Společnost


TONER 1 s.r.o.

Počet nahlášených stížností:13
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 4 stížnostech.

#23766Zaplacené zboží ani po měsíci nedoroazilo

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

21 dnů

Detail stížnosti

Publikováno
24.05.2018, před 8 měsíci

Tibor Stilz

Znění stížnosti

Dne 24. 4. 2018 jsem provedl na obchodu 3dstruny.cz (Toner 1 s.r.o.) objednávku číslo 15492658 - struny do 3D tiskárny PLA, platba přes GoPay ID 3514849624 ve výši 456 CZK Kč i s poštovným. Týž den mi přišly dva maily - potvrzení objednávky z info@3dstruny.cz a potvrzení z GoPay o platbě.

Dne 3. 5. 2018 jsem se obchodu mailem připomněl (na uvedný kontaktní mail J. K.), že zboží stále nedorazilo. Bez odezvy. Po týdnu, 9. 5. 2018, jsem zaslal další mail se stejným obsahem. Překvapivě jsem obdržel odpověď v tomto znění:
"Dobrý den, dnes bude předáno společnosti Zásilkovna k doručení na výdejní místo. Omlouváme se za prodlení při expedici, které bylo způsobeno naší chybou."

Dne 15. 5. 2018 a 17. 5. 2018 jsem se připomínal znova, ale tím to zhaslo. Již žádná další odezva ze strany obchodu nebo Zásilkovny.

Dnes slavím malé jubileum, je to měsíc od zaplacené objednávky.


Produkt

Struny do 3D tiskárny PLA (různé barvy / počet kusů), číslo objednávky: 15492658, platba přes GoPay ID 3514849624 ve výši 456 CZK (včetně poštovného)


Požadované řešení

Stornování objednávky a vrácení peněz


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.5.2018 20:33, před 8 měsíci

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok odstoupit od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a žádat vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu.

V případě, kdy lze usuzovat na to, že nedodání zaplaceného zboží není u daného e-shopu výjimečné, lze zvážit podání trestního oznámení. K případné trestní odpovědnosti pro trestný čin podvodu, popř. pro trestný čin poškozování spotřebitele se vyžaduje způsobení škody nikoli nepatrné (alespoň 5000,- Kč), je-li více poškozených způsobená škoda podnikatelem se sčítá. Trestní oznámení může spotřebitel podat na všech služebnách Policie ČR nebo na státním zastupitelství, a to písemně nebo ústně do protokolu. V rámci trestního oznámení je vhodné požádat úřady o informaci, jak bylo s oznámením naloženo. V této fázi je také vhodné vznést požadavek na náhradu škody vůči pachateli.

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.6.2018 14:04, před 7 měsíci

Spotřebitel nám zaslal následující sdělení:

"Dne 5. 6. 2018 mne společnost Zásilkovna.cz informovala o mojí objednávce z internetového obchodu 3Dstruny.cz, že je zpracována a dne 6. 6. 2018 bylo zboží skutečně připraveno na patřičném výdejním místě. Zboží jsem téhož dne převzal. Zásilka sice z původně deseti objednaných položek obsahoval dvě odlišné, bez udání důvodu, nicméně je zřejmé, že šlo o snahu nahradit zboží, které nebylo pravděpodobně už na skladě, neboť počty kusů na položkách, metráž i cena za měrnou jednotku souhlasily s původní objednávkou. Budiž, tímto tedy, s drobnou výhradou, bych považoval tuto stížnost za uzavřenou."

Na základě výše uvedeného stížnost uzavíráme.


Tibor Stilz

Uzavření stížnosti

Publikováno
14.6.2018 14:10, před 7 měsíci

Hodnocení: