Společnost


Elektrex s.r.o.

Počet nahlášených stížností:3
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#23770Nevyřešená reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 22 dnů 18 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
24.05.2018, před 5 lety

Milan Konar

Znění stížnosti

V prosinci 2017 jsem zakoupil v internetovém obchodě www.Plaza24.cz hodinky "MYKRONOZ ZeCircle 2". Hodinky přišli, ale jednalo se o jiný typ hodinek. Po komunikaci s obchodem jsem hodinky odeslal zpět společně s vyplněným formulářem pro odstoupení od smlouvy, tak jak jsme se domluvili (potvrzení o převzetí zásilky od České pošty mám), s tím že budou vráceny peníze. Od té doby obchod nekomunikuje, telefonní číslo není dostupné, mail zrušený a peníze za zboží na účet nedošli.


Produkt

MYKRONOZ ZeCircle 2


Požadované řešení

Vrácení peněz, nebo minimálně fungující kontakt na obchod.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.6.2018 09:22, před 4 lety

Pokud bylo od smlouvy odstoupeno, má spotřebitel právo žádat vrácení peněžních prostředků. Nevrátí-li společnost peněžní prostředky, drží majetkový prospěch bez právního důvodu (právní důvod odstoupením od smlouvy odpadl), jednalo by se tedy o bezdůvodné obohacení. Kdo se bezdůvodně obohatil, je povinen získaný majetkový prospěch vrátit ochuzenému bezprostředně po výzvě. Pokud tak neučiní, ocitá se v prodlení a ochuzený má možnost navíc požadovat zákonný úrok z prodlení.

Společnost je možné vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.9.2018 10:36, před 4 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitel má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.