Společnost


Tomancová Iva

Počet nahlášených stížností:18
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#2383Nevrácené peníze za vrácené zboží

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

2 měsíce 9 dnů 16 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
27.02.2014, před 10 lety

Danča Step

Znění stížnosti

28.10.2013 jsem si přes portál Zapakatel. cz objednala 10 ks korejské pleťové masky v sáčcích po 6 g. Zboží bylo zaplaceno vč. poštovného ve výši 299,- Kč. Zboží mělo přijít do 14ti dnů. Čekala jsem měsíc, poté jsem zboží u firmy HPORT.cz reklamovala. Dne 2.12.2013 jsem dostala obálku, ve které byla jedna krabička evidentně s nějakou tubou. Krabička byla zabalená ve fólii, nechtěla jsem obal poškodit. Ihned jsem to chtěla řešit mailem u firmy HPORT.cz, avšak firma nereagovala, telefony nezvedala. Proto jsem si ze stránek HPORT.cz stáhla jejich reklamační list, ten jsem vyplnila a společně se zbožím zaslala 10.12.2013 doporučeně zpět na firmu s tím, že žádám vrácení peněz. Nikdo se však neozval a peníze jsem do dnešního dne neobdržela. Chtěla jsem vše dořešit s firmou HPORT.cz smírčí cestou, proto jsem jim 27.1.2014 zaslala doporučený dopis s dodejkou, kde jsem žádala vrácení peněz za zboží 249,- + poštovné 50,- + poštovné za vrácení zboží 39,- + poštovné za dopis s dodejkou 39,- Kč, celkem částku 377,- Kč. Avšak firma dopis nepřevzala a nevyzvednutý se mi vrátil zpět.


Produkt

korejská pleťová maska v sáčku po 6 g


Požadované řešení

Žádám o vrácení částky 377,- Kč=cena vráceného zboží+náklady na reklamaci.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.2.2014 14:50, před 10 lety

V případě, že se prodejce ocitne v proldení s plněním a neposkytne plnění ani po výzvě kupujícího, má kupující právo od smlouvy odstoupit a vrátit kupujícímu uhrazené finanční částky ve stanovené lhůtě.
Pokud je odstoupeno od smlouvy dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku má prodejce povinnost vrátit uhrazené finanční částky do 30 dnů od odstoupení.

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.5.2014 09:45, před 10 lety

Portál www.hport.cz na informaci týkající se podaných stížností reagoval. Své stanovisko připojil pouze k několika stížnostem a k dalším již patrně nemá zájem se vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz je založena na principu dobrovolnosti, bude nutné stížnost uzavřít pro nereakci subjektu. V případě, že by měl spotřebitel zájem v řešení sporu pokračovat, bude již třeba domáhat se právních nároků soudní cestou. Před samotným případným podáním žaloby doporučujeme živnostníkovi zaslat předžalobní výzvu dle § 142a občanského soudního řádu, aby měl spotřebitel nárok i na proplacení nákladů spojených se soudním řízením.

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.5.2014 10:42, před 10 lety

Spotřebitelka nás dodatečně informovala, že spor byl již vyřešen s dosažením dohody mezi kupujícím a prodejcem.