo na slevu z ceny nepřizná, jestliže pořadatel namítne, že spotřebitel své právo neuplatnil ani do jednoho měsíce od skončení zájezdu ani u něho, ani u osoby, která uzavření smlouvy zprostředkovala.

Pokud pořadatel zájezdu porušil některou ze svých povinností, může spotřebitel také požadovat úhrady škody za újmu za narušení dovolené, zejména byl-li zájezd zmařen nebo podstatně zkrácen. Pořadatel odpovídá spotřebiteli za splnění povinností ze smlouvy bez zřetele na to, zda v rámci zájezdu poskytují jednotlivé služby cestovního ruchu jiné osoby.

Pro výpočet výše nároku je možné využít tzv. Frankfurtskou tabulku slev. Tabulka není právně závazná, jedná se spíše o pomocné vodítko. Zde je k dispozici ke stažení Frankfurtská tabulka slev: http://www.dtest.cz/clanek-3723/jak-spravne-reklamovat-vady-zajezdu. Více informací ohledně problematiky zájezdů je možné také vyhledat na adrese https://www.dtest.cz/clanek-4407/pravo-problemy-se-zajezdy.

Nebude-li spotřebitel s reklamací úspěšný, má spotřebitel možnost se obrátit na mimosoudní řešení sporů pří České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.8.2018 09:24, před 4 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.