Společnost


Balamia s.r.o. "v likvidaci"

Počet nahlášených stížností:10
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#2380Objednávka Číslo smlouvy:16874_29.11.2013 mrtvý brouk

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

6 měsíců 12 dnů 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
27.02.2014, před 7 lety

Petr Zubrej

Znění stížnosti

Objednávka/č.smlouvy:16874 na zakoupení relax. přístroje WS1 byla sepsána mimo prodejnu fy Balamia,s.r.o.se zástupci prodeje dne 29.11.2013 ve foyeru nákupního Centra v Mladé Boleslavi.


Produkt

Rrelaxační přístroj WS1 je nabízen za cenu 11.990,-Kč, (www.e-rehabilitace.cz) se slevami jednak pomocí fin. půjčky a jednak formou stíracích llosů.


Požadované řešení

Pokud byla shora zmíněná sleva uplatněna u jiného zákazníka, jedná se
o podvodné jednání a případ je zralý pro trestní oznámení.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.2.2014 14:44, před 7 lety

V případě, že společnost nabízí zboží s tím, že na něj byla vylosována určitá sleva, přičemž údajnou slevu vylosuje každý, jedná o klamavou obchodní praktiku, kterou může Česká obchodní inspekce pokutovat.
Společnost Balamia s.r.o. je nyní v likvidaci, tudíž, pokud došlo k odstoupení a společnost nevrátila peníze v zákonem dané lhůtě, bude třeba pohledávku uplatnit v rámci likvidace na adrese sídla: náměstí Přátelství 1518/4c, 102 00, Praha - Hostivař. V případě, že nebude uplatněná pohledávka převzata a nebude s Vámi likvidátor komunikovat, doporučujeme příslušnému soudu zaslat žádost o změnu osoby likvidátora, protože ustanovený likvidátor neplní své povinnosti.

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.9.2014 14:55, před 6 lety

Společnost Balamia s.r.o. byla zrušena a nyní probíhá její likvidace. Stížnost jsme nuceni z tohoto důvodu uzavřít. Spotřebitelé by nyní měli uplatnit svou pohledávku u likvidátora, který je zapsán v obchodním rejstříku. Likvidátor činí jménem společnosti jen úkony směřující k likvidaci společnosti. Při výkonu této působnosti plní závazky společnosti, uplatňuje pohledávky a přijímá plnění, zastupuje společnost před soudy a jinými orgány, uzavírá smíry a dohody o změně a zániku práv a závazků a vykonává práva společnosti.

Likvidátor má povinnost oznámit vstup společnosti do likvidace všem známým věřitelům. Zároveň je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit nejméně dvakrát za sebou s alespoň dvoutýdenním časovým odstupem rozhodnutí o zrušení společnosti s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě, která nesmí být kratší než tři měsíce. Dle nám dostupných informací tato povinnost splněna nebyla. Nicméně spotřebitelé mohou pohledávku uplatnit až do zániku společnosti, tj. výmaz společnosti z obchodního rejstříku.

Likvidátor, který porušuje své povinnosti, může být odvolán soudem na návrh osoby, jež na tom osvědčí právní zájem.